,

HANZALE BİN EBİ AMİR (RA)

Ebu Amir Amr er-Rahip’in oğlu olan Hanzale bin Ebi Amir Amr bin Sayfi el-Ensari el-Evsi,Hanif dini mensubu olarak tanınmıştı. Babası Cahiliye döneminde Rahip diye bilinirdi.

Cahiliye döneminde Hanif dini mensubu olarak tanınan Hanzale iman sahibi olup Allah’ın varlığına birliğine inanır putlara tapmazdı. Evs kabilesinin ileri gelenlerinden olan Hanzale, insanlardan uzak kalıp Hanif dini üzere yaşardı. Kuvvetli, dirayetli yüksek ahlak sahibiydi. Akranları arasında ”Taki” (günahtan haramdan kaçınan, dinine bağlı) lakabıyla meşhurdu.

Hanzale, Rasululullah’ın Medine’ye hicretinden sonra müslüman olmuştur. Babası Ebu Amir ise, Efendimiz (ASM)a düşman olan müşriklerin safında yer alıp, Medine’den Mekke’ye gitti. Bedir Gazvesine katılan Hanzale bin Ebu Amir burada büyük kahramanlık gösterdi. O zaman bekar olan Hanzale, bir müddet sonra Abdullah bin Übey’in müslüman olan kızı Cemile ile nikahlandı. Düğünleri Uhud Gazvesi öncesine rast geldi. Düğünün olduğu günün akşamı Rasulullah, ashabıyla Uhud’a hareket edecekti.

Hanzale geceyi Medine’de hanımının yanında geçirmek için Rasulullah’tan izin istedi. O gece hanımı Cemile ile birlikte kaldı. Ertesi günü sabahleyin Uhud’a yetişmek için telaştan gusletmeyi unuttu. Rasulullah Uhud’ta savaş için safları düzenlerken Hanzale yetişti ve sahabilerin arasına karıştı.

Savaş başladı. Sahabilerle beraber Hanzale müşrik ordusuna saldırdı. Şehit olma arzusu ile durmadan kılıç savurdu. Müşrikler dağılıp kaçmaya başladı. Bu sırada müşrik ordusu lideri Ebu Süfyan’ı gören Hanzale hemen onun önünü kesti. Üzerine hücüm etti, Ebu Süfyan yere düştü. Korku ve can telaşı içinde ki, Ebu Süfyan;

”Ey Kureyş! Ben Ebu Süfyan’ım! Hanzale beni öldürecek yetişin” diye bağırmaya başladı.

Şeddat bin Esved gizlice Hanzale’nin arkasından yaklaştı, haince sırtından onu mızrakladı. Mukabele etmek isteyen Hanzale’ye ikinci bir mızrak daha vurup onu şehid etti. İntikam duygusu içinde ki müşrikler şehidlerin organlarını kesmeye başlayında müşrik ordusunu destekleyen babası Ebu Amir, Hanzale’nin cesedine işkence edilmesini önledi.

Hanzale’nin şehadeti üzerine Peygamber Efendimiz (ASM) şöye buyurdu:

”Ben Hanzale’yi meleklerin gökle yer arasında, gümüş bir tepsi içinde yağmur suyu ile yıkadıklarını gördüm.”

Ebu Useyd Said, ”Ben hemen Hanzale’nin yanına gidip baktım. Başından yağmur suyu akıyordu. Döndüm hemen bunu Rasulullah’a haber verdim.” dedi.

Peygamber Efendimiz (ASM) Hanzale’nin hanımına haber gönderip bunun sebebini sordu. O da Uhud’a yetişmek için Hanzale’nin gusul abdesti almayı unuttuğunu bildirdi. Bundan sonra Hanzale’nin adı ”Gasil-ül-Melaike”(Melekler tarafından yıkanmış kimse) diye anıldı. Medine’de Evs kabilesi mensubu olan sahabiler,”Melekler tarafından yıkanan Hanzale bizdendir” diyerek onun kahramanlıklarını anlatırlardı.

Rabbim, Uhud’ta şehid düşen Hanzale bin Ebu Amir’den razı olsun, bizleri de onun şefaatine erişebilen kullarından eylesin. Amin.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir