Kays bin Abdullah, İslamiyetin ilk günlerinde davete uyarak Mekke’de İslamı ilk kabul edenler arasında yeralmıştır. Kays bin Abdullah müslüman oluşu ile birlikte müşrikler tarafından işkence ve hakarete uğramıştır. Ağır baskı ve işkencelere maruz kalan Kays bin Abdullah, hicret hazırlığı yapan müslümanlar arasına katıldı. Esed bin Huzeymeoğulları kabilesine bağlı olan Kays bin Abdullah, hanımı Bereke binti […]

Peygamber Efendimiz (ASM)ın halası Ümeyye bint-i Abdülmuttalip bin Haşim’in oğlu olan Ebu Ahmed bin Cahş Mekke’de dünyaya gelmiştir. Ebu Ahmed’in, Abdullah, Ubeydullah adlı iki erkek kardeşi ve Zeyneb, Ümmü Habibe, Hamme bint-i Cahş adlı üç kız kardeşi vardır. Ebu Ahmed, Hz. Hamza ve Hz. Abbas’ın da yeğenidir. Ebu Ahmed, kardeşleri Abdullah ve Ubeydullah ile birlikte […]

Mekke’de doğup büyüyen Zeyd bin Hattab, Hz. Ömer(RA)ın ağabeyidir. Künyesi, Zeyd ibni Hattab ibni Nüfeyl el-Kureyşi el-Adevi’dir. Mekke’nin sayılı kabilelerinden Adevi oğullarına mensuptur. Zeyd bin Hattab, İslam davetinin başladığı ilk günlerde hemen Rasululllah(SAS)e gidip yeni din hakkında bilgi alıp müslüman olarak Efendimiz (ASM)ın iman erleri safına katıldı. Böylece, İslamın en zor günlerinde sadakatle Rasullullah’a ve […]

Mekke’de doğan Amr bin Osman, Kureyş’in Temimi kolundandır. İslam davetinin Peygamber’imiz tarafından yapıldığı ilk günlerde müslüman olmuştur. Amr bin Osman’ın müslüman olması akrabaları ve Mekke müşrikleri tarafından kin ve öfke ile karşılanır. Müşrikler ve akrabaları O’na çeşitli işkenceler yapmışlardır. Baskılar ve işkenceler karşısında çaresiz kalan Amr bin Osman ikinci Habeşistan hicretine katılarak Habeşistan’a gitmiştir. Yıllarca […]

Rukiyye bint Muhammed, Efendimiz(ASM)ın ikinci kızı ve üçüncü çocuğudur. İsmi, rukü eden, hastalık ve kötülüklerden korunmak veya kurtulmak amacıyla dua okuyup üfleme manalarına gelir.Hz. Hatice(RA) dan sonra yeni gelen Peygamber ve İslamiyete kardeşleri Zeyneb, Ümmü Gülsüm ve Fatıma ile birlikte ilk inananlardandır. Peygamberlikten önce bir gün Efendimiz(ASM)ın evine amcaları Ebu Talip ile birlikte bir heyet […]

Cahiliye döneminde Mekke’nin tanınmış kişilerden olan Ebu Ühayna’nın oğlu olan Amr bin Said, İslamın ilk yıllarında iman edip ilk Müslümanlar arasına katılmıştır. Abisi Halid bin Said’in İslamiyeti seçmesi üzerine babası Ebu Ühayna’nın kızıp Zureyba mevkiine çıktığı zaman hanımı Fatma bint Safvan ile birlikte müslüman olmuştur. Mekke’li müşriklerin zulüm baskı ve eziyetlerine uzun süre sabreden Amr […]

Kureyş’in Teym b. Murra Oğullarından olan Haris b. Halid Mekke de doğmuştur. İslamın ilk yıllarında Hanımı Reyta Hatun ile birlikte kelime-i şehadet getirerek ilk müslümanlar arasında yeralmıştır. O yıllarda Efendimiz (ASM), İslamı gizli gizli yürütüyor, sadece çok güvendiği insanlara İslamı tebliğ ediyordu. Davet uzun süre böyle devam etti. Birçok sahabe müslüman olduğunu gizlemek zorunda kalmışlardı. […]

Zeynep bint Muhammed, Efendimiz (ASM)ın oğlu Kasım’dan sonra dünyaya gelen ikinci çocuğu ve ilk kızıdır. Efendimiz(ASM) Zeyneb’in şahsında babalık sevgi ve şefkatini yaşamıştı. Zira oğlu Kasım vefat etmişti. Efendimiz (ASM) kızı hakkında şöyle diyecektir: “Bu benim en hayırlı kızımdır. Benim uğrumda nice sıkıntılar çekmiştir.”(Ed-Dımaşkî, Subul el-Hudâ ve’r-reşâd fî sireti Hayri’l-İbâd, c. XI, s. 43) Zeyneb, […]

Kureyş’in Cumah oğulları kolundan olan Hatıb bin Haris hanımı Fatma binti Mücellel ile birlikte Allah Rasulunun İslama ilk davet günlerinde müslüman olmuştur. Hatıb ve hanımı, İslamiyeti kabul etmelerinden dolayı Kureyş ve Mekke’li müşriklerin çok ağır baskı ve zulümlerine maruz kalmışlardır. Habeşistan’a hicret eden ilk Müslüman sahabiler, orada iyi karşılanmış dini ibadetlerini serbestçe yapabilmiş ve İslamı […]

Utbe bin Mes’ud, kardeşi Abdullah bin Mes’ud ve annesi Ümmü Abd bin Abduvüd ile birlikte İslamın ilk yıllarında müslüman olmuştur. İman edip ilk sahabiler arasında yeralan Utbe bin Mes’ud’ta, ”La, ilahe illallah” demenin bedelini ödeyen kişiler arasına katılmıştır. Utbe ve onun gibi yoksul ve önde gelen hiçbir kabilenin mensubu olmayan kişilerin Peygamber Efendimiz(ASM)ın yanında yer […]