SALEMLİ AMR BİN ABESE(RA)

Amr bin Abese, Cahiliye döneminde herkesin putlara taptığı dönemde O, putlardan nefret eder, Yaratıcı’nın birden fazla olamayacağını düşünür­, putlara tapmanın yanlış olduğuna inanırdı. Amr, bir gün Ehl-i Kitap’tan…

MÜSTAZ'AFUN GRUBUNDAN EBU FÜKEYHE(RA)

Mekke'de İslamiyeti duyunca ilk kabul edenlerden biri olan Ebu Fükeyhe, Yemen'in Ezd kabilesine mensup olup Kureyş'in ileri gelenlerinden Safran bin Ümeyye'nin kölesiydi. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette, ''müstaz‘afun'' zayıf…
,

YEMENLİ DIMAD BİN SALEBE (RA)

Yemen'in Ezd-i Şenue kabilesinin reisi olan Dımad bin Salebe, Peygamber Efendimiz ile Cahiliye döneminden dostluğu vardı. Tıp ve kehanetle uğraşır ve ilim elde etmeye çalışırdı. Dımad bin Salebe, bir defasında umre yapmak…
,

EMİRÜL MÜMİNİN ÖMER BİN HATTAB(RA)

İslam tarihinde, ''Emirül müminin'' lakabına sahip olan Ömer bin Hattab, Peygamberliğin 6.ncı senesinde 27 yaşında iken müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra, “Fârûk” yani “Hak ile batılı birbirinden ayıran” anlamındaki…
,

ABDULLAH BİN CAHŞ (RA)

Mekke'de İslamın davetini ilk kabul edenlerden birisi olan Andullah bin Cahş, Peygamber Efendimiz(ASM)ın halası Ümeyme’nin oğludur. İslamı kabul eden Abdullah, en büyük tepkiyi,eza, cefa ve işkenceyi en yakınlarından görmüştü.…
,

CENNETLE MÜJDELENEN SAİD BİN ZEYD

Aşare-i Mübeşşere’den, yani dünyada iken  Cennetle müjdelenen On Sahabi'den birisi olan Said bin Zeyd, Mekke'de İslamı ilk kabul edenlerdendir. İslamiyet öncesi babası Zeyd bin Amr, putlara tapmaz, Allah'a inanırdı. Oğlu Said’e…
,

İKİ HİCRET SAHİBİ CAFER BİN EBU TALİP

590 yılında Mekke’de doğan Cafer bin Ebu Talip, Hz. Ali’nin ağabeyidir. Mekke'de yaşanılan bir kıtlık yılında Hazret-i Peygamber Ali’yi, amcası Abbas da Cafer’i yanına alarak Ebu Talip'in geçim sıkıntısını hafifletmişlerdir.…

KUR'AN'DA İSMİ GEÇEN SAHABE ZEYD BİN HARİSE(RA)

Ashab-ı kiramın büyüklerinden ve Peygamber Efendimizin azadlı kölesi Zeyd, Yemenlidir. Oğluna nisbetle “Ebû Üsâme”künyesi ile tanınır. Zeyd çocuk yaşlarında iken annesi ile birlikte akrabalarını ziyarete gider. Burada…

EVİNİ İSLAMA AÇAN ERKAM BİN EBİ'L ERKAM

  Erkam bin Ebi’l-Erkam, İslamı duyunca ilk kabul eden sahabilerdendır. Kabilesi Hz. Peygamber'e karşı olmasına rağmen Erkam, Efendimiz(ASM)'ın sadık sahabilerindendir. Hz. Ebu Bekir(RA)’ın teşvikiyle, Erkam, Ebu Ubeyde…

SÜHEYL BİN BEYDA (RA)

Annesinin adıyla anılan Süheyl bin Beyda, İslamın ilk yıllarında İlahi davete uyanlardandır. İlk müslümanlar arasında yeralan Süheyl bin Beyda, Müslümanlığını açıkca ilan ettiği için pek çok zulüm ve işkencelere maruz…