Esma bint-i Selame, Mekke doğumludur. Babası Selame bin Muharrebe, annesi Selam bint-i Züheyr’dir. Mekke de İslamiyetin ilk tebliğ edildiği günlerde kocası Ayyaş bin Ebi Rebia ile birlikte Rasulullah’a giderek biat edip müslüman olmuştur. Darül erkam’dan önce İslamiyeti kabul etmiştir. Kocası Beni Mahzum kabilesi mensubu olan Esma bint-i Selame ve kocasının İslamiyeti kabul ettiği kabilesi içinde […]

Mekke doğumlu olan Cuayl bin Süraka, İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında Rasulullah’a biat edip, müslüman olmuştur. Müşriklerin kendisine yaptığı bütün eziyet ve işkenceleri imanından gelen güçle karşı koymuştur. Medine’ye hicret izni çıkınca Cuayl bin Süraka da hicret kervanına katılmıştır. Uhud, Hendek, Müreysi ve diğer birçok savaşlarda Rasulullah ile birlikte savaşan Cuayl bin Süraka’yı Rasulullah Beni Mustalik […]

Mikdad bin Amr veya meşhur olduğu ismi Mikdad bin Esved, Mekke dışında Nehra’da dünyaya gelmiştir. İslamiyet öncesi Mekke’ye gelen Mikdad, Esved İbn-i Abdi Yegus ile anlaşma yapıp onun evlatlığına girmiştir. İslam nurunun doğuşu ile birlikte Mikdad da o nura koşanlar arasında ilk sırada yerini alıyor. Ve İslamiyeti kabul ediyor. Müslümanlığını açıkça ilan eden Mikdad, müşriklerin […]

Mezhiç kabilesinin Ans boyuna mensup olan Yasir bin Amir,  Yemen doğumludur. İslam’dan önce kardeşleri Haris ve Malik ile birlikte kayıp olan kardeşlerini aramak için Mekke’ye gelen Yasir, buraya yerleşir. O günün adeti üzere Mekke’li bir ailenin himayesine girip onunla anlaşma yapmak zorunda olan Yasir, Mahzumoğullarında Ebu Huzeyfe bin Muğire ile himaye anlaşması yapar. Ebu Huzeyfe […]

Mesut bin Rebi, İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında kelime-i şehadet getirip, Peygamber Efendimiz’e biat eden sahabeler arasında yer alır. Mekke’de müşriklerin çeşitli işkence ve zulümleri karşısında onlara imanı ile karşı koyar. Medine’ye yapılan hicrete kadar Mekke’de hayatını geçirir. Daha sonra Rasulullah’ın Medine’ye hicreti ile Mesut bin Rebi de Medine’ye yapılan hicrete katılır. Ashab-ı Suffa’nın vakur başlı […]

Miladi 567’de Mekke’de doğan Safiyye bint-i Abdülmuttalip’in babası Abdülmuttalip bin Haşim, annesi Hale bint-i Vüheyb’dir. Peygamber Efendimiz (ASM)ın altı halasından biridir. Cahiliye döneminde önce Haris bin Harb ile evlenmiş bu evliliğinden Safi bin Haris dünyaya gelmiştir. Kocasının ölümü üzerinde Safiyye, Avvam bin Hüveylid ile ikinci evliliğini yapmıştır. Bu evlilikten ise Zübeyr, Saib ve Abdülkabe adlı […]

Kureyş’in Haşimoğulları kolundan olan Fatıma bint-i Esed, Mekke’de doğmuştur. Ebu Talip’in hanımıdır. Bu evlilikten Talip, Akıl, Ca’fer, Ali adlı dört oğlu ile, Ümmühan, Cümame, Reyta ve Esma adında dört kızı dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz(ASM), dedesi Abdulmuttalip’in ölümünden sonra amcası Ebu Talip’in himayesine girmiştir. Fatıma bint-i Esed, Peygamberimize sekiz yaşından itibaren annelik yapmış, O’na öz evladı […]

Nuaym bin Abdullah, Kureyş kabilesinin Adi bin Kab koluna mensuptur. İslam davetinin başladığı ilk günlerde, dini kabul edip kelime şehadet getirip, Rasulullah’a biat etmiştir. Müslümanlığını uzun süre gizlemiş daha sonra açık tebliğle birlikte imanını beyan etmiştir. Kavmi kendisini müşriklere karşı korumuş bu sebeble onların işkencelerine uğramamıştır. Mekke’nin sayılı zenginlerinden olan Nuaym, fakir, dul ve yetimlere […]

Ammar bin Yasir, Yasir Ailesinin ilk çocuklarıdır. Babası Yasir bin Amir, annesi Sümeyye bin Hubbat’tır. İslamiyetin ilk yıllarında dine davetin gizli olduğu dönemde Ammar, İslamiyeti seçip müminler arasında yeralmıştır. Annesi Sümeyye ile birlikte Mekke’de müslümanlığını açıkça ilan eden ilk yedi kişiden biridir. Yasir ailesinin genç evladı Ammar’ın gönlü İslamiyet ile çarpıyordu. Rasulullah’ın huzuruna gitti. Kur’an-ı […]

Asıl adı Zeyneb olan Ümmü Ruman bint-i Amir, kocası Abdullah bin Haris ile birlikte Yemen’deki Serat’tan Mekke’ye gelmiş ve Hz. Ebu Bekir (RA) ile sözleşme yaparak onun himayesinde Mekke’de kalmışlardır. Kocası Mekke’de vefat eden Ümmü Ruman, dul kalınca Hz. Ebu Bekir(RA) ile evlenmiştir. İslamiyetin gizli davet yıllarında müslüman olan Ümmü Ruman, müşriklerin baskı ve zorbalıklarına […]