ELÇİ SAHABİ AYYAŞ BİN EBU REBİA(RA)

Ayyaş bin Ebu Rebia, Ebu Cehil’in kardeşidir. İslam davetine ilk uyanlardan birisi olan Ayyaş, Peygamber Efendimiz(ASM)ın, İlahi dini ilan ettiği ilk günlerde iman kervanına katılmıştır. Müşrik­lerin işkencelerinden dolayı…

İNSANOĞLU SONSUZLUĞA AŞIK

İKİNCİ NÜKTE İnsanın fıtratında bekàya karşı gayet şedit bir aşk var. Hattâ her sevdiği şeyde, kuvve-i vâhime cihetiyle bir nevi bekà tevehhüm eder, sonra sever. Ne vakit zevâlini düşünse veya görse, derinden derine…

NURUN AVUKATI AHMED HİKMET

1912 Afyon doğumlu olan Ahmet Hikmet Gönen, Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve talebelerinin 1948 Afyon Mahkemesi avukatlığını yapmıştır. Risale-i Nur'da, ‘Avukat Hikmet’ olarak adı geçen Ahmet Hikmet Gönen, Afyon Baro Başkanlığı…

AKREBİYET VE KURBİYET-İ İLAHİYE

Akrebiyet-i İlahiye ile, Kurbiyet-i ilahiye arasındaki fark nedir? Akrebiyet, Allah’ın kula olan yakınlığı hissedip bu noktada marifet kazanmak iken,Kurbiyet, kulun kendi gücü ve çalışması ile Allah’a yaklaşma çabasıdır. Güneş…

NURANİ TOHUMLARIN MAHSULATI

Aziz, sıddık kardeşim; Camide az görüştük, lüzumlu bazı şeyler söyleyeceğim, hatırında kalsın. Evvelâ: Bedre’deki yüz senelik vazifeyi on sene zarfında gören Sabri kardeşimizin samimî dostları olan Hakkı, Hulûsi,…

SUFFE ASHABINDAN AMİR BİN FÜHEYRE(RA)

Amir bin Füheyre, İslamı ilk duyunca,kelime-i şehadet getirip müslüman olan kölelerdendir. Peygamber Efendimizin,ilk daveti ile, İlahi aşka tutulan Amir bin Füheyre köle olmasına rağmen,kalbinde duyup,vücudunun bütün zerrelerinde…

TELAŞ, MERAK, ENDİŞE HASTALIĞI ARTTIRIR

İKİNCİ MESELE: Maddî musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Meselâ, gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara…

MÜBAREKLERLER KAHRAMANLARINDAN HAFIZ AHMED

Mübarekler Heyetinden Kuleönlü Mustafa Hulusi'nin oğlu  olan Hafız Ahmed 1929 yılında Kuleönün de doğmuştur. Büyük Ruhlu Küçük Ali'nin de yeğenidir. Hafız Ahmed, Risale-i Nur'da peder ve amcaları sisteminde Risale-i Nur'a…

NUR TALEBESİ KERAMET İSTEMEZ

Risale-i Nur Talebeleri manevi keşfiyat ve kerametleri dünyada aramıyorlar acaba neden? Bir Nur Talebesinin en büyük hedefi, vazifesi tahkiki imanı elde edip, sonra başka muhtaç gönüllere ulaştırmaktır. Şahsı için manevi keşif…

ÜSTADIMIN YANINDA OLSAYDIM

Zeki’nin fıkrasıdır. Ben istiyorum ki, bir an evvel bir yere çekileyim de, mesâiden hariç zamanlarımı, o ulvî ve mukaddes hazine-i hakikat ve âsâr-ı giran-bahâ hizmetinde devama başlayayım. Fakat bugünlük bu yüce emelimin…