ÜMMÜ’L-MESAKİN ZEYNEP BİNTİ HUZEYME(R.ANHA)

Cahiliye döneminde ve İslam döneminde de cömertliği ve yardım severliği ile tanındığından ''Ümmü'l-Mesakin'' (Muhtaçların annesi) lakabıyla bilinen Zeynep bint Huzeyme, Arabistanın en güçlü kabilesi Beni Amir Bin Sasa kabilesinin…

MEDİNE’YE İLK HİCRET EDEN HANIM SAHABİLERDEN FATIMA BİNTİ KAYS(R.ANHA)

Mekke'li olan Fatıma binti Kays, Fihreoğulları kabilesine mensup olup künyesi Fatıma binti Kays bin Halid el-Kureşiyye'dir. Babası Kays bin Halid, annesi Ümeyye binti Rebia'dır. İslamın ilk yıllarında müslüman olmuştur. İslam…
,

SERİYYE KOMUTANI ABDULLAH BİN ATİK(RA)

Medine de doğan Abdullah bin Atik, Hazreç kabilesinden olup künyesi Abdullah bin Atik el-Ensari'dir. Medineli ilk müslümanlardan olan Abdullah bin Atik, Rasulullah ile birlikte bütün Gazvelerde katılmıştır. Daha çok Abdullah bin…
,

TERCÜMAN-ÜL KUR’AN ABDULLAH BİN ABBAS(RA)

Abdullah bin Abbas, künyesi Ebü'l-Abbas Abdullah bin el-Abbas bin Abdülmuttalip el-Kureyşi'dir. Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Abbas'ın oğludur. Hicretten üç yıl önce Mekke'de dünyaya gelmiştir. Annesi Ümmü'l- Fazl Lübabe'dir. Rasulullah,…
,

UHUD’UN İLK ŞEHİDİ ABDULLAH BİN AMR BİN HARAM(RA)

Abdullah bin Amr bin Haram el-Ensari es-Selemi künyesi ile tanınan Abdullah, Hazreç Kabilesine menssup Beni Seleme oğullarının reisidir. Çevresinde sevilen, sayılan güvenilir bir insandır. Peygamber Efendimiz(ASM) tarafından Medine'ye…
,

HUZEYME BİN CEHM(RA)

Huzeyme bin Cehm, Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babası Beni Abdüddar oğullarından Cehm bin Kays, annesi ise Ümmü Harmele bint-i El Esved'dir. Huzeyme, babası, annesi ve kardeşi ile birlikte İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında müslüman…
,

ENSARIN MUHACİRİ ABBAS BİN UBADE(RA)

Medineli olan Abbas bin Ubade'nin künyesi Abbas bin Ubade bin Nadle el-Ensari el-Hazreci'dir. Ensar'ın ileri gelenlerinden olup Hazrec kabilesine mensuptur. Peygamber Efendimiz(ASM)ın daveti üzerine müslüman olmak için Medine'den gelen…

BERA BİN MALİK(RA)

Yemen'den Medine'ye gelip yerleşen iki büyük kabileden biri olan Hazrec kabilesinin Neccaroğullarına mensup olan Bera bin Malik'in künyesi el-Bera bin Malik bin Nadr el-Hazreci'dir. Hicretten sonra İslamiyetle şereflendi. Ünlü sahabi…

ENSARDAN EBU LÜBABE (RA)

Ensar'ın ileri gelenleri arasında yer alan Ebu Lübabe'nin künyesi Ebu Lübabe Beşir bin Abdilmünzir el-Ensari el-Evsi'dir. Hicretten önce müslüman olmuş, İkinci Akabe Biatına katılan 75 sahabiden birisidir. Bedir Gazvesine gitmek…

ENSARDAN ABBAD BİN BİŞR (RA)

Yiğitliğiyle meşhur sahabilerden Abbad bin Bişr'in künyesi Abbad bin Bişr bin Vakş el-Ensari'dir. Medine'de dünyaya geldi. Evs kabilesinin Eşheloğulları kolundandır. Hicretten önce Medine'ye öğretmen olarak gönderilen Mus'ab…