HZ. İLYAS ALEYHİSSELAM’IN HAYATI

Hz. İlyas Aleyhisselam nasıl bir hayata sahiptir?

Hz. İlyas Aleyhisselam, Kur’an’da adı geçen Peygamberlerden biridir. Kur’an-ı Kerim’de adı iki surede geçmektedir. En’am Suresi 85 nci ayeti ile Saffat Suresi 123-124-125-126 ncı ayetlerde ismen zikredilmekte, mümin kullardan olduğu, kavminin taptığı Ba’l inancıyla mücadele ettiği ve kavmini imana davet ettiği belirtilmektedir. İsrailoğulları Allah’a verdikleri sözü unutup başka ilahlara tapmaya başlayınca Allah onlara İlyas’ı Peygamber olarak göndermiştir.

Rivayete göre Hz. İlyas, İsrailoğullarına gönderilen bir Peygamberdir. İnsanları Allah’a imana çağırmış, kavminin Ba’l putuna tapmamasını emretmiştir. Bu konu Kur’an’ı Kerim’de şöyle anlatılır:

”(Hz. İlyas) milletine, ”Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah’ı bırakıp da Ba’l putuna mı taparsınız?” demişti.”(Saffat Suresi 124-126 ncı ayetleri)

Ba’l kavmin taptığı putun ismidir. Oturdukları şehrin ismi de Bek olan bu halkın şehirlerinin ismi ”Ba’lebek” olduğu rivayet edilir.

Bölgenin kralı önce Hz. İlyas’a iman edip puta tapmaktan vazgeçer, fakat daha sonra eski dinine döner ve Hz. İlyas’ı öldürmek ister. Rivayetlere göre Hz. İlyas uzun zaman kavmini hidayete ulaşmasına gayret eder, kavmi ise buna inanmaz. Kavminin imansızlıkta ısrar etmesi üzerine Hz. İlyas (AS) Allah’tan kendisini gökyüzüne kaldırması için dua eder, bu duası kabul olur, gökyüzüne yükseltilir.

”Dört zat vardır ki, hala hayattadır. Bunlardan Hızır ve İlyas yerde, Hz. İsa ve Hz. İdris de gökte hayat sürmektedir.”(Ömer Nasuhi Bilmen Tefsir, 4/2034)

Risale-i Nur’un Mektubat adlı eserinde ise bu konu şöyle yeralmaktadır:

”İkinci tabaka-i hayat:Hazret-i Hızır ve İlyas Aleyhisselamın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimi mukayyet değillerdir. Bazen, istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler, fakat bizim gibi mecbur değillerdir.” (Mektubat, Birinci Mektup)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir