İKTİSAD ve İSRAF

İktisad yapıp,israf yapmamamız söyleniyor. İktisad ne? İsraf ne? Nasıl hareket edersek iktisad yaparız ? İktisad insanın her konuda, ihtiyacı kadar olanını kullanmasıdır. Yani varlık ve bolluk içindeykende ihtiyacı kadarını…

BEKİR AĞA

Bitlis Adilcevazlı olan Bekir Ağa, 1889 da Adilcevaz'da doğdu. Asıl Adı Bekir Çelik’tir.Risale-i Nurlarda Emrullah oğlu Bekir Ağa olarak bilinir. Bediüzzaman Hazretlerine Barla'da talebe olan Bekir Ağa Üstad Hazretlerinin,''Ümmi…

KAİNATIN YARATILIŞ SIRRI

''Bak, öyle bir ziya-yı hakikat neşreder ki, eğer onun o nuranî daire-i hakikat-i irşadından hariç bir surette kâinata baksan, elbette kâinatın şeklini bir matemhane-i umumî hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebî, belki düşman…

KANDİL NEDİR?

Kandil kutlaması Nedir? Kandiliniz kutlu olsun denir mi? İşin dogrusu nedir? Önce şunu ifade edelim. Kandil diye bir kutlama yok. Sadece Regaip Geceniz, veya Mir'aç Geceniz mübarek olsun. Kadir Gecenizi tebrik ederiz, demek işin doğrusu.…

SUALLERE VERİLEN CEVAB

''Yirmi sene evvel tab edilen Sünuhat risalesinde, hakikatli bir rüyada, âlem-i İslâmın mukadderatını meşveret eden ruhanî bir meclis tarafından bu asrın hesabına Eski Said’den sordukları suale karşı verdiği cevabın bir parçası…

KAİNAT KİTABINI SEYREDENLER

Kainat Kitabını kimler seyretmektedir? İnsanların haricinde hangi şuur ve akıl sahipleri kainatı inceleyip araştırmaktadır? Kainat kitabını seyredenleri üç sınıf olarak ele alabilir.En başta insanlar. İnsan yaratılış…

NUR İSKELE MEMURU SABRİ AĞABEY

  1893 yılında doğan Sabri Arseven, Eğirdir'in Bedre köyünün imamıdır. 1926 yılından itibaren Bediüzzaman Said Nursî'ye talebe olup, onun Kur'an ve iman davasına hizmetkâr olanlardandır. Risâlelerde “Nur iskele…

ZENGİN İLE FAKİRİN LEZZET ALMASI

Lezzetin fakiri ve zengini olur mu? Zengin kişi ile fakir insanın aldığı lezzet farklı mıdır? Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Lem'alar adlı eserinin On Dokuzuncu Lem'a İktisad Risalesinde bu konudaki görüşü şöyledir…

GAFLETTEN KURTULMANIN YOLU

Gaflet nedir? İnsanın gafletten kurtulması için ne yapması lazım? Kelime olarak dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık gibi manalara gelen gaflet, dini bir terim olarakta, Cenab-ı Hakk'a itaat ve ibadeti terk edip, önemsiz…

MUHACİR HAFIZ AHMED

1894 yılında doğan Hafız Ahmed, Macaristan'dan gelen muhacirlerden olduğu için Muhacir sıfatı ile tanınmıştır. Barla'da, Yokuşbaşı Mescidinde uzun yıllar imamlık yapmıştır. Bediüzzaman Said Nursi, Barla’ya sürgün…