EBU BERZE ESLEMİ(RA)

İlk Müslümanlar arasında sayılan Ebu Berze’nin künyesi Ebu Berze Nadle bin Ubeyd bin el-Haris el Kalemi’dir. Adı Nadle iken Hz. Peygamber tarafından Abdullah olarak değiştirilmişse de Ebu Berze künyesiyle meşhur olmuştur.

Ebu Berze Hayber, Huneyn Gazvesine ve Mekke’nin fethine katılmış ayrıca diğer birçok gazvelere iştirak etmiştir. Mekke fethedildiği sırada Kabe’nin örtüsü altına sığınıp ölümden kurtulmak isteyen Abdüluzza bin Hatal’ı Hz. Peygamber’in izni ile öldürmüştür.

İslamın ilk yıllarında iman edip müminler safına katılan Ebu Berze Eslemi, zekası, gücü, kuvveti ile hak dinin yayılması için gayret etmiş bu uğurda canını öne sürmüş, kanını akıtmıştır. Ebu Berze, fakirlere, yetimlere ve kimsesizlere karşı son derece merhametli davranır onlara daima yardım eder, öğle ve akşam yemeklerini onlarla beraber yer, çok ibadet ederdi.

Kahraman sahabiler arasında yer alan Ebu Berze, Hz. Peygamber ile bütün gazvelere katılmıştır. Daima Peygamberimizin yanında bulunmuş hadis ravileri arasında da yer alıp, 46 hadis rivayet etmiştir. Ebu Berze sade yaşamayı sever, lüks ve israfa asla girmezdi. Peygamber Efendimiz (ASM)ın vefatından sonra da Kur’an hizmetine devam eden Ebu Berze, hadis ilminde pek çok talebe yetiştirmiştir.

Efendimiz(ASM)ın vefatından sonra bir müddet Medine’de kalan Ebu Berze, sonra Basra, Şam’a gider, ilerlemiş yaşına rağmen Horasan bölgesinde meydana gelen savaşlara katılır. Bir rivayete göre Hicretin 65 nci senesinde Horasan’ın Merv şehrinde Ramazan ayı içinde vefat eden Ebu Berze burada defnedilir.

Allah ondan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir