MUTTALİP BİN EZHER (RA)

Kureyş'in Zühreoğulları kolundan olan Muttalip bin Ezher, İslamiyetin ilk yıllarında Mekke'de hanımı Remle bint-i Avf ile birlikte müslüman olmuştur. Mekke'de müslümanlara yapılan baskı ve zulümlere Muttalip bin Ezher hanımı…

DÖRT HALİFEYE İŞARET

BEŞİNCİSİ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ تَرٰيهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا “Muhammed…

BÜYÜK HAFIZ ZÜHDÜ EFENDİ

Büyük Hafız Zühdü, ismi ile anılan Zühdü Ünal, Atabeyli bir nur talebesidir. 1883 yılında Isparta'ya bağlı Atabey'de dünyaya gelen Büyük Hafız Zühdü, evinde çocuklara Kur'an dersi ile Risale-i Nur'ları yazıp ders verirdi.…

İMAN EDEN İNSAN

İmanın bir insana sonsuz mutluluk kazandırdığı ve mümin insana ahirette dünya kadar büyük ve daimi bir saltanat verilmesinin izahı? Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde iman eden ve güzel işler yapan insanların cennetle mükafatlandırılacağı…

DOKUZ NÜKTELİ RAMAZANİYE

Sabri’nin fıkrasıdır. Lütufkâr ve inayetkâr Üstadım Efendim Hazretleri; Ramazan-ı Şerifin onuncu Cumartesi günü, saat on bir buçukta, herbir nüktesi nâmütenâhi hikmet ve hakikat müjdelerini hâvi ve mübeşşir, dokuz…

ABDULLAH BİN MAZ’UN (RA)

Kureyş kabilesinin Beni Cumah koluna mensup olan Abdullah Bin Maz’un Peygamber Efendimiz(ASM)ın halkı gizlice İslama davet ettiği dönemde müslüman olmuştur. Kardeşleri Osman bin Maz’un, Kudame Abdullah ile birlikte müşriklerin…

HAYATA İMANLA BAKIŞ

Üçüncü mesele Hayatımın Hâlıkıma bakan fıtrî vazifelerine ve mânevî faidelerine baktım. Gördüm ki hayatım, hayatın Hâlıkına üç cihetle âyinedarlık ediyor: Birinci vecih: Hayatım, acz ve zaafıyla ve fakr ve ihtiyacıyla…

EMİRDAĞLI TERZİ SADIK

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Emirdağ Talebeleri arasında yeralan Sadık Kalender, 1912 yılında Emirdağ'ın Kacerli Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Emirdağ eşrafından olan Sadık Kalender mesleği terzilik olduğu için Terzi Sadık…

BEKARLIK BÎKÂRLARIN KÂRIDIR

''Evlenme'' konusunda Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, ''Bekârlık bikârların kârıdır'' sözünden ne anlamalıyız? Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, "evlenme" konusunda şöyle der; "Evlenmeli. Bekârlık bîkârların…

BİR SAAT TEFEKKÜR

Üçüncü mesele: Geçen üç sene evvel Ramazan’da telif edilen ve yine bu sene Ramazan’da serbest intişar eden Âyetü’l-Kübrâ’nın bir hülâsası olan Hizb-i Nuriyeyi okudum. Fakat bir saatten fazla çekerdi. Birden o hülâsanın…