,

BESMELE ALLAH’I ANMAKTIR

Besmele ne demektir ne zamandan beri kullanılmaktadır?

Besmele ”Bismillahirrahmanirrahim” demektir. Bütün Peygamberler tarafından kullanılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla anlamınadır, ”Bismillahirrahmanirrahim” bir ayetin adıdır. Neml Suresinin 30 ncu ayetiyle nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim, ayet olarak kabul edilmiş, Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi hariç her surenin başında yeralmıştır.

Besmele de, Rabbimizin üç ismi yer almaktadır. Allah, Rahman ve Rahim. Rahman adı, dünyadaki bütün yaratıklara rızık ve sayısız nimetler veren manasınadır. Kur’an-ı Kerim’de 57 defa geçmektedir. Rahim, ahirette sadece müslümanlara merhamet eden anlamınadır. Kur’an-ı Kerim’de 115 defa geçmektedir.

Peygamber Efendimiz(ASM) her hayırlı işe besmele ile başlanmasını buyurmuştur. Okuyan, yazan, yemek yiyen, su içen, namaz kılan elhasıl aklımıza gelen her hayırlı işe besmele ile başlanır. Allah’ın adıyla yazıyorum, okuyorum, yemek yiyorum her şey Allah adıyladır. Besmele, Allah’ı anmaktır. Besmele çeken kişi başka bir varlık adına değil sadece Allah adına, O’nun rızası, O’nun izni ile başlıyorum demiş olur.

Besleme çekmek Peygamberler eliyle nesilden nesile dilden dile aktarılmıştır. İslamdan önce Cahiliye Arapları arasında da ”Bismike Allahümme” diye kullanılmış, müşrikler Haşimoğulları’na boykot kararı aldıkları kağıdın başına ”Bismike Allahümme” yazmışlar. Daha sonra aynı ifadeyi Hudeybiye anlaşma metninde de kullanmışlardır.

İslam aleminin ”Bismillahirrahmanirrahim” ile tanışmaları Mekke’de nazil olan Neml Suresindeki 30 ncu ayeti ile olur. Neml Suresinde Hz. Süleyman(AS)ın Kraliçe Belkis’a yazdığı mektubu anlatan kıssada Besmele geçer. Mektubun ilk cümlesi şöyledir:

”İnnehü min Süleymana ve innehü Bismillahirrahmanirrahim” Mektup Süleyman’dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlamaktadır.(Neml Suresi 30 ncu ayeti)

Bu ayetin nazil olmasından sonra Peygamber Efendimiz(ASM) Neml Suresinin 30 ncu ayetinde yer alan ‘Bismillahirrahmanirrahim’ cümlesini mektuplarının başında kullanmaya başlamıştır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir