Hayatı hakkında az bilgiye sahip olduğumuz sahabelerden birisi de Amr bin Avf’tır. İslamiyetin ilk yıllarında müslüman olan Amr, Medine’ye hicret emri çıkınca diğer sahabilerle birlikte oda Medine’ye hicret etti. Hendek Gazvesine katılan Amr, bu savaşta büyük kahramanlıklar göstermiştir. Amr bin Avf, Tebük Gazvesine katılmayı çok istemesine rağmen maddi sıkıntısı olduğundan yol hazırlığı yapamıyordu. O yıllarda […]

Mekke’de doğan Nevfel bin Haris’in künyesi Ebu’l Haris Nevfel bin Haris bin Abdülmuttalip el Haşimi el Kureyşi’dir. Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Haris’in oğludur. Kureyş’in Haşimoğlu kabilesinden İslama giren en yaşlı sahabi. Nevfel, Rasulullah’ın İslamiyeti bütün insanlara duyurmaya çalıştığı ilk tebliğ yıllarında müslüman olmamış, fakat karşı da çıkmamıştı. Bedir Gazvesine istemediği halde müşriklerin zoru ile katıldı, bu […]

Akil bin Ebu Talip, Miladi 577 yılında Mekke’de doğdu. Künyesi Ebu Yezid, babası Ebu Talip bin Abdülmuttalip, Annesi Fatıma bint-i Esed bin Haşim, Hz. Ali ve Hz. Cafer-i Tayyar’ın abisidir. Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Ebu Talip’in ikinci oğlu olan Akil, Cahiliye döneminde Kureyş kabilesi arasında hakemliğine başvurulan dört kişiden biri. İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında İslama yakınlık […]

Abdullah bin Ömer, Ebu Abdurrahman olarak bilinse de, künyesi Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattabel Kureyşi el Adevidir. Hz. Ömer(RA)hın büyük oğlu, Peygamber Efendimiz(ASM)ın kayınbiraderidir. 613 yılında Mekke’de doğdu, babası Hz. Ömer ile birlikte müslüman oldu. Ailesiyle birlikte Medine’ye hicret etti. Bedir ve Uhud Gazvelerine katılmak istemesine rağmen yaşı küçük olduğu için Peygamber Efendimiz(ASM) […]

Amr bin Sumeyt’in oğlu olan Midlac bin Amr, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Beni Abd-i Şems’in müttefiki, Beni Süleym’in bir kolu olan Beni Hicr kabilesine mensuptur. İslamı tebliğin başladığı ilk yıllarda müslüman olan Midlac bin Amr, Mekke’li müşriklerin her türlü eza, cefa ve işkenlerine imanı ie karşı koymuştur. Midlac, iki kardeşi Sakf ve Malik bin Amr ile […]

Amr bin Sumeyt’in oğlu olan Malik bin Amr, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Beni Abd-i Şems’in müttefiki, Beni Süleym’in bir kolu olan Beni Hicr kabilesine mensuptur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın, İslamı tebliğe başladığı ilk yıllarda müslüman olan Malik bin Amr, iki kardeşi Sakf bin Amr ve Müdlac bin Amr ile birlikte her türlü eza ve işkenceye katlanarak Mekke’de […]

Peygamber Efendimiz (ASM)ın elçilerinden biri olan Hatip Bin Ebu Beltea, Yemen’den Mekke’ye gelip yerleşmiştir. Yemen’deki Kahtani veya Necm bin Adiyy kabilesine mensup olduğu dile getirilen Hatip, Ebu Beltea’nın oğludur. Cahiliye döneminde iyi ata binmesi ve güzel şiir söylemesi ile tanınan Hatip Bin Ebu Beltea, İslamın Darül Erkam tabir edilen döneminde İslamla şereflenmiştir. İmanı gür, cesur […]

Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Abbas bin Abdülmuttalip Mekke’de dünyaya gelmiştir. Babası Kureyş kavminin reisi Abdülmuttalip annesi Nutey’ledir. Rasululluh’tan iki yaş büyüktür. Künyesi Ebu’l- Fazl’dır. Çocukluk yıllarını Mekke sokaklarında Efendimiz ile birlikte geçirmiş, aynı yaştan iki genç olarak büyümüşlerdir. Efendimiz, Abbas’a ”İnsanın amcası babası gibidir.” buyurarak ona hürmet gösterirdi. Ticaretle uğraşan Abbas genç yaşta zengin olmuştur. Kabe’yi […]

Ebu Rafi, aslen Mısır’lı olup, Abbas bin Abdülmuttalip’in kölesidir. Asıl adı tam olarak bilinmemektedir. İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında Müslüman olan Ebu Rafi, köle olması sebebiyle müşriklerin zulüm ve baskısından çekinip müslüman olduğunu açık etmemiştir. İslamiyeti ilk yıllarda kaabul eden Ebu Rafi, bu konuda şöyle der: ”Ben, Abbas bin Abdülmuttalip’in kölesi idim. İslamiyet ev halkı içinde […]

Kinane kabilesine mensup olan Ümmü Fadl, Mekke’de doğmuştur. Asıl adı Lübabe’dir. Annesi Hind bint-i Avf, babası Haris İbni Hazendir. İlk çocuğu Fadl’dan dolayı Ümmü Fadl künyesi ile tanınmıştır. Peygamber Efendimiz’in amcası Abbas bin Abdülmuttalip’in hanımıdır. Hz. Hatice (RA)dan sonra Mekke’de İslamı kabul eden hanım sahabidir. İslamiyetin ilk yıllarında İslam’la şereflenen Ümmü Fadl’ın kız kardeşlerinden Esma, […]