HOCA ABDURRAHMAN EFENDİ

Risale-i Nur'un Barla Lahikası mektupların da adı geçen Hoca Abdurrahman Efendi,Harput'un Molla Köyünde dünyaya gelmiştir. Hoca Abdurrahman bir müddet Molla Köyü'ndeki medresede tahsil görmüş daha sonra İstanbul'a gidip Fatih'te…

KÖŞKÜNÜ NUR'A VEREN ŞÜKRÜ EFENDİ

1888 yılında Isparta'da doğan, Şükrü Efendi(İçhan), Risale-i Nur'un lahika mektublarında ismi geçmektedir. Isparta Nur Talebeleri arasında yer almıştır. Kastamonu Lahikasında yeralan bir mektubta Üstad Bediüzzaman Hazretleri,…
,

MÜEZZİN ŞEM'İ GÜNEŞ

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Barla Talebeleri arasında yeralan Şem'i Güneş, 1883 yılında Barla da doğmuştur. 1927 yılında Barla'ya gelen Üstad Hazretlerine o yıllarda talebe olmuştur. Üstad Hazretleri'nin de namaz kıldığı…
,

DOST VE TALEBE SEYYİD ŞEFİK

Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde Seyyid Şefik, Seyyid Şefik Efendi, Seyyid Mehmet Şefik, Seyyid Şefik Arvasî şeklinde anılan Seyyid Şefik, 1884 yılında Bitlis’in Hizan kazâsının Arvas köyünde dünyaya gelmiştir. Seyyid…
,

GÜL AİLESİNDEN, İBRAHİM GÜL

Risale-i Nur'un neşrine büyük katkı sağlamış evini teksir makinesine tahsis etmiş Savlı bir Nur Talebesi olan İbrahim Gül, 1892 yılında Sav'da dünyaya gelmiştir. El yazması ile çoğaltılan risaleleri, matbaaların basmaya…
,

KUR'AN HİZMETKARI KÜÇÜK HAFIZ ZÜHDÜ

Risale-i Nur'un lahika mektublarında Küçük Hafız Zühdü ismi ile tanınan Zühdü Aydın, 1893 yılında Isparta'nın Atabey ilçesinde dünyaya gelmiştir. Amca oğlu Büyük Hafız Zühdü ile beraber Atabeyli nur talebeleri arasında…
,

RÜYALARI İLE MEŞHUR KATİB OSMAN

Katib Osman Yıldırımkaya, l900 yılında Isparta'da dünyaya geldi. Risale-i Nur Külliyatında Katib Osman ismi ile tanınmıştır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile birlikte Denizli'de hapis yatmıştır. Katib Osman, 1934 yılında…

SELAM VERİNCE HAPSE ATILAN ŞEFİK SARIOĞLU

Şefik Sarıoğlu 1905'de Milâs'ta doğdu. Milâs'ta "Şefik Bey" olarak bilinen bu Eskişehir maznunu Üstad Bediüzzaman Hazretlerine selam verdiği için tutuklanarak hapse atılmıştır. Sekiz arkadaşı ile beraber 26 Nisan 1935 yılında…

MOLLA YASİN SAATÇİOĞLU

Molla Yasin Saatçioğlu l876 ve l965 yılları arasında Van'da yaşamıştır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dost, talebe ve harp arkadaşıdır. Van'ın Kurtuluş Savaşı Kahramanlarından olan Molla Yasin Saatçioğlu,…

VELİ IŞIK KALYONCU

1936 senesinde Kastamonu'da doğan Veli Işık Kalyoncu, ilk ve orta tahsilini İnebolu ve Kastamonu'da yapmıştır. Ankara İlâhiyat Fakültesini bitiren Kalyoncu, Anadolunun çeşitli şehirlerinde öğretmen olarak çalışmıştır. Veli…