İMAN ABİDESİ ZİNNİRE HATUN (R.ANHA)

Zinnire Hatun, Abdüddar veya Mahzumoğullarından birine ait Rum asıllı bir cariye olup, ilk müslümanlardandır. İslam tebliğinin başladığı ilk günlerde İslamiyeti kabul edip mümine hanımlar safına katılmıştır. İslamiyetin…

İNSANIN ÜÇ ŞAHSİYETİ

Şu Mebhas, bana daimî hizmet edenlerin, ahlâkımda gördükleri acip ihtilâftan gelen hayretlerine karşı, hem iki talebemin benim hakkımda haddimden fazla hüsnüzanlarını tâdil etmek için yazılmıştır. BEN GÖRÜYORUM Kİ:…

BELAĞAT VE FESAHAT

İKİNCİ NÜKTE: Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın zamanında sihrin revacı olduğundan, mühim mu’cizâtı ona benzer bir tarzda geldiği; ve Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın zamanında ilm-i tıp revaçta olduğundan, mu’cizâtının…

KUR’AN’A İMANA HİZMET ETMEK

Hulûsi Beyin fıkrasıdır. Üstad-ı muhteremim efendim; Bu mektubun mühim bir hususiyeti var. O da, tarik-ı velâyet serlevhasını taşıyan ve çok ehemmiyetli bir mevzuu ihtiva etmesidir. Evet, اَلاٰۤ اِنَّ اَوْلِيَاۤءَ…

VEHB BİN SAD BİN EBİ SERH (RA)

Miladi 590 yılında Mekke'de doğan Vehb Bin Sad Bin Ebi Serh, Beni Malik bin Huseylilerdendir. Annesi Eşarilerden Muhane Bint-i Cabir'dir. İslamiyetin ilk yıllarında iman edip müminler arasına katılan ve Sahabe olan Vehb Bin Sad…

SÜNNETİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRMEK

DOKUZUNCU NÜKTE Sünnet-i Seniyyenin herbir nev’ine tamamen bilfiil ittibâ etmek, ehass-ı havassa dahi ancak müyesser olur. Ona bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarâne ve iltizamkârâne talip olmak, herkesin elinden gelir. Farz…

MURADİYELİ TERZİ KAMİL ACAR

Kamil(Kemal) Acar, Van'nın Muradiye ilçesinde 1918 yılında dünyaya gelmiştir. Muradiye de terzi esnafı olarak tanınmıştır. Van ve civarında Nur Talebeleri ile iman ve Kur'an hizmetinde bulunan Kamil Ağabey, çeşitli zamanlarda…

İ’CAZ-I KUR’AN’DA İKİ MEZHEP VAR

Eğer denilse: Bazı muhakkik ulema demişler ki: “Kur’ân’ın bir sûresine değil, birtek âyetine, hattâ birtek cümlesine, hattâ birtek kelimesine muaraza edilmez ve edilmemiş.” Bu sözler mübalâğa görünüyor ve akıl kabul…

DÜNYAYA DİNE TERCİH

Evvelce, hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye tercih etmeye dair yazılan iki parçaya tetimmedir. Bu acip asrın hayat-ı dünyeviyeyi ağırlaştırması ve yaşamak şeraitini ağırlatması ve çok etmesi ve hâcât-ı gayr-ı zaruriyeyi…