İLK MÜSLÜMANLARDAN UTBE BİN MES’UD (RA)

Utbe bin Mes'ud, kardeşi Abdullah bin Mes'ud ve annesi Ümmü Abd bin Abduvüd ile birlikte İslamın ilk yıllarında müslüman olmuştur. İman edip ilk sahabiler arasında yeralan Utbe bin Mes'ud'ta, ''La, ilahe illallah'' demenin bedelini…

KIYAMET, İNSANIN, ÖLÜMÜ

Mufarakat-ı umumiye hengâmı olan harab-ı dünyadan haber veren âhirzaman hâdisâtı içinde müfarakat-ı hususiyemi ihtar eden ihtiyarlık ve âhir ömrümde bir hassasiyet-i fevkalâde ile fıtratımdaki cemâlperestlik ve güzellik…

EMİRDAĞ’ IN İLK NUR TALEBESİ HASAN ÇALIŞKAN

Çalışkan Hanedanından Hasan Çalışkan 1908 yılında Afyon'a bağlı Emirdağ'da dünyaya gelmiştir. 9 Ağustos 1944 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Emirdağ'a sürgün gelen Üstad Bediüzzaman Hazretlerini burada ilk ziyaret eden…

VELAYET VELİ MAKAMINA ULAŞMAK

Risale-i Nur'ları okuyarak bir insan velayet, yani veli makamına ulaşabilir mi? Risale-i Nur'lar da ana hedef önce kendi imanını sonra insanların imanını kurtarma yolunda gayret ve çaba göstermekdir. İnsanı imani konuda güçlendirip…

HER GENCİN HASTALIĞINA ÇARE

Ey Üstad; Yirmi Yedinci Söz, Müslümanları sa’y u gayretin ve bu ulvî dinin hizmetine teşvik ediyor. Bu risale sanki ufukta bir hedef, ehl-i iman için de bir rehber. Evet, bu Söz, kalbler içinde bir iştiyak, iştiyak içinde…

ABDULLAH BİN SÜFYAN (RA)

Mekke'de doğan Abdullah bin Süfyan, Kureyş'in Beni Mahzum koluna mensuptur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın İslamı ilk tebliğ yıllarında İslamı kabul etmiş Mekke'de ilk müslümanlar arasında yeralmıştır. İslam dinini tebliğ…

RUHUN SAADET KAPISINI FETHEDEN

ŞU KÂİNATIN tılsım-ı muğlâkını açan “Âmentü billâhi ve bi’l-yevmi’l-âhir”(Allah’ın varlığına ve birliğine ve âhiret gününe îmân ettim.) ruh-u beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymettar iki…

EMİRDAĞLI DEMİRCİ MÜRSEL AKDENİZ

Demirci Mürsel Akdeniz, 1934 yılında Afyon'a bağlı Emirdağ'da dünyaya gelmiştir. Emirdağlı Nur Talebeleri arasında yeralan Mürsel mesleği demircilik olduğu için Demirci Mürsel olarak tanınmıştır. 1958 yılında Emirdağ'da…

KABİRDEKİ RUHLAR KIYAMETİ HİSSEDECEKMİ?

Kıyametin hâdisâtından ervâh-ı bâkiye müteessir olacaklar mı? Elcevap: Derecatlarına göre müteessir olacaklar. Melâikelerin tecelliyât-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar. Nasıl ki bir…

SENİ ON GÜNDE VELİ YAPACAĞIM…

Feyzi kardeşim; Sen Isparta vilâyetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan, tam onlar gibi olmalısın. Hapishanede -Allah rahmet eylesin- mühim bir şeyh ve mürşid ve cazibedar bir Nakşî evliyasından bir zât, dört ay mütemadiyen…