YEMAME ELÇİSİ SALİT BİN AMR (RA)

Salit bin Amr, Mekke'de doğmuştur. Kureyş'lidir. İslamiyetin tebliğ edildiği ilk günlerde müslüman olmuştur. Kureyş'in Amir bin Lüey oğulları koluna mensuptur. Mekke'de kendisine yapılan bütün işkence ve zulümlere karşı…

BELA VE MUSİBETLERDEN KORUNMA

BEŞİNCİ NÜKTE İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet âcizdir. Halbuki belâları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyâcâtı pek ziyadedir.…

YAŞAR (SAİD) KUL

İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Köyünde 1945 yılında dünyaya gelen Yaşar (Said) Kul, Nur Avukatı Ahmed Feyzi Kul Ağabey'in oğludur. Merhum Ahmed Feyzi Ağabey, Üstad Hazretlerine yazdığı bir mektupta iki hanımından,validesinden,…

EVLİYA VE ASFİYA NE DEMEK KİMLERE DENİR?

Evliya ve asfiya ne demektir, kimlere asfiya,kime evliya denir? Evliya, veli kelimesinin çoğuludur.Veli,dost,arkadaş itaatkar, yardım eden, koruyan, korunan, yardım edilen manalarındadır. İslamda ise, veli, Allah'ın sadık dostu,sevgili…

YASİN’LER TILSIMI AÇTI …

Süleyman Efendi, Mustafa Çavuş ve Bekir Beyin bir fıkrasıdır. Isparta’daki kardeşlerimizin fıkrasındaki dâvâyı ispat eden kuvvetli iki delili gösteriyor. Re’fet Bey ve Hüsrev gibi kardeşlerimizin harika bir surette yağan…

ABDULLAH BİN SÜHEYL (RA)

Abdullah bin Süheyl, Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babası Süheyl bin Amr, annesi Fahite bint-i Amir'dir. İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında kelime-i şehadet getirip müslüman olmuştur. Müşriklerin dayanılmaz işkencelerine maruz…

İŞTE EY BİÇARE MÜLHİD!

Hem, nakl-i sahih ile, feth-i Mekke vaktinde, Hazret-i Bilâl-i Habeşî Kâbe damına çıkıp ezan okumuş. Rüesa-yı Kureyş’ten Ebu Süfyan, Attab ibni Esid ve Hâris ibni Hişam oturup konuştular. Attab dedi: “Pederim Esid bahtiyardı…

AFYON MAZNUNU MÜFTÜ ALİ AKDAĞ

1321 Aydın doğumlu olan Ali Akdağ, Afyon Hapishanesinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi ile birlikte hapis yatmıştır. 1948 yılının başında Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Afyon'da tevkif edilir. Daha sonra Emirdağı'ndan…

HAZRETİ İBRAHİM ALEYHİSSELAM’IN DUASI

Kur'an-ı Kerim'de duası çokca geçen Peygamber Hz. İbrahim Aleyhisselam'dır. Birçok surede Hz. İbrahim (AS)ın yaptığı dualar yeralmaktadır. Bu dualar içinde Hz. İbrahim (AS)ın Allah tarafından Kabe'nin yeri bildirildikten…

ALLAH’IN RIZASINI KAZANMAYA ÇALIŞMAK

Aziz, sıddık, mübarek, kahraman kardeşlerim, Evvelâ: Bu mübarek Ramazan’da, iştirâk-i a’mâl düstur-u esasiyle, herbir has kardeşimizin kırk bin dili bulunan bir melâike hükmünde, kırk bin dillerle, yani kardeşlerin adedince…