Zikir Fikir ŞükürNurköy

ZİKİR, FİKİR VE ŞÜKÜR

Madem her şey mânen “Bismillâh” der; Allah namına, Allah’ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi “Bismillâh” demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyle ise, Allah namına vermeyen gafil…

NEFSİ TERBİYE ETMENİN YOLU

Ramazan Ayında Oruc tutmanın insana sağladığı en önemli konu nedir? Ramazan Ayı Orucunun insana sağladığı çok önemli faydalar vardır. Bizce önemlilerinden birisi de nefse aczini göstermek ve onun sahip olma arzusunu kırmaktır.…

DÜNYAYA MİSAFİRHANE NAZARIYLA BAKMAK

"Molla Said, Van’da bulunduğu zamanlarda, bazı hususlarda o havalinin ulemasına muhalif bulunuyordu. (HAŞİYE: Aynı vaziyet, seksen senelik hayatında da devam etmiştir.) Bu hususlar şunlardır:" 1. Kat’iyen hiç kimseden hediye…

İSİM VE RESİM DEĞİL

Bilâhare Siirt’e bağlı Tillo kasabasına gitti. Meşhur bir türbeye kapandı. Orada harika olarak Kamus-u Okyanus’u Bâbü’s-Sin’e kadar hıfzetti. Ne fikre binaen “Kamus”u hıfzettiği sorulduğunda, “Kamus, her kelimenin…

DÜNYA İLE KARDEŞ

Zühre yıldızı, çoban yıldızı, venüs bunlar aynı gezegen midir? Evet, halk arasında Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinen ve diğer isimleri de Zühre ve Venüs gezegeni aynı yıldızdır. Güneş Sisteminde, Güneşe…

İLAÇ VE EKMEK GİBİ MUHTAÇ

Aziz, sıddık kardeşlerim; İşarât-ı Gaybiye-i Gavsiye ve Aleviyede, “Altmış dörtte Risale-i Nur telifce tamam olur.” Demek o tarihten sonra, yalnız izahat ve haşiyeler ve tetimmeler olacak. Bu münasebetle iki nokta ihtar etmek…

HER HAYIRLI İŞİMİZE …..

BİSMİLLÂH her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil, ey nefsim, şu mübarek kelime, İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudâtın lisan-ı hâl ile vird-i zebânıdır. Bismillâh ne büyük, tükenmez bir kuvvet,…

GARİPLİKLERLE DOLU ESKİŞEHİR HAPSİ

Eskişehir Hapishanesinde Nur Talebesi olmayan kişilerinde hapis yattığı söyleniyor, bu nasıl olmuştur? Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1935 yılında Yüz Yirmi Talebesiyle Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilir.…

İBADET VE İYİLİKLER

Aziz kardeşlerim; Hazret-i Ali (r.a.) وَبِاْلاٰيَةِ الْكُبْرٰى اَمِنِّى مِنَ الْفَجَتِ  (Ey Mevlâm! Âyetü’l-Kübrâ hürmetine, beni tüm sıkıntılardan kurtar.) fıkrasında Âyetü’l-Kübrâ…