SAFRANBOLU'LU BERBER HIFZI BAYRAMOĞLU

1907 yılında Safranbolu'da dünyaya gelen Hıfzı Bayramoğlu, evladı Hüsnü Ağabey'i genç yaşta Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetine vermiştir. Mesleği berberlik olan Hıfzı Bayramoğlu, risalelerde Berber Hıfzı, Hıfzı,…

NUR ŞAKİRDİ AHMED KUREYŞİ(ÖZKAN)

Kastamonu Nur Talebeleri arasında yeralan Ahmed Kureyşi, 1909 yılında Devrakani ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hatıralarında, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Kastamonu'da sürgün olduğu dönemde Kastamonu'da iki dükkânı olduğunu,…

SAFRANBOLU'LU AHMED FUAD EFENDİ

Lahika Mektublarında ismi sıkça geçen Ahmed Fuad Efendi, 1897 yılında Kastamonu'ya bağlı Eflani'de doğmuştur. Gençlik yıllarında imamlık yapan Ahmed Fuad (Güven), daha sonra eğitim alarak öğretmen olmuştur. 1941 yılında…
,

NURUN FEDAKARLARINDAN SANİYE HANIM

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla’daki talebeleri ve dostları ile irtibatını çok canlı ve sımsıkı bir şekilde tuttuğunu Kastamonu Lâhikası’nın satırları arasında görmek mümkündür. Kastamonu’da Nurun hizmetinde…
,

NUR'UN HAS ŞAKİRTLERİNDEN LÜTFİYE HANIM

Kastamonu Lahikası’nda adları sıkça geçen “Risale-i Nur’a bütün kuvvetiyle çalışan” hanım talebeler arasında yer alan Lütfiye hanım, çeyizinden çıkardığı en kıymetli eşyası olan bindallıyı, yazmış olduğu Risâlelere…
,

TAM BİR ARKADAŞ HAFIZ ÖMER EFENDİ (BİLGİNOĞLU)

Risale-i Nur'un lahika mektublarında adı sıkca geçen Hafız Ömer Efendi (Bilginoğlu) 1904 yılında Elazığ`da doğmuştur. 8 yaşında hıfzını tamamlayan Hafız Ömer, Mekteb-i Numune`yi bitirip, Harput Darülhilafe Medresesi Sahn…
,

MAHKEME DE YARGILANAN HANIM KAHRAMAN ULVİYE HANIM

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, 1936 yılının baharında sürgün olarak Kastamonu’ya gönderilir. Kastamonu ve havalisinde, bir süre sonra çok fedakâr talebeler Üstad'ın yardımına koşarlar. Bunların arasında hanım talebeler de…
,

MÜFTÜ KEMALEDDİN EFENDİ

Risale-i Nur'un Lahika Mektublarında birkaç yerde ismi geçen Müftü Kemaleddin Efendi, 1867 yılında Harput'ta doğdu. Babası Harput'un önde gelen alimlerinden Hacı Abdulhamid Hamdi Efendidir. Kemâleddin Efendi önce Cevheriye Medresesi…

KAHRAMAN BERBER BURHAN ÇAKIN

Isparta Nur Talebeleri arasında yeralan Burhan Çakın, 1898 de Isparta'da doğmuştur. Mesleği berberlik olan Burhan, Süleyman Rüştü'nün kardeşidir. Afyon Hapsinde Üstad Hazretleri ile birlikte hapis yatmıştır. Ümmi olan Burhan…

HANIM TALEBELERDEN MÜZEYYENE HANIM

Risale-i Nur'un ilk neşir yıllarından itibaren hanım talebeler de önemli hizmetlerde bulunmuştur. Isparta Kahramanları arasında yeralan Müzeyyene Hanım da bunlardan biridir. Atabey'li bir ailenin kızı olan Müzeyyene hanımın…