ŞEMMAS BİN OSMAN (RA)

Şemmas bin Osman, Mahzumoğullarından olup asıl ismi Osman iken yüzünün güzelliği ve parlaklığı ile Şemmas (Güneş gibi parlak) lakabıyla tanınmıştır. İslam’ın ilk yıllarında Şemmas hanımı Ümmü Habib bint Said…

VESVESEYE DÜŞMEMENİN YOLU

DÖRDÜNCÜ VECİH Amelin en iyi suretini taharrîden neş’et eden bir vesvesedir ki, takvâ zannıyla teşeddüt ettikçe, hal ona şiddetlenir. Hattâ bir dereceye varır ki, o adam amelin daha evlâsını ararken harama düşer. Bazan…

KULEÖNLÜ HACI OSMAN GÖK

Kuleönü Nur Talebelerinden olan Hacı Osman Gök, 1892 yılında Isparta'ya bağlı Kuleönünde dünyaya gelmiştir. Ümmi olmasına rağmen ömrünün sonuna kadar Risale-i Nur'un hizmetinde bulunmuştur. Sarıbıçak Mustafa Hulusi, Büyük…

VELAYET VELİ OLMAK

Velayet, veli olmak ve bu meslekte ilerlemek için neler yapmalıyız? “Veli” kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de dost, yardımcı, taraftar, hakim, vali, yönetici ve sırdaş anlamında kullanılır. “Veli” 24, “evliya” 62 defa…

ALLAH’IN EZELİ İLMİ

Hulûsi Beyin fıkrasıdır. Bu defa, Kenzü’l-Arş duasının feyzinden gelen İkinci ve Üçüncü Nüktelerle, zeylini hâvi mübarek mektubunuzu almakla cidden bahtiyarım. Bu âciz kardeşiniz, gelen mektubunuzun, gerek muhterem Üstadıma…

HATIB BİN AMR (RA)

Mekke'de doğan Hatıb bin Amr, Peygamber Efendimiz'in Erkam bin Ebil Erkam'ın evine taşınmasından sonra oraya gidip Efendimiz (ASM) görüp, kelime-i şehadet getirip İslamiyeti kabul etmiştir. Hatıb bin Amr, Müslüman olduktan sonra…

MUSİBET ACZ VE ZAAF MADENİNİ ÇALIŞTIRIR

Hâtime Cenâb-ı Hak, hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için, insanda hadsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr derc eylemiştir. Hem hadsiz nukuş-u esmâsını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki, hadsiz…

EĞİRDİRLİ HAFIZ VELİ HUBAN

Hafız Veli Huban, 1898 yılında Eğirdir Nis Adasında, bugün Yeşil Ada mahallesi adı ile anılan yerde dünyaya gelmiştir. Nis Adası Cami İmamı olan Hafız Veli, Eğirdir Nur Talebeleri içinde hizmette bulunmuştur. Genç yaşta nurlara…

İŞTE HAL VE İSTİRAHATİM BÖYLE …

BİRİNCİ SUALİNİZ: İstirahatin nasıl? Halin nedir? Elcevap: Cenâb-ı Erhamürrâhimîne yüz bin şükrediyorum ki, ehl-i dünyanın bana ettiği envâ-ı zulmü, envâ-ı rahmete çevirdi. Şöyle ki: Siyaseti terk ve dünyadan…

SELAHADDİN’İN MEKTUBU

Salâhaddin’in pek uzun ve on mektup kadar beni memnun eden ve sadakatine ve sebatına bu fırtınalar hiç tesir etmediğini ve daima bir Abdurrahman hükmünde bulunduğunu ve o havalideki kardeşlerimiz fütursuz çalıştıklarını…