Kureyş’in Cumah oğulları kolundan olan Hatıb bin Haris hanımı Fatma binti Mücellel ile birlikte Allah Rasulunun İslama ilk davet günlerinde müslüman olmuştur. Hatıb ve hanımı, İslamiyeti kabul etmelerinden dolayı Kureyş ve Mekke’li müşriklerin çok ağır baskı ve zulümlerine maruz kalmışlardır. Habeşistan’a hicret eden ilk Müslüman sahabiler, orada iyi karşılanmış dini ibadetlerini serbestçe yapabilmiş ve İslamı […]

Utbe bin Mes’ud, kardeşi Abdullah bin Mes’ud ve annesi Ümmü Abd bin Abduvüd ile birlikte İslamın ilk yıllarında müslüman olmuştur. İman edip ilk sahabiler arasında yeralan Utbe bin Mes’ud’ta, ”La, ilahe illallah” demenin bedelini ödeyen kişiler arasına katılmıştır. Utbe ve onun gibi yoksul ve önde gelen hiçbir kabilenin mensubu olmayan kişilerin Peygamber Efendimiz(ASM)ın yanında yer […]

Mekke’de doğan Abdullah bin Süfyan, Kureyş’in Beni Mahzum koluna mensuptur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın İslamı ilk tebliğ yıllarında İslamı kabul etmiş Mekke’de ilk müslümanlar arasında yeralmıştır. İslam dinini tebliğ etmeye başlayan Peygamber Efendimiz(ASM)a ve vahye en şiddetli muhalefeti Mahzumoğullarının reisi Velid bin Muğire ve Ebu Cehil yapmıştır. Velid’in ölümünden sonra ise Mahzumoğullarının reisliğine Ebu Cehil, (Amr […]

Hebbar bin Süfyan, Kureyş’in Beni Mahzum, Mahzumoğulları kabilesindedir. Künyesi, Hebbar bin Sufyan bin Abdülesed bin Hilal bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum’dur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın İslamı ilk tebliğ günlerinde müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz, İslamı açık davete başladığı zaman başta reisleri bütün Mahzumoğulları bu davete açıkca cephe almış, insanları İslamdan uzaklaştırmak ve bu davetin önünü kesmek […]

Kureyş’in Zühreoğulları kolundan olan Muttalip bin Ezher, İslamiyetin ilk yıllarında Mekke’de hanımı Remle bint-i Avf ile birlikte müslüman olmuştur. Mekke’de müslümanlara yapılan baskı ve zulümlere Muttalip bin Ezher hanımı ile gögüs germiş ve imanlarından taviz vermemişlerdir. Mekke müslümanlara yapılan baskı ve zulümden dolayı onlar için artık yaşanacak yer olmaktan çıkmıştı. Habeşistan’a giden ilk müslümanlardan gelen […]

Kureyş kabilesinin Beni Cumah koluna mensup olan Abdullah Bin Maz’un Peygamber Efendimiz(ASM)ın halkı gizlice İslama davet ettiği dönemde müslüman olmuştur. Kardeşleri Osman bin Maz’un, Kudame Abdullah ile birlikte müşriklerin büyük eza ve işkencelerine maruz kalmışlardır. Abdullah Bin Maz’un, Müslüman olmakla,müşriklerin tepki­lerini, kendisine karşı takınacakları tavrı da hesaba katmıştı. O dönem de müşrikler, Müslümanların az olmalarını […]

Kureyş’in Abdulmenaf oğulları koluna mensup olan Ümmü Külsum bint Süheyl, Mekke’de İslamiyetin ilk yıllarında müslüman olan hanım sahabilerdendir. Kocası Ebu Sebre ile birlikte Peygamber Efendimize giderek, biat edip iman davetini kabul etmişlerdir. Babası Süheyl bin Amr, İslamiyete karşı olup müslümanlara düşmanca davranıp onlara hertürlü eziyet ve işkence ediyordu. Bu işkencelerin karşısında dimdik duran Ümmü Külsum […]

Mekke’de doğan Firas bin Nadr, Kureyş kabilesinden olup, İslamiyeti ilk günlerde kabul edenlerdendir. Babasının ismi, Nadr bin Haris, künyesi ise, Ebu’l-Haris dir. Kureyş müşrikleri, Habeş ülkesinden Mekke’ye dönen muhacir müslümanların Habeş Necaşi’si tarafından çok iyi korunduğunu öğrenip, onlardan yakaladıklarını en ağır işkencelere uğratmaya başladıkları zaman, Peygamberimiz onların Habeş ülkesine ikinci kez hicret etmelerini tavsiye etti. […]

Leyla binti Ebi Hasme, İslamiyetin ilk yılarında kocası Amir bin Rebia ile birlikte Resul-i Ekrem’e biat ederek müslüman olmuştur. Mekke’li müşriklerin baskıları üzerine kocası ile birlikte Habeşistan’a yapılan iki hicrete de katılıp, sonra Mekke’ye dönmüştür. Leyla binti Ebi Hasme’nin kocası Amir İbni Rebia Hz. Ömer’in babası Hattab’ın evlatlığı idi. Eza, cefa ve müşriklerin baskıları artıp […]

Mekke’de doğan Kudame bin Maz’un, Kureyş kabilesine mensuptur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın, İslam’ı ilk tebliğ günlerinde Müslüman olmuştur. Kudame, Mekke müşriklerinin çeşitli işkencelerine maruz kalmış diğer iki kardeşi Osman bin Maz’un ve Abdullah bin Maz’un ile beraber birinci ve ikinci Habeşistan hicretlerinde bulunmuştur. Resulullah(SAV)in Mekke’den, Medine’ye hicret ettiğini duyunca Kutame bin Maz’un kardeşleri ile birlikte hemen […]