SAİB BİN AVVAM (RA)

Mekke'de doğan Saib bin Avvam, Efendimiz(ASM)ın halası Safiyye bint Abdülmuttalip'in oğludur. Babası ise, Hz. Hatice(RA)ın kardeşi Avvam bin Huveylid'tir. Babası genç yaşta vefat eden Saib, annesinin sıkı terbiyesi altında yetişmiştir.…

NAKKAD HADİS SARRAFI

ÜÇÜNCÜ ESAS: Naklolunan haberler, eğer tevatür suretinde olsa, kat’îdir. Tevatür iki kısımdır: HAŞİYE: Şu risalede tevatür lâfzı, Türkçe “şayia” mânâsındaki tevatür değil, belki yakîni ifade eden, yalan ihtimali…

SAVALI TALEBE AHMED ALTUĞ

Ahmed Altuğ, Isparta'nın Sav Kasabasında 1329 yılında dünyaya gelmiştir.Çok fedakar bir Nur Talebesi olarak Sav Kahramanları araında yeralmıştır. O dönemde risaleleri yazmaya Hacı Hafız Mehmed Avşar'ın teşvikiyle başlayan…

HEDİYE ALMAMASININ SEBEBİ

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, neden hediye almazdı? Üstad Bediüzzaman Hazretleri, kıramadığı kişilerin hediyesini bir kereye mahsus olmak üzere aldığı hediyenin ücretini ise mutlaka verdiği risalelerde geçmektedir.…

SIKINTILI ANIMIZDA NE YAPMALIYIZ

Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: Sizin leyâli-i aşere olan mübarek o geçmiş gecelerinizi ve kudsî bayramınızı ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak, rahmet ve keremiyle ve hıfz u himayetiyle ve tevfik ve hidayetiyle,…

YEZİD BİN ZEM’A (RA)

Mekke'de doğan Yezid bin Zem'a Kureyş'in Esed Oğulları Kabilesindendir. Kureyş eşrafından olan Yezid, Cahiliye döneminde Mekke'lilerin danışmanı konumundaydı. Annesi Karibe el Kübra bint-i Ebu Ümeyye'de Mahzumoğulları kabilesinden…

KAİNAT BÜYÜK BİR MEZAR

DÖRDÜNCÜ NÜKTE Bir zaman rabıta-i mevtten ve اَلْمَوْتُ حَقٌّ kaziyesindeki tasdikten ve âlemin zeval ve fenâsından gelen bir hâlet-i ruhiyeden, kendimi acip bir âlemde gördüm. Baktım ki, ben bir cenazeyim,…

AHMED RAMAZAN CANBEK

Ahmed Ramazan Canbek, 1927 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ramazan Tuncer iken, daha sonra mahkeme kara ile adını Ahmed Ramazan Canbek olarak değiştirmiştir. 1947 yılında İstanbul'a asker olarak gelen Ramazan Canbek,…

İNSAN DEVAMLI TÖVBE İÇİNDE OLMALI

Tövbe ile İstiğfar arasındaki fark nedir? İnsan devamlı tövbe etmeli midir? Tövbe ve istiğfar aynı kelime gibi görünsede birbirinden çok farklı kelimelerdir. Tevbe, arapça'da geri dönmek dönüş yapmak manasınadır. Yanlıştan…

RİSALE-İ NUR ALTI ESASI DERS VERİYOR

''Yirmi Dokuzuncu Mektubun Altıncı Kısmını pederim, Fethi Bey, Hoca Abdurrahman ve diğer bir zât hazır iken, geçen Cuma okudum. Ben birkaç defa sırf kendi hesabıma mütalâa ettim. Okuyacak ve okunması icap edecek mahdut zevâtın…