Kureyş Kabilesinin Muttalib oğulları koluna mensup olan Misbah bin Üsase, Mekke’de doğmuştur. Asıl ismi Avf olmasına rağmen lakabı Misbah ile tanınmıştır. Annesi Ümmü Misbah bint-i Ebu Ruhm, Hz. Ebubekir (RA)ın teyzesinin kızıdır. Babası Üsase bin Abbad’tır. Küçük yaşta babasını kaybettiği için yetim büyümüştür. Misbah, Peygamber Efendimiz’in Mekke’de insanları gizli olarak İslama davet ettiği dönemde davete […]

Peygamber Efendimiz (ASM)’ın dedesi Abdülmuttalib’in amcasının oğlu olan Tufeyl bin Haris Mekke doğumludur. Babası Haris bin Muttalib, annesi Sühayle bint Huzai bin Huveyris’tir. Abdümenafoğulları kabilesine mensuptur. Tufeyl bin Haris, İslamiyeti henüz gizli tebliğ yıllarında Darul Erkam’dan önce kabul edip müminler arasına katılmıştır. Tufeyl, kardeşleri Husayn, Ubeyd bin Haris, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Osman bin Maz’un, […]

Husayn bin Haris, Peygamber Efendimiz (ASM) ın dedesi Abdülmuttalib’in amcasının oğludur. Babası Haris bin Muttalib, annesi Sühayle bint Huzai bin Huveyris’tir. Abdümenafoğulları kabilesinden olup Mekke’de doğmuştur. Kardeşlerinin en küçük yaşta olanıdır. Husayn bin Haris, İslamiyetin henüz gizli tebliğ yıllarında çok genç yaşta kabul edip müminler arasına katılmıştır. Husayn abisi Ubeyd bin Haris, Ebu Ubeyde bin […]

Miladi 582 de Mekke’de doğan, İyaz bin Ganm, Hudeybiye anlaşmasından önce İslamiyeti kabul edip, müminlerin safına katılmıştır. Mekke’de müminlere yapılan eziyet ve baskıdan dolayı İyaz bin Ganm’da İkinci Habeşistan hicretine iştirak etmiştir. Daha sonra Medine’ye hicret etmiştir. Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere Peygamber Efendimiz (ASM) ile birlikte bütün gazveler de yer almıştır. İslamiyeti […]

Esma bint-i Selame, Mekke doğumludur. Babası Selame bin Muharrebe, annesi Selam bint-i Züheyr’dir. Mekke de İslamiyetin ilk tebliğ edildiği günlerde kocası Ayyaş bin Ebi Rebia ile birlikte Rasulullah’a giderek biat edip müslüman olmuştur. Darül erkam’dan önce İslamiyeti kabul etmiştir. Kocası Beni Mahzum kabilesi mensubu olan Esma bint-i Selame ve kocasının İslamiyeti kabul ettiği kabilesi içinde […]

Mekke doğumlu olan Cuayl bin Süraka, İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında Rasulullah’a biat edip, müslüman olmuştur. Müşriklerin kendisine yaptığı bütün eziyet ve işkenceleri imanından gelen güçle karşı koymuştur. Medine’ye hicret izni çıkınca Cuayl bin Süraka da hicret kervanına katılmıştır. Uhud, Hendek, Müreysi ve diğer birçok savaşlarda Rasulullah ile birlikte savaşan Cuayl bin Süraka’yı Rasulullah Beni Mustalik […]

Mikdad bin Amr veya meşhur olduğu ismi Mikdad bin Esved, Mekke dışında Nehra’da dünyaya gelmiştir. İslamiyet öncesi Mekke’ye gelen Mikdad, Esved İbn-i Abdi Yegus ile anlaşma yapıp onun evlatlığına girmiştir. İslam nurunun doğuşu ile birlikte Mikdad da o nura koşanlar arasında ilk sırada yerini alıyor. Ve İslamiyeti kabul ediyor. Müslümanlığını açıkça ilan eden Mikdad, müşriklerin […]

Mezhiç kabilesinin Ans boyuna mensup olan Yasir bin Amir,  Yemen doğumludur. İslam’dan önce kardeşleri Haris ve Malik ile birlikte kayıp olan kardeşlerini aramak için Mekke’ye gelen Yasir, buraya yerleşir. O günün adeti üzere Mekke’li bir ailenin himayesine girip onunla anlaşma yapmak zorunda olan Yasir, Mahzumoğullarında Ebu Huzeyfe bin Muğire ile himaye anlaşması yapar. Ebu Huzeyfe […]

Mesut bin Rebi, İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında kelime-i şehadet getirip, Peygamber Efendimiz’e biat eden sahabeler arasında yer alır. Mekke’de müşriklerin çeşitli işkence ve zulümleri karşısında onlara imanı ile karşı koyar. Medine’ye yapılan hicrete kadar Mekke’de hayatını geçirir. Daha sonra Rasulullah’ın Medine’ye hicreti ile Mesut bin Rebi de Medine’ye yapılan hicrete katılır. Ashab-ı Suffa’nın vakur başlı […]

Miladi 567’de Mekke’de doğan Safiyye bint-i Abdülmuttalip’in babası Abdülmuttalip bin Haşim, annesi Hale bint-i Vüheyb’dir. Peygamber Efendimiz (ASM)ın altı halasından biridir. Cahiliye döneminde önce Haris bin Harb ile evlenmiş bu evliliğinden Safi bin Haris dünyaya gelmiştir. Kocasının ölümü üzerinde Safiyye, Avvam bin Hüveylid ile ikinci evliliğini yapmıştır. Bu evlilikten ise Zübeyr, Saib ve Abdülkabe adlı […]