MEDİNE’DE İLK VEFAT EDEN SAHABİ OSMAN BİN MAZ’UN(RA)

Cahiliye döneminde de temiz yaratılışlı ağırbaşlı biri olarak tanınan Osman Bin Maz'un, ilk müminlerdendir. Efendimiz (ASV)ın Darul erkam'a yerleşmeden önce İslamla şereflenmiştir. Osman Bin Maz'un, cahiliye döneminde de,"Akli…

SÜNNET-İ SENİYYE’NİN REHBERLİĞİ

وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ "Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin." İsrâ Sûresi, 44 ayeti'' اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ…

KUR’AN HİZMETKARI KÜÇÜK HAFIZ ZÜHDÜ

Risale-i Nur'un lahika mektublarında Küçük Hafız Zühdü ismi ile tanınan Zühdü Aydın, 1893 yılında Isparta'nın Atabey ilçesinde dünyaya gelmiştir. Amca oğlu Büyük Hafız Zühdü ile beraber Atabeyli nur talebeleri arasında…

İNSANIN HAYAT YOLCUĞUNUN SAFHALARI

İnsanın hayat yolculuğu nereden nereye kadardır? Bu yolculuğun mertebeleri kısaca nasıldır? Risale-i Nur'da bu konu şöyle ele alınmaktadır: ''Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan,…

SOSYAL HAYAT VE İNSAN

Bugünlerde, tefsirin ve Onuncu Sözün tevafukatına baktım. Kendi kendime dedim ki: Bu ziyade tafsilât israftır. Ehemmiyetli meseleler çoktur, vakit zayi olmasın. Birden ihtar edildi ki: O tevafuk altında çok ehemmiyetli bir mesele…

İŞKENCELERİ HİÇE SAYAN SELEME BİN HİŞAM (RA)

Mekke’de doğup büyüyen Kureyş kabilesinin en itibarlı kollarından Beni Mahzum’a mensup Ebu Haşim Seleme bin Hişam İslam’ın ilk yıllarında müslüman olup müşrik ailesinin işkencelerine karşı sabırla direnen bir iman sahibi.…

DÜNYA DA GARİB GİBİ YAŞAMAK

Aklım dahi, ıztırabından ve dehşetinden feryat eden nefsime hitaben dedi: Bırak bîçare feryadı, belâdan kıl tevekkül. Zira feryat, belâ-ender hata-ender belâdır bil. Belâ vereni buldunsa eğer, Safâ-ender vefâ-ender…

RÜYALARI İLE MEŞHUR KATİB OSMAN

Katib Osman Yıldırımkaya, l900 yılında Isparta'da dünyaya geldi. Risale-i Nur Külliyatında Katib Osman ismi ile tanınmıştır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile birlikte Denizli'de hapis yatmıştır. Katib Osman, 1934 yılında…

AYASOFYA’NIN KIBLESİ

Ayasofya Camisinin kıblesi nasıl tesbit edilmiştir? Ayasofya Camiinin kıblesi hakkında birçok rivayetler vardır. Bunlardan en bilineni ise şöyledir. Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, İstanbul'u fethetdikten sonra, ilk Cum'a namazını…

ANNE, BABALAR EVLATLARI İLE İLGİLENMELİ

Emin’le Feyzi’nin sordukları bir suale Üstaddan aldıkları cevap Sual: Bize verdiğiniz cevapta diyorsunuz: Siyasî geniş daireleri merakla takip eden, küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder. Bunun izahını istiyoruz. Elcevap:…