MÜŞRİKLERE KORKU SALAN EBU BASİR (RA)

Ebu Basir Utbe bin Esid bin Cariye es-Sekafi, Mekke'de yaşayan Taif'li Kureyş kabilesinden ve Beni Zühre'nin müttefiklerindendir. Adının Ubeyt olduğu da rivayet edilse Ebu Basir ismiyle tanınmıştır. Ebu Basir, Mekke'de müslüman…

TAŞLAR ELİNDE TESBİH EDİYOR

Onuncu İşaret, nasıl ki şecer taifesindeki mu’cize-i Nebeviyeyi gösterdi. On Birinci İşaret dahi, cemâdatta taş ve dağ taifesinin mu’cize-i Nebeviyeyi gösterdiklerine işaret edecek. İşte, biz de, o çok kesretli misallerinden…

SAV’LI TALEBE SÜLEYMAN ALTUĞ

Süleyman Altuğ, Ispartanın Sav Köyünde dünyaya gelmiştir. Sav Köyü 1940 yılından itibaren Risale-i Nur'un el yazısı ve daha sonra teksir makinesiyle yazılıp çoğaltılarak bütün İslam Alemine dağıtılmasında büyük hizmetleri…

PEYGAMBER EFENDİMİZ’E SALAT VE SELAM GETİRMEK

Peygamber Efendimiz(ASM)a salavat getirmenin hikmetleri nelerdir? Salat'ın çoğulu olan salavat, dua, istiğfar manalarına gelir. Peygamber Efendimiz (ASM)ın adı zikredildiği yapılan duadır. Kur'an'ı Kerim'de Ahzab Suresi 56 ncı…

KALBİM, KALEMİM VE RUHUM

Hâfız Ali’nin dersini ne tarzda anladığını gösteren bir fıkrasıdır. Muhterem Üstadım; Otuz Birinci Mektubun On Dördüncü Lem’asının İkinci Makamını bir defa kendim okudum. Bir cüz’î istifadeyle, dimağımda bir…

ELÇİ SAHABE ALA BİN HADRAMİ(RA)

Ala bin Hadrami, Mekke'de doğmuştur. Babası Abdullah bin Dımad Kehlan asıllı olup Hadramut bölgesinden Mekke'ye gelmiş ve buraya yerleşmiştir. Hadrami lakapları bu bölgeden olmaları sebebiyledir. Mekke'de doğup büyüyen Ala,…

RIZIK İKTİDAR İHTİYAR İLE TERS ORANTILIDIR

''Evet, bilmüşahede görünüyor ki, rızık, iktidar ve ihtiyar ile mâkûsen mütenasiptir. Meselâ, daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru, rahm-ı mâderde ihtiyar ve iktidardan bütün bütün mahrum olduğu bir zamanda, ağzını kımıldatacak…

KARABÜK NUR TALEBELERİNDEN SÜLEYMAN ASLAN

1940 Karabük doğumlu olan Süleyman Aslan, Mustafa Sungur Ağabey'in akrabasıdır. Aslan, 1958 senesinde Emirdağ'da Üstad Bediüzzaman Saidn Nursi Hazretlerini ziyaret ederek elini öpmüş ve duasını almıştır. 1958 yılında Emirdağ'a…

HULEFA-YI RAŞİDİN KİMLERDİR

Hulefa-yı Raşidin ne demek? Hangi döneme verilen isimdir? Hulefa halife kelimesinin Raşidin ise ''doğru yolda olan, doğruya, hakka sımsıkı sarılan'' manasındaki raşid kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimiz(ASM)ın vefatından…

REHBERİM ÜSTADIM RİSALE-İ NUR’DUR

Ahmed Nazif’in bir fıkrasıdır. Kıymetli Üstadım, Yüksek şahsiyetinizin aczi ve fakrı içinde inâyet-i Rabbaniye ve rahmet-i İlâhiyeyle Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın i’câzlarını güneşin parlak ve keskin şuaları…