GÖRÜYOR GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR

''Böyle acip ve muammâ-âlûd şu kâinatın perde-i zahiriyesi altında, elbette ve elbette böyle acaip bizi bekliyor. Böyle acaibi haber verecek, böyle harika ve fevkalâde mu’ciznümâ bir zat lâzımdır. Hem bu zâtın gidişatından…

CUMA NAMAZI MESELESİ

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin, Cum’a namazına gitmeyişi bazı yanlış yorumlara sebeb oluyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Cuma namazına gitmeyişi daimi değildir. Nefiy, sürgün hayatının…

BİNLER KEDERİM OLSA SİLİNİRDİ

بِاسْمِهِ   وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim; Sizlerin bu bayram mânevî hediyeniz, bayramımı öyle bir tebrik etti ki, binler…

BÜTÜN ALEMİ TOPLAMAK

''Bir kitabın mukaddemesini, o kitabın hülâsası diye tarif ederler. Halbuki, her mevzuu müstakil bir esere sığmayacak kadar derin ve geniş olan bu muazzam kitabın muhteviyatını böyle birkaç sahifelik mukaddemeye sığdırmak kabil…

ŞEYH SEYYİD FEHİM ARVASİ

Şeyh Fehim, 1825 yılında Arvas'ta doğmuş, Osmanlı dönemi alimlerindedir. Seyyid olup, soyu Hazret-i Hüseyin'e ulaşır. Arvâslı olduğu için "Arvâsî" lakabıyla tanınmıştır. Seyyid Fehim hazretleri, Doğu Anadolu'da yetişen…

RİSALE-İ NUR İNAYETE MAZHAR

Aziz, sıddık, kıymettar kardeşlerim ve hizmet-i Kur’âniyede metîn, ciddî, çalışkan arkadaşlarım; Yeni bir medâr-ı keramet ve inâyet ve sürur olan mektubunuzu aldım. Ve Risaletü’n-Nur’a ait bir ikram ve inâyet-i İlâhiyeyi…

MADDİ MANEVİ KIYAMETİN KOPMASI

Leyle-i Kadîrde ihtar edilen bir mesele-i mühimme Evvelâ: Leyle-i Kadîrde kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikate, pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki: Nev-i beşer bu son Harb-i Umumînin eşedd-i zulüm ve istibdadıyla…

MOLLA YASİN SAATÇİOĞLU

Molla Yasin Saatçioğlu l876 ve l965 yılları arasında Van'da yaşamıştır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dost, talebe ve harp arkadaşıdır. Van'ın Kurtuluş Savaşı Kahramanlarından olan Molla Yasin Saatçioğlu,…

RÜYA MESELESİ

Üstad Hazretleri, rüyasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmiş mi? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,medrese hayatının başında bir süre tahsil hayatına ara vererek anne, babasının yanına döner. O günlerde…

İNSAN HER OKUDUĞUNU ANLAMAYABİLİR

Ey benim kardeşlerim, Benim gibi âciz bir talebenin okumasından, anlamasından ne çıkar? Üstadıma ne sual açabilirim? Kaç kitap okudum da sual açayım ve mesele halledeyim? Ne gibi sual sorayım? Dünyada çok kitaplar vardır…