Mekke’de doğan Kudame bin Maz’un, Kureyş kabilesine mensuptur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın, İslam’ı ilk tebliğ günlerinde Müslüman olmuştur. Kudame, Mekke müşriklerinin çeşitli işkencelerine maruz kalmış diğer iki kardeşi Osman bin Maz’un ve Abdullah bin Maz’un ile beraber birinci ve ikinci Habeşistan hicretlerinde bulunmuştur. Resulullah(SAV)in Mekke’den, Medine’ye hicret ettiğini duyunca Kutame bin Maz’un kardeşleri ile birlikte hemen […]

Hanım Sahabeler arasında yeralan Sehle Binti Süheyl, eşi Ebu Huzeyfe ile birlikte İslamın ilk tebliğ günlerinde Rasulullah’a giderek biat edip müslüman olmuştur. Müslüman olan aile, İslamiyetin azılı düşmanlarından birisi olan Ebu Huzeyfe’nin babası Utbe bin Rebi’a’nın eziyet ve işkencesine maruz kalır. Peygamberliğin Beşinci yılında Habeşistan’a hicret eden kafilede Sehle Binti Süheyl ile eşi Ebu Huzeyfe’de […]

Süveybit bin Sad, davetin ilk yıllarında İslamı seçip müslüman olmuştur. Mekke’de müşriklerin eziyet ve işkenceleri sonucunda Habeşistan’a hicret edenler arasında yeralmıştır. Süveybit bin Sad birinci ve ikinci Habeşistan hicretinde bulunmuştur. Habeşistan’a ikinci hicret Mekke’de sert tepki ile karşılandı. Her evde bir ma­tem havası başlamıştı. Kureyş’ten küçük, büyük hiçbir aile yoktu ki, bunun fert­leri Habeşistan’a giden […]

Mekke’de dünyaya gelen Ümmü Seleme, Kureyş kabilesinin Mahzumoğullarından Ümeyye bin Muğire’nin kızıdır. Ümmü Seleme halasının oğlu Ebu Seleme bin Abdülesed ile evlendi. Ebu Seleme, Peygamber Efendimizin süt kardeşi ve halasının oğludur. Bu evlilikten Seleme, Ömer, Dürre ve Zeyneb adlarında çocukları olmuştur. Oğulları Seleme’nin ismine izafeten kendisi ”Ümmü Seleme” ve kocası da ”Ebu Seleme” künyesini aldı. […]

Şemmas bin Osman, Mahzumoğullarından olup asıl ismi Osman iken yüzünün güzelliği ve parlaklığı ile Şemmas (Güneş gibi parlak) lakabıyla tanınmıştır. İslam’ın ilk yıllarında Şemmas hanımı Ümmü Habib bint Said ile Mekke’de müslüman oldu. Müşriklerden gördüğü işkence ve zulüm üzerine İkinci Habeşistan hicretine katılıp,oraya göç edenler kervanında yeraldılar. Müşriklerin topluca Müslümanlığı kabul ettiklerine dair çıkan asılsız […]

Mekke’de doğan Hatıb bin Amr, Peygamber Efendimiz’in Erkam bin Ebil Erkam’ın evine taşınmasından sonra oraya gidip Efendimiz (ASM) görüp, kelime-i şehadet getirip İslamiyeti kabul etmiştir. Hatıb bin Amr, Müslüman olduktan sonra gerek ailesinden, gerek, Mekkeli müşriklerin şiddetli baskılarına maruz kalmıştır. Bu baskı ve işkencelere karşı gögüs gererek inancından hiç taviz vermemiştir. İslamiyet’in ilk yıllarında Kureyş’ten […]

Mus’ab bin Umeyr, Kureyş’in asil ve zengin bir ailesine mensub güzel yüzlü, nazik, yumuşak huylu, son derece zeki ve güzel konuşurdu. Peygamber Efendimiz onun için “Mekke’de Mus’ab’dan daha zarif,daha narin, daha güzel kimse yok idi.” buyurmuşlardı. Mus’ab bin Umeyr, bir gün Peygamberimizin İslamı anlattığı ve Mekke’de müslümanların toplandığı Dar’ul Erkam’a gitti. Resulullahı görür görmez Müslüman […]

Ayyaş bin Ebu Rebia, Ebu Cehil’in kardeşidir. İslam davetine ilk uyanlardan birisi olan Ayyaş, Peygamber Efendimiz(ASM)ın, İlahi dini ilan ettiği ilk günlerde iman kervanına katılmıştır. Müşrik­lerin işkencelerinden dolayı Habeşistan’a hicret eden ikinci kafilede hanımı Esma ile beraber o da bulunuyordu. Ayyaş bin Ebu Rebia ile hanımı Esma, Habeşistan’dan döndüklerinde, yeni bir hicret Medine’ye başlamıştı. Peygamberimiz […]

Amir bin Füheyre, İslamı ilk duyunca,kelime-i şehadet getirip müslüman olan kölelerdendir. Peygamber Efendimizin,ilk daveti ile, İlahi aşka tutulan Amir bin Füheyre köle olmasına rağmen,kalbinde duyup,vücudunun bütün zerrelerinde hissettiği îman lezzetini açıkca ilan etti. Amir, “Bu vücut mutlaka birgün toprak olacak, nefsin elinde bir oyuncak olan bu beden mutlak çürüyecek, öyleyse bu dünyada bu kadarcık işkenceye […]

Peygamber Efendimiz(ASM)ın halası Berre bin Abdulmuttalip’in oğlu Ebu Sebre bin Ebi Rühm, Mekke’li ilk müslümanlardandır. Müşriklerin her gün biraz daha şiddetini artıran eziyet, hakaret ve işkence­leri neticesinde Mekke, Müslümanlar için yaşanmaz bir şehir haline gelmişti. Günden güne artan bu eza ve cefalar,dini ibadetlerini de yapmalarına imkan vermiyordu.Ebu Sebre’de bu işkence ve  hakaretlere uğrayanlardandı. Müşriklerin, bu […]