SAFİYYE BİNT-İ ABDÜLMUTTALİP (R.ANHA)

Miladi 567'de Mekke'de doğan Safiyye bint-i Abdülmuttalip'in babası Abdülmuttalip bin Haşim, annesi Hale bint-i Vüheyb'dir. Peygamber Efendimiz (ASM)ın altı halasından biridir. Cahiliye döneminde önce Haris bin Harb ile evlenmiş…

KUL KENDİ KUSURUNU GÖRÜP

İKİNCİ NÜKTE İbadetin mânâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i Rububiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani,…

KAHRAMAN TAHİRİ’NİN ANNESİ ZÜBEYDE HANIM

İman kurtarma davasının sarsılmaz, tereddüte düşmez kahraman bahadırlarından Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle ''Kahraman Tshiri'' Tahiri Mutlu'nun annesi Zübeyde Hanım, Risale-i Nur'a, Kur'an'a hizmet eden bahtiyar bir…

BEŞ VAKİT NAMAZ

İslamiyetin en büyük ibadet şekli olan namaz ne zaman emredilmiştir? İslam dininin ibadet esasının birincisi olan ve düşman karşısında bile bulunulsa vaktinde kılınması emredilen Namaz ibadeti, hicretten bir buçuk yıl önce…

MADENİ MENBAI KUR’AN’DIR

Aziz, sıddık kardeşlerim; Gayet ehemmiyetli bir meseleyi -bundan evvel size icmalen beyan ettiğim meseleyi- tekrar size söylememe kuvvetli, mânevî bir ihtar aldım. Şöyle ki: Perde altındaki düşmanımız münafıklar, şimdiye…

FATIMA BİNT-İ ESED (R.ANHA)

Kureyş'in Haşimoğulları kolundan olan Fatıma bint-i Esed, Mekke'de doğmuştur. Ebu Talip'in hanımıdır. Bu evlilikten Talip, Akıl, Ca'fer, Ali adlı dört oğlu ile, Ümmühan, Cümame, Reyta ve Esma adında dört kızı dünyaya gelmiştir.…

ET VE KEMİKTEN AKITILAN SU…

ÜÇÜNCÜ MİSAL: Gazve-i Buvat’ta, yine Buharî, Müslim başta, kütüb-ü sahiha beyan ediyorlar ki: Hazret-i Câbir dedi ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti: ناَدِ بِالْوُضُوءِ “Abdest almak için…

HAFIZ SAİD NURİ ERTÜRK

Hafız Said Nuri Ertürk, Isparta'nın Çobanisa köyünde 1933 yılında doğmuştur. Risale-i Nur'un neşrine ve tanıtımına büyük hizmetleri geçen, Kuleönlü Hafız Mustafa Ertürk'ün oğludur. Çocuk yaşında babasından aldığı…

MUHABBETİN KAYNAKLARI NELERDİR?

Muhabbet, daha doğrusu sevginin kaynakları nelerdir? İnsan niye birisini sever? Hepimiz güzel bir manzarayı severiz. Güzel bir sanat eserini över, şahsımıza yapılan bir ikrama hediyeye teşekkür ederiz. İnsanın bir şeyi veya…

KALBİM NURLARLA DOLUYOR

Ahmed Hüsrev’in bir fıkrasıdır. Üstadım Efendim; Bir hafta evvel “Hikmetü’l-İstiâze” isimli risalenin bir kısmını ve birkaç gün evvel de diğer kısmıyla, On Dördüncü Lem’anın Birinci Makamını aldım. Hikmetü’l-İstiâzenin…