MÜMİN’İN ÜÇ BÜYÜK İMTİHANI

هَلَكَ النَّاسُ اِلاَّ الْعاَلِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلاَّ الْعَامِلوُنَ وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلاَّ الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ…

KELEPÇE TAKMAYINCA

Rasim Güden,Afyon'da karakol jandarma kumandan vekili,vazifesi gereği Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini, hapishaneden mahkemeye getirip götürmektedir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerini beş altı kez hapishaneden mahkemeye getirip…

İMAN KURTARMA HİZMETİ

Şu fıkra Mesud Efendinindir. Ey benim muhterem Üstadım; Hadd-i bülûğumdan bu âna kadar, lâîn şeytanın zırhından mâmul bir sanduka derûnunda kilitlemiş olduğu akl-ı uhrevî ve imanımı tazyik altına almıştı. Duanız…

AY,GÜNEŞ VE YILDIZLAR

HAMİSEN: Bir mektupta, buradaki hissiyatıma hissedar olmak arzusunu yazmıştın. İşte binden birini işit. Bir gece, yüz tabakalık irtifada, bir katran ağacının başındaki yuvada, semânın yıldızlarla yaldızlanmış güzel…

SELAM VERİNCE HAPSE ATILAN ŞEFİK SARIOĞLU

Şefik Sarıoğlu 1905'de Milâs'ta doğdu. Milâs'ta "Şefik Bey" olarak bilinen bu Eskişehir maznunu Üstad Bediüzzaman Hazretlerine selam verdiği için tutuklanarak hapse atılmıştır. Sekiz arkadaşı ile beraber 26 Nisan 1935 yılında…

KONYA ULEMASINDAN MEHMED VEHBİ EFENDİ

Mehmed Vehbi Efendi, (Vehbi Çelik), 1862 yılında Konya’nın Hadim kazası Kongul köyünde dünyaya geldi. Ulemadan Çelik Hüseyin Efendi’nin oğludur. Tahsiline köy mektebinde başladı. Ambarlıza-de Mehmet Efendi’den Kur’an-ı…

ALLAH’IN RIZASINI KAZANMAK

Sabri’nin fıkrasıdır. Eyyühel Üstad; Îd-i saîd-i fıtrînizi tebrik ve bilvesile dest ve dâmen-i kerimanelerini öperim. Efendim, her an Nurlarla tegaddi eden ruh-u âcizânem, yine evvelki Cuma günü mugaddî bir nura muntazır…