Yazılar

MİLASLI İNCE MEHMED

1897 de Muğla'ya Bağlı Milas'ta dünyaya gelen İnce Mehmed çevresinde nüktedan, konuşkan, becerikli bir insan olarak tanınmıştır. Milaslı İnce Mehmet, küçük bir un dükkanında unculuk yapıp, un alıp satardı. İnci gibi, çok…

KUR'AN'I RUH KULAĞI İLE DİNLEMEK

Birinci sualiniz: Eğer Kur’ân okunurken, namazın, tesbihatın tetimmesi ise, kıbleye karşı duranlar, vaziyetlerini bozmamak evlâdır. Yalnız müezzinin önündeki adam arkasını çevirsin, yahut çekilsin. Eğer Kur’ân müstakil…

KABİRDE BEKLEYEN RUHLAR

BEŞİNCİ SUALİNİZİN MEÂLİ: Kıyametin hâdisâtından ervâh-ı bâkiye müteessir olacaklar mı? Elcevap: Derecatlarına göre müteessir olacaklar. Melâikelerin tecelliyât-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi…

VEFAT EDEN BİR KİMSENİN ARKASINDAN

Vefat eden bir kimsenin yanına gidilği zaman ne yapıp nasıl davranmalıyız? İnsanlar, ölüm olayı karşısında ilk anlarda ne yapacaklarını ne söyleyeceklerini şaşırırlar. İşte o şaşkınlık anında paniğe kapılmadan,…

KÜNYESİ İLE MEŞHUR OLAN SAHABİ EBU SELEME (RA)

Ebu Seleme, Mekke’de doğup büyüyen,Mahzum oğulları kabilesine mensub, cesur bir gençtir. Abdullah ibni Abdulesed olan adıyla degil künyesi olan Ebu Seleme ile meşhur olmuştur. Annesi, Rasul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizin…

İNSAN SADECE CESET Mİ?

''Yirmi Birinci Sözün Birinci Makamında beyan edildiği gibi, Cenâb-ı Hakkın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, her musibete karşı kâfi gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fâni…

ÖLÜ RUHUM YENİDEN CANLANDI

Şu fıkra ikinci bir Sabri olan Hâfız Ali’nindir. Efendim; Yirmi Beşinci Söz, Cenâb-ı Hakkın ferman-ı mübîni olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân için öyle bir vuzuh-u etemmi hâvi bir muarrif-i hakikîdir ki, bahr-i hakaikte…

MÜBAREK MEYVELİ AĞAÇ

''Ve o dalgalı muharebe meydanı ise, şu fırtınalı dünya yüzüdür ki, durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor: “Madem herşey elimizden çıkacak, fânî olup kaybolacak. Acaba bâkîye tebdil edip…

GÜNEŞ BİZE YAKIN BİZ ONDAN UZAGIZ

Aziz kardeşim; senin birinci sualin ki, “Sahabeler nazar-ı velâyetle müfsitleri neden keşfedemediler? Tâ, Hulefâ-yı Râşidînin üçünün şehadetini netice verdi. Halbuki, küçük Sahabelere, büyük velîlerden daha büyük…

KUR'AN SOFRASINDAN BESLENMEK

Âsım Beyin fıkrasıdır. Telvihat-ı Tis’a münasebetiyle yazmış. Sevgili Üstadım; Ne diyeyim, müştâkı olduğum bu risale-i şerife, bu sözler, bu hakikat, bu nur, bu fakire lütuf ve kerem-i İlâhî olarak ihsan buyuruldu.…