MANEVİ ŞÜKÜR

''Evhamlı birkaç sualin cevabıdır. BİRİNCİSİ: Ehl-i dünya bana der: “Neyle yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sa’yiyle geçinenleri istemiyoruz.” Elcevap:…

DUASI KABUL OLAN AHMED KÖROĞLU

Nur Postacılarından Ahmed Köroğlu, 1903 yılında Kastamonu'ya bağlı İnebolu'da dünyaya gelmiştir. Kastamonu kahramanları içinde yer alan İnebolu Nur Talebelerindendir. Şöförlük yapan, Ahmed Köroğlu, mesleği gereği Nur Risalelerini…

ÜSTAD’IN KASTAMONU HAYATI

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, Barla'dan sonra mecburi ikamete tabi tutulduğu yer olan Kastamonu ile ilgili hayatı nasıldır? Üstad Hazretleri bu ikinci sürgüne nasıl bakmaktadır? Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri,…

HAPSİN ZAHMET VE SIKINTILARI

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ    وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ''Aziz, sıddık kardeşlerim, Sair yerlere nisbeten en sıkıntılı ve en soğuk olan bu hapsin zahmet…

DÜNYA BİR MESCİD

''Arkadaş! Hâlıkımızı tarif eden, pek büyük bir şahsiyet-i mâneviyeye mâlik, burhan-ı nâtık dediğimiz, “Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kimdir?” diye yapılan suale cevaben deriz ki: Hazret-i Muhammed (a.s.m.)…

BÜYÜK İBRAHİM

İbrahim Mırmır, l905'de İnebolu’da doğdu. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin İnebolu Nur Talebelerindendir. l943'de Denizli Hapsinde Üstad Bediüzzaman’la birlikte hapis yattı. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin, ''Sen…

ISPARTA’YI TAŞIYLA TOPRAĞIYLA SEVİYORUM

''Aziz kardeşlerim, Yakınınızda bulunmakla çok bahtiyarım. Sizin hayalinizle ara sıra konuşurum, müteselli olurum. Biliniz ki, mümkün olsaydı, bütün sıkıntılarınızı kemâl-i iftihar ve sevinçle çekerdim. Ben, sizin yüzünüzden…

ENANİYET BİRLİĞİ BOZMASIN

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ  وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ نَهُ  ''Kardeşlerim, Gaflet ve dünyaperestlikten çıkan dehşetli bir enâniyet bu zamanda hükmediyor.…

CANLI BİR GÜNEŞ

''Arkadaş! O Zât (ASM), delâil-i âfâkiye denilen haricî delillerle musaddak olduğu gibi, delâil-i enfüsiye denilen Zâtında ve nefsinde sabit delil ve işaretlerle dahi musaddaktır. Çünkü o Zât Şems gibidir; Zâtını, Zâtıyla…

ASİYE HANIM

Asiye Hanım, 1885 yılında Afyon'da dünyaya gelmiştir. Babası, Mehmed Bahâüddin Efendi, annesi ise Zâkire Hanımdır. Mehmed Bahâüddin, Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî'nin hizmetinde bulunan ve Mevlânâ Hazretlerinin kendisine bir cübbe…