Erkam bin Ebi’l-Erkam, İslamı duyunca ilk kabul eden sahabilerdendır. Kabilesi Hz. Peygamber’e karşı olmasına rağmen Erkam, Efendimiz(ASM)’ın sadık sahabilerindendir. Hz. Ebu Bekir(RA)’ın teşvikiyle, Erkam, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Osman bin Maz’ûn ile aynı gün müslüman olmuştur. Evine gittiğinde eşi Hint binti Abdullah’a İslamiyeti anlatır ve O’nun da Müslüman olmasına vesile olur. Erkam’a evlenirken […]

Annesinin adıyla anılan Süheyl bin Beyda, İslamın ilk yıllarında İlahi davete uyanlardandır. İlk müslümanlar arasında yeralan Süheyl bin Beyda, Müslümanlığını açıkca ilan ettiği için pek çok zulüm ve işkencelere maruz kalmıştır. Mekke de müşriklerin işkence ve zulümlarının artması üzerine Peygamber Efendimiz’in, Habeşistan’a hicret emrine uyan Süheyl bin Beyda, kendi ile beraber onbeş kişilik ilk kafileyle […]

Amir bin Rabia, Hanımıyla birlikte İslamın davetini duyar duymaz kabul edip ilk müslüman olanlardandır. Müşriklerin baskıları yüzünden hanımıyla beraber iki defa Habeşistan’a hicret eden Amir bin Rabia, daha sonra Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret ettiğini öğrenir öğrenmez hemen Medine’ye hicret ederek ilk muhacirler arasında yer aldı. Amir bin Rabia, Hz. Hamza ve Abdullah bin Cahş kumandasındaki […]

Ebu Seleme, Mekke’de doğup büyüyen,Mahzum oğulları kabilesine mensub, cesur bir gençtir. Abdullah ibni Abdulesed olan adıyla degil künyesi olan Ebu Seleme ile meşhur olmuştur. Annesi, Rasul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizin halası Berre binti Abdulmuttalib’dir. Ebu Seleme Rasulullah ve dayısı Hazreti Hamza ile süt kardeştir. Ebu Seleme, “(Önce) en yakın akrabanı uyar” ayet-i celilesi nazil […]

Utbe bin Gazvan, ilk müslümanlardan olup, Allah yolunda büyük mücadele veren usta okçulardan biridir.Kureyş’in bütün şiddet eziyet ve zulmüne rağmen Resûlullah’a biat eden ilk müslümanlardan olan Utbe, davanın zorluk ve korku günlerine kardeşleriyle birlikte direnir. Habeşistan’a hicret emrine Utbe nin Gazvan da katılır ve oraya hicret eder. Habeşistan’ta fazla kalamayan Utbe, daha sonra Mekke’ye geri […]

Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisi olan Ebu Ubeyde bin Cerrah’ın,asıl ismi “Amir” künyesi “Ebu Ubeyde”dir. Dedesine nispetle de “Ebu Ubeyde bin Cerrah” olarak meşhur olmuş­tur. Beni Haris kabilesinden olan Ebu Ubeyde, Cahiliye devrinde Mekke’de okuma yazma bilen birkaç kişiden birisidir. Ebu Ubeyde,Hz. Peygamber’in İslam’a davete başladığı ilk günlerde Hz. Ebu Bekir vasıtasıyla müslüman […]

Cennetle müjdelenen 10 Sahabeden birisi olan Abdurrahman bin Avf, Mekke’de doğdu. İslamı kabul eden ilk sekiz Müslüman’dan biridir. Câhiliye döneminde Abdülkabe olan adı, müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber tarafından Abdurrahman olarak değiştirildi. Genç yaşından itibaren ticaretle uğraşan Abdurrahman Câhiliye devrinde de içki içmeyen ve güzel ahlaka sahip biri olarak tanınırdı. Hz. Ebû Bekir dostluğu, onun […]

Zübeyr bin Avvam, İslam’ı duyunca O’nu kabul edip gönül veren ilk müminlerdendir. Zübeyr’in annesi Peygamber Efendimiz (ASM)ın halası Hz. Sa­fiyye ve babası da Hz. Hatice(RA)ın kardeşi Avvam’dır.Cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisidir. Küçük yaşta yetim kalan Zübeyr, annesi tarafından büyütülür. Oğlunun terbiyesinde çok titiz davranan Hz. Safiyye,bu konuda şöyle konuşur: “Benim Zübeyr’i dövmem, onu sevmediğimden değildir. […]

Umeyr bin Ebi Vakkas, Sa’d bin Ebî Vakkas’ın kardeşidir.13-14 yaşlarında küçük bir çocuk iken Müslüman oldu. Darül Erkam’a giderek Efendimiz(ASM) dan ilim irfan öğrendi. Annesinin bütün zorlamalarına rağmen hak yolda sebat eden Umeyr, hicret emri üzerine Medine’ye hicret etmiştir. 16 yaşlarında olan Umeyr, Müşriklerle yapılan ilk savaş olan Bedir’e katılmaya can atıyordu. Umeyr bin Ebî […]

Hz. Peygamber’e ve müslümanlara düşmanlığı ile tanınan As bin Vail’in oğlu olan Hişam bin As, Mekke’de İslamiyeti ilk kabul ednlerdendir. Annesi de,Ebu Cehil’in kızkardeşi Ümmü Harmele binti Hişam’dır. Ebü’l-Âs olan künyesi Resûl-i Ekrem tarafından Ebû Mutî olarak değiştirilmiştir. Kureyş’li müşriklerin evlerine gelerek toplantı yaptığı, Müslümanlar aleyhine tuzaklar kurulduğu ve İslâm’a kin, nefret ve düşmanlık duygularıyla […]