Mekke’de dünyaya gelen Ebu Kays bin Haris, Kureyş’in Sehm oğulları koluna mensuptur. Dedesi Kays bin Adiy, Kureyş’in ve Mekke’nin önde gelen güçlü kişilerindendi. Babası Haris bin Kays ise Mekke’nin azılı kişileri arasında yer almış, İslamiyeti kabul etmemek için elinden geleni yapmış ve Kur’an ile alay etmiştir. O ve onun gibiler için Hicr Suresi 91 ve […]

Mekke’de doğan Sevde bint-i Zem’a’nın babası Kureyş’in Amir bin Lüey oğullarından Zem’a bin Kays annesi Medine’li Neccaroğullarından Şemus bint Kays’tır. Sevde ilk evliliğini amcasının oğlu Sekran bin Amr ile yapmıştır. İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında kocası Sekran ile birlikte iman edip müslüman olmuştur. Mekke’li müşriklerin müslümanlara yaptıkları eza cefalar çekilmez hale gelince, Sevde, kocası Sekran ile […]

İslamiyetin ilk tebliğ günlerinde müslüman olan Haris bin Ebu Hale, Hz. Hatice (RA)ın ilk eşinden olan oğludur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın terbiyesinde büyümüş olan Haris bin Ebu Hale, O’nun ile yıllarca yanyana bir hayat yaşamış ve bu yakınlıktan çok şeyler öğrenmiştir. Peygamber Efendimiz’in üvey oğludur. İbn-i Hacer kitabı El İsabe’de, Haris bin Ebu Hale ile Hind […]

Kays bin Huzafe, Kureyş kabilesinin Sehmoğulları koluna mensup olarak Mekke’de dünyaya gelmiştir. Babası Huzafe bin Kays, annesi ise hanım sahabilerden Temime binti Hursan’dır. Sehm kabilesine ismini veren Sehm’in soyu Peygamber Efendimizin dedesi Ka’b bin Lüeyy’de birleşmektedir. Ben-i Sehm kabilesi, Cahiliye döneminde Mekke’de yönetim ve başkanlık işlerini elinde tutup, şehrin idaresinde üst düzeyde söz sahibi idi. […]

Ebu’r Rum bin Umeyr, Mekke doğumludur. Babası Rasulullah’ın Amcası Oğullarından Umeyr bin Haşim, annesi ise Rum asıllı bir kadın olan Ümmü veled Er Rumiye’dir. Meşhur Sahabe Musab bin Umeyr’in baba bir kardeşidir. Ebu’r Rum bin Umeyr, Kureyş kabilesinin Abdüddar oğullarına mensuptur. Bu kabile Cahiliye devrinde etkin bir konuma sahipti. Mekke’nin tanınmış, itibarlı bir aşireti idi. […]

Mekke’de doğan Saib bin Avvam, Efendimiz(ASM)ın halası Safiyye bint Abdülmuttalip’in oğludur. Babası ise, Hz. Hatice(RA)ın kardeşi Avvam bin Huveylid’tir. Babası genç yaşta vefat eden Saib, annesinin sıkı terbiyesi altında yetişmiştir. Zaman zaman sıkı terbiyesi yakınları tarafından tenkit edilen Safiyye bint Abdülmuttalip, onlara,”oğullarımın iyi birer insan cesur ve korkusuz birer savaşcı yetişmesi” için gayret gösterdiğini söylemiştir. […]

Mekke’de doğan Yezid bin Zem’a Kureyş’in Esed Oğulları Kabilesindendir. Kureyş eşrafından olan Yezid, Cahiliye döneminde Mekke’lilerin danışmanı konumundaydı. Annesi Karibe el Kübra bint-i Ebu Ümeyye’de Mahzumoğulları kabilesinden olup Peygamber Efendimizin zevcelerinden Hz. Ümmü Seleme’nin kardeşidir. Yezid, o dönemde Mekke’nin idaresinde söz sahibi olan Mesura veya Meşveret’in idarecisiydi. Kureyş Kabilesi Reisleri bir işe karar vermeden önce […]

  Hz. Hatice(RA)ın kardeşi Nevfel bin Huveylid’in oğlu Olan Esved bin Nevfel, Mekke’de doğmuştur. Esed Oğulları kabilesine mensuptur. Meşhur Haniflerden Varaka bin Nevfel’in küçük kardeşidir. Ağabeyi Varaka dan dolayı semavi dinler hakkında bilgi sahibi olan Esved bin Nevfel, İslamiyetin ilk günlerinde müslüman olanlar arasında yer almıştır. Müslüman olan Esved bin Nevfel’e ilk tepki babasından gelir. […]

Huneys bin Huzafe, Mekke doğumlu olup, Kureyş Kabilesinin Sehm kolundadır. Sahabe Abdullah bin Huzafe’nin kardeşi, Hz. Ömer bin Hattab’ın damadıdır. Rasulullah (SAV)in Dar-ül Erkam’dan önce gizli davetini duyan Huneys Bin Huzafe, davete uyup İslamiyeti kabul edip ilk müslümanlardan olmuştur. Mekke’de müşriklerin baskı ve işkencelerine uğrayan Huneys bin Huzafe, Allah yolunda çıkılan İkinci Habeşistan hicretine katılmıştır. […]

Şurahbil bin Hasene, Miladi 574 de Mekke’de doğmuştur. Babası Abdullah, çok küçük yaşta vefat ettiği için annesi Hasene’nin ismi ile tanınmıştır. Şurahbil, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiği Kureyş kabilesine mensup Süfyan bin Ma’mer’in yanında büyümüş gençlik yıllarında Mekke’de okuma yazma öğrenmiştir. Hz. Peygamber (ASM)ın İslamiyeti tebliğ ettiği günlerde 35 yaşında iken Şurahbil, annesi Hasene’ye gidip, […]