HERBİR GÜNAH KALBİ KARARTIR

''Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük…

DÖRT HALİFE’NİN YOLU

Hazret-i Ebu Bekir (RA) ve Hazret-i Ömer (RA) ve Hazret-i Osman (RA)'nın meşrebi nedir? Risale- Nur Külliyatında,"Hem Hazret-i Ebu Bekir (RA) ve Hazret-i Ömer (RA) ve Hazret-i Osman (RA)'nın meşrebini Risale-i Nur takip etmiş.''…

HATAYI KABUL ETMEMEK

Kardeşim Hüsrev, Lütfi, Rüştü; Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim. Şöyle ki: Sizler -haddimin fevkinde- bir cihette talebemsiniz ve bir cihette ders arkadaşlarımsınız…

ZARAR BANA DOKUNDU

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِذْ نَادٰى رَبَّهُ اَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ “Eyyub’u da hatırla…

AFYON MAZNUNLARINDAN RIFAT FİLİZER

l923 Konya'da dünyaya gelen Rıfat Filizer, l948 yılında Afyon Hapishanesinde Bediüzzaman Said Nursî ile birlikte hapis yatmıştır. Anne tarafından Peygamberimiz (ASM)ın sülâlesine mensub olduğunu dile getiren Rıfat Filizer,…

MADDİ MANEVİ VARLIĞIMIZ

Maddi, manevi varlığımız ve nefsimizde Cenab-ı Hakk'ın idaresindediri nasıl anlamalıyız? Mümin insan, bulunduğu an ile geleceğin sahibinin Allah olduğuna inanır ve iman eder. Bazen gaflete düşeriz bu gerçeği unutur gibi…

ÜÇ ŞAHSİYET

Biraderzadem merhum Abdurrahman’ın vefatını müteakip yanıma gelip, kuvvetli emarelerle Abdurrahman’ın yerine bana gönderildiği kalbime ihtar edilen, gayet çalışkan ve hâlis kardeşlerimizden, elmas kalemli, Kuleönlü Sarıbıçak…

KORKU VE ÜMİD ÖLÇÜSÜ

Aziz, sıddık, fedakâr vefâkâr kardeşlerim; Sizlerle muhabere edemediğimin sebebi, fevkalâde bir dikkat ve tazyik ve tecrid altında bulunduğumdur. Hâlık-ı Rahîmime hadsiz şükürler olsun ki, kuvvetli bir sabır ve tahammülü…

VAN TALEBELERİNDEN MOLLA RESÜL

Molla Resül-ü Gavri, veya insanların tanıdığı isimle Molla Resül, 1872 yılında doğmuş, Siirt'e bağlı Garzen'lidir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Van talebelerindendir. 1923 yılında Van'a gelen Bediüzzaman Hazretleri…

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI

Risale-i Nur Külliyatı kaç parça eserden meydana gelmiştir? Risaletü’n-Nur, Mektubatü’n-Nur veya Risale-i Nur Külliyatı herbirisi insanı gafletten uyandıran, doğru yolu gösteren eser olarak Yüz Otuz parçadır. Risaleler…