KABİRDEKİ RUHLAR KIYAMETİ HİSSEDECEKMİ?

Kıyametin hâdisâtından ervâh-ı bâkiye müteessir olacaklar mı?

Elcevap: Derecatlarına göre müteessir olacaklar. Melâikelerin tecelliyât-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar. Nasıl ki bir insan, sıcak bir yerde iken, hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse, akıl ve vicdan itibarıyla müteessir olur.

Öyle de, zîşuur olan ervâh-ı bâkiye, kâinatla alâkadar oldukları için, kâinatın hâdisât-ı azîmesinden, derecelerine göre müteessir olmalarını; ehl-i azap ise elemkârâne, ehl-i saadet ise hayretkârâne, istiğrabkârâne belki bir cihette istibşarkârâne teessüratları bulunmasını, işârât-ı Kur’âniye gösteriyor.

Zira, Kur’ân-ı Hakîm, her zaman kıyametin acaibini tehdit suretinde zikrediyor, “Göreceksiniz” diyor. Halbuki, cism-i insanî ile onu görenler, kıyamete yetişenlerdir.

Demek, kabirde cesetleri çürüyen ervahların da o tehdid-i Kur’âniyeden hisseleri var.(Mektubat)

Ehli Sünnet inancına göre, kabir hem ruh hemde ceset merkezli bir bekleme salonudur. Ruhun ölümü tatması bir andır, ölür tekrar varlık sahasına döner, İnsan ruhu ebedidir, asla fenaya yokluğa maruz kalmaz.

Berzah alemi denilen bu yerde de bir hayat var. Lezzetleri, elemleri, ferah ve sevinçleri hissedilir. Bunları Peygamber Efendimiz(ASM)ın hadislerinden öğreniyoruz. Üstad Hazretleri de bir misalle bu konuya dikkat çekiyor, ”Nasıl ki bir insan, sıcak bir yerde iken, hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse, akıl ve vicdan itibarıyla müteessir olur.”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir