İLK MÜSLÜMANLARDAN HİŞAM BİN AS (RA)

Hz. Peygamber’e ve müslümanlara düşmanlığı ile tanınan As bin Vail'in oğlu olan Hişam bin As, Mekke'de İslamiyeti ilk kabul ednlerdendir. Annesi de,Ebu Cehil'in kızkardeşi Ümmü Harmele binti Hişam’dır. Ebü’l-Âs olan…

İNSAN DÜNYAYI NASIL GÖRMELİ

''SALİSEN: Görüyorum ki, şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki, dünyayı bir misafirhane-i askerî telâkki etsin ve öyle de iz’an etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telâkki ile, en büyük mertebe olan mertebe-i rızâyı çabuk…

HANIM TALEBELERDEN MÜZEYYENE HANIM

Risale-i Nur'un ilk neşir yıllarından itibaren hanım talebeler de önemli hizmetlerde bulunmuştur. Isparta Kahramanları arasında yeralan Müzeyyene Hanım da bunlardan biridir. Atabey'li bir ailenin kızı olan Müzeyyene hanımın…

NİÇİN RİSALE-İ NUR OKUMALIYIZ

Risale-i Nur okumamız bu asırda neden çok önemli, başka kitapları okuyarak da aynı imani bilgilere ulaşamazmıyız? Bu soruya çok değişik cevaplar verilebilir,fakat bizce en güzel cevaplardan birini Ortadoğu ve İslam uzmanı…

DÜNYA BÜYÜK BİR HAFIZ

Birden ihtar edilen bir mesele: Âhirzamanda bir şahsın hatiât ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Eskide, “Acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi? Ve o âhirzamanda…

ŞAİR-İ RASULULLAH HASAN İBNİ SABİT(RA)

Peygamber Efendimiz(ASV)ın şairi olaran tanınan Hasan İbni Sabit,562 yılında Yesrib'te dünyaya gelmiştir. Cahiliye devrinde de meşhur bir şair olan Sabit, şiirleriyle İslamı müdafaa eden,müşriklerin hicivlerine karşı, Rasulullah'ı(ASV)…

KERAMET VE İKRAMIN FARKI

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ “Hiçbir şey yoktur ki, Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” (İsrâ Sûresi, 44 ayeti) Yine o hâlis talebesine…

HOCA ABDURRAHMAN EFENDİ

Risale-i Nur'un Barla Lahikası mektupların da adı geçen Hoca Abdurrahman Efendi,Harput'un Molla Köyünde dünyaya gelmiştir. Hoca Abdurrahman bir müddet Molla Köyü'ndeki medresede tahsil görmüş daha sonra İstanbul'a gidip Fatih'te…

KUR’AN OKUYANI DİNLEMEK

Kur'an okunurken veya radyo, bilgisayar gibi şeylerden dinlerken bir işle uğraşmak caiz midir? Bir insan, Kur'an-ı Kerim'i sesli olarak okuyor ve biz de bu sesi işitiyorsak, susup onu dinlemek farzdır. Bu esnada başka bir işle uğraşmak…

RİSALE-İ NUR ANADOLUDA KÖKLEŞİYOR

Aziz, sıddık kardeşlerim; İki sene tetkikattan sonra mahkeme tarafından bana teslim olunan mecmualardan bugün, mâsumlar taifesinin ve ümmî ihtiyarlar cemaatinin bana yâdigâr olarak gönderdikleri parçaları hâvi büyük ve yaldızlı…