Numan bin Adiy, Mekke de doğmuştur. Adiy bin Nadle’nin oğludur. İslamiyeti ilk tebliğ yıllarında çocuk yaşta kabul eder ve babası ile birlikte İkinci Habeşistan hicretine katılır. Şair olup şiir ve edebiyata düşkünlüğü ile tanınır. Habeşistan’da uzun süre kalır. Daha sonra diğer müslümanlarla birlikte Medine’ye gelir. Numan bin Adiy hakkında tarihi kaynaklarda fazla bir bilgi yoktur. […]

Kureyş’in Mahzumoğulları kabilesinden Ebu Huzeyfe İbni Mugire’nin kölesi olan Sümeyye binti Hubbat, İslamın ilk şehid hanım sahabisidir. Yemen’den gelen ve Ebu Huzeyfe’ye sığınarak yanında çalışan Yasir bin Amir ile evlenmiştir. Bu evlilikten Ammar bin Yasir dünyaya gelince Ebu Huzeyfe onu azat eder. İslamiyetin ilk tebliğ günlerinde oğlu Ammar’ın teşvikiyle İslam dinini seçip Rasulullah’a kocası Yasir […]

Bükeyr bin Abdüyalil’in oğlu olan İyas bin Bükeyr, Mekke’de doğmuştur. Dedesi Abdüyalil, Cahiliye döneminde Nufeyl bin Abdüluzza el Adevi ile yaptığı barış sebebiyle Adevi bağı ile de tanınır. Annesi Afra bint-i Ubyed ise, Medine’de Hazrec Kabilesinin Beni Neccar koluna mensuptur. Halid, Akil ve Amir ie birlikte dört kardeştir. İyas bin Bükeyr, Nübevvetin ilk yıllarında Peygamber […]

Kureyş kabilesi mensubu olan Abdurrahman bin Safvan, Mekke’de doğmuştur. Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Hz. Abbas’ın yakın dostu olan Abdurrahman, İslamiyetin ilk yıllarında Mekke’de müslüman olur. Mekke’de müşriklerin baskı ve zulümlerine imanı ile karşı koyan Abdurrahman, daha sonra Medine’ye hicret izni ile Medine’ye hicret ederek bu sevabı kazanır. Medine’ye hicret eden sahabiler arasında yeralır. Abdurrahman bin Safvan […]

Abdullah bin Yasir, Mekke doğumlu olup, babası Yasir bin Amir, annesi Sümeyye bint-i Huyyat’tır.Babası Yasir, Ans kabilesinin Yam kolu mensubu olup,kaybolan kardeşini aramak için Yemen’den Mekke’ye gelmiştir. Burada Beni Mahzum kabilesinin lideri Ebu Huzeyfe’nin himayesine girmiş, onun kölesi olan Sümeyye ile evlenmiştir. Bu evlilikten önce Ammar, daha aonra da Abdullah adını verdiği iki oğlu dünyaya […]

Mekke doğumlu olan Adiy bin Nadle’nin babası Nadle bin Abduluzza, annesi ise Bint-i Mesud bin Huzafedir. Kureyş kabilesine mensuptur. Mekke’de, İslamiyet tebliğinin başladığı ilk günlerde iman edip Rasulullah’a biat etmiştir. İlk sahabeler arasında yeralır. İslamiyeti kabul eden Adiy, önce ailesinin sert tepki ve işkencelerine uğrar. Daha sonra müşrik kabilesinin eza cefa ve çeşitli hakaretlerine maruz […]

Mekke’de doğan Esma bint-i Umeys’in babası Umeys bin Mabed annesi Hind bin Avf’dır. Mekke’de dokuz kızkardeşiyle beraber Efendimiz (ASM)ın ”imanlı kızkardeşler” iltifatına mazhar olan Esma bint-i Umeys İslamın ilk çilekeş hanım sahabileri arasında yeralır. Dokuz kızkardeşin hepsi de müslüman olmuş ve üçü ünlü sahabelerle evlenmiştir. Selma Hz. Hamza ile Ümmü’l Fazl, Hz. Abbas ile Meymune […]

Bükeyr bin Abdüyalil’in oğlu olan Halid bin Bükeyr, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Dedesi Abdüyalil, Cahiliye döneminde Nufeyl bin Abdüluzza el Adevi ile yaptığı barış sebebiyle Adevi bağı ile de tanınır. Annesi Afra bint-i Ubyed ise, Medine’de Hazrec Kabilesinin Beni Neccar koluna mensuptur. Halid, Akil, İyas ve Amir ie birlikte dört kardeştir. Halid bin Bükeyr, üç kardeşi […]

Amir bin Bükeyr, Bükeyr bin Abdüyalil’in oğlu olarak Mekke’de dünyaya gelmiştir. Annesi Afra bint-i Ubyed ise, Medine’de Hazrec Kabilesinin Beni Neccar koluna mensuptur. Amir, Halid, Akil, İyas ile birlikte dört kardeştir. Amir bin Bükeyr, İslam tebliğinin başladığı Nübevvetin ilk yıllarında Peygamber Efendimiz (ASM) ın bulunduğu Darülerkam’a gelerek müslüman olmuştur. Hz. Peygamber, Nübüvvetin ilk yılında, Mekke’li […]

Mekke’de dünyaya gelen Fatıma bint-i Hattab, Kureyş’in Mahzumi koluna mensuptur. Babası Hattab bin Nüfeyl, annesi Hanteme bint-i Haşim’dir. Hazreti Ömer (RA)ın kız kardeşidir. Peygamber Efendimiz (ASM)ın İslamiyeti ilk tebliğ günlerinde iman eden kocası Said bin Zeyd ile birlikte İslamı seçip ilk hanım sahabeler arasına katılmıştır. İslamla şereflenen aile o zor günlerde evlerini dini öğrenmeye açmışlardı. […]