GÜNLÜK HAYATIMIZIN KELİMELERİ

"İ’lem eyyühe’l-aziz! “Sübhanallah”, “Elhamdü lillah”, “Allahu ekber” —bu üç mukaddes cümlenin faidelerini ve mahall-i istimallerini dinle: "1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kâinata, âleme bakarken, idrâkinden…

EHL-İ KALB BİRİSİ, OSMAN NURİ

Osman Nuri Efendi (Tol), 1885 yılında doğdu. Alay Müftülüğü ve daha sonrasında 25 sene Millî Müdafa Bakanlığında müftülük yapan Osman Nuri Efendi, Bediüzzaman Hazretlerini  Millî Mücadele senelerinde İstanbul'dan tanıdığını…

KORKU VE ÜMİD

Risale-i Nur'da geçen, Kabz ve Bast halleri ne demektir? İnsan bu hallere girince ne yapmaslıdır? Kelime olarak, Kabz, el ile tutma, Bast ise açma ve yayma anlamına gelir. Özellik olarak kabz, ruhen tutukluluk, içine kapanma, bir…

NİSAN YAĞMURU

Risalelerde geçen,''Ma-i Nisan'' kelimesini nasıl anlamalıyız? Bahar aylarındaki yağmurlardan bilhassa, Nisan yağmuru bitki ve canlılar için hayati bir öneme sahiptir. Kış mevsiminde kurumuş, ölmüş yeryüzü, Nisan yağmuru…

İNSANIN ÜÇ TEMEL İBADETİ

''Namazın mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve şükürdür. Yani, celâline karşı kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdis etmek; hem, kemâline karşı lâfzen ve amelen Allahu ekber deyip tâzim etmek; hem, cemâline karşı…

DEMİR GİBİ METİN, MİLASLI HALİL İBRAHİM

l897 yılında dünyaya gelen Halil İbrahim Çöllüoğlu, Milaslı Halil İbrahim adıyla risalelerde yer almıştır.Lem'alar, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Kastamonu Lâhikası ve Emirdağ Lâhikaları'nda şiirleri yazıları bulunmaktadır. Kardeşlik…

ASRIN MANEVİ HASTALIKLARINA İLAÇ

Neden, bu asrın manevi hastalıklarına karşı, Risale-i Nur'un ilaçlarını kullanmak lazım? Risale-i Nurlar bu asrın manevi hastalıklarına, Kur’an eczanesinden alınmış tesirli birer ilaçtırlar. Risale-i Nurların her bir eczası…

GEÇİM SIKINTISINA ÇARE

Bu asırda insanların en fazla şikayet ettiği konuların başında geçim sıkıntısı gelmekte. Zira insanlar eline geçenle yetinmemekte. Kanaat etmemekte, daima daha yüksek noktalara ulaşmayı hedeflemekte. Bu da onları şikayetçi…

KAİNATTA HERŞEY ALLAH’I TESBİH EDER

"Kâinatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı tesbih etmesin, Onu anmasın, Ona dua etmesin. Fakat siz onların bu tesbihlerini, zikirlerini, dualarını fark etmiyorsunuz."(İsra Suresi, 44 Ayet) Bu ayeti kerime bize kainatta herşeyin…

SÖZLER’İN TAŞIYICISI SÜLEYMAN RÜŞTÜ

l899 yılında Isparta'da doğan Süleyman Rüştü Çakın, Üstad Bediüzzaman'ın yakın hizmetkâr ve talebelerindendir. Isparta Vergi dairesinde görev yaptığı sırada Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur’u tanımıştır. 1935’te…