İPE TAKILI KONSERVE KUTUSUNA BAK

Gel, ey muhakemesiz arkadaş! Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Çünkü istib’âd ediyorsun. Onun acip san’atlarını ve hâlâtını akla sığıştıramadığından, inkâra sapıyorsun. Halbuki, asıl…

SAV KÖYÜNDEN TEVFİK GÜL

Tevfik Gül, 1913 Isparta'ya bağlı Sav köyünde doğdu. Risale-i Nur Külliyatında isimleri geçen Sav kahramanlarından  “Hâfız Mehmed Gül”ün oğlu, “Mustafa Gül”, ”İbrahim Gül” ve “Ali Gül” ün yeğenleridir. Risale-i…

BEN, BU PARAYI ALAMAM

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Kastamonu'da iken, belediyenin kendisine yardım kararı aldığı, ve yardım ettiği söyleniyor? Bu konu nasıldır? Üstad Bediüzzaman Hazretleri, 1936 yılından 1943 yılına kadar Kastamonu'da mecburi…

ŞEHİD OLACAĞINI HABER VERİYOR

Hâfız Ali’nin bir fıkrasıdır ki küçük bir meselede, “Gücendin mi?” diye istifsar münâsebetiyle yazılmıştır. Eyyühe’l-Üstadü’l-Muhterem; Hayatımın her safhasından kıymetli ve o hayatı, pervâne-misâl, bir…

İNSAN AKLI CENNET’İ HAYAL EDEMEZ

"Sual: Ehâdis-i şerifede denilmiştir ki: 'Bazı ehl-i Cennete dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor.' Birtek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var, ne ihtiyacı var, nasıl olabilir ve ne demektir?" "Elcevap:…

VEFALI BİR DOST, MEHMED SALİH YEŞİL

Mehmed Salih Efendi; 1 Ocak 1877 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladıktan sonra bir süre medrese öğrenimi görerek, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. 23 Nisan 1920’de…

ÜSTAD HAZRETLERİ’NİN RUS ESARETİNDEN KURTULUŞU

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin, Rus esaretinden firar hadisesi nasıl olmuştur? Bununla ilgili bilgiler nelerdir? Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Rus esareti ile ilgili resmi evraklarda birçok kayıt vardır. Bunun dışında…

ÇOK İSTİFADE ETTİM

Yirmi Altıncı Mektubu büyük sevinçle aldım. Defaatle, dikkatle, merakla, muhabbetle, lezzetle okudum ve neticede, “Duanız olmazsa ne değeriniz var?” ferman buyuran Zât-ı Zülcelâle ubudiyetle intisabım hasebiyle ve abdiyetin…

İYİLİĞE TEŞEKKÜR ETMEK

İşte, ey arkadaş! Madem şu memlekette, yani şu saray-ı muhteşemde bir birlik alâmeti vardır, bir vahdet sikkesi var. Çünkü bir kısım şeyler, bir iken, ihâtası var. Bir kısım müteaddit ise, fakat birbirine benzediği ve her…

SAV KAHRAMANLARINDAN MUSTAFA GÜL

Mustafa Gül, 1915 Isparta Sav Köyünde dünyaya gelmiştir. Sav Köyünün en sadık en çok hizmet eden ailelerinden birine mensuptur. Sav Köyünün, Nur Katipliğini yapan Hafız Mehmed Gül, Ali Gül, Mustafa Gül ve Ahmed Gül olarak…