EBU AMİR EL-EŞARİ (RA)

İslamiyetin ilk tebliğ günlerinde müslüman olan Ebu Amir el-Eşari, Yemen'in Zebid şehrinde oturan Eş'ar kabilesindendir. Ebu Amir'in ama iken, gözlerinin sonradan açıldığı ve Habeşistan'a hicret eden müslümanlardan olduğu rivayet…

EN BÜYÜK MANEVİ HEDİYE

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm iddia-yı nübüvvet etmiş, Kur’ân-ı Azîmüşşan gibi bir fermanı göstermiş ve ehl-i tahkikin yanında bine kadar mu’cizât-ı bâhireyi göstermiştir. O mu’cizat, heyet-i mecmuasıyla,…

ÇOBANİSALI HAFIZ NEBİ ÇOBAN

Isparta'nın Çobanisa Köyünde 1930 yılında dünyaya gelen Nebi Çoban, On yaşında hafız olmuştur. Hafızlık hocası Kuleönlü Hafız Mustafa Ertürk'tür. Hafız Nebi, 12 yaşında iken bir grub Savlı çocuk arkadaşlarıyla birlikte…

ŞEFAAT ALLAH’IN İZNİNE BAĞLI

Şefaatin dinimizdeki yeri, kıyamet günü müminlere kimler şefaat edebileceklerdir? Şefaat, suçunun bağışlanması, dileğinin yerine gelmesi için birine aracılık etmek manasınadır. Dinimizde, kıyamet günün de Allah'ın izin…

İKİ KAHRAMAN BABA OĞUL

''Birincisi: Ispartalı kardeşlerimiz, hususan gül Nur kahramanı Hüsrev, benim bu kış münasebetiyle maddî hâcetlerimi merak ediyorlar, yardım etmek istiyorlar. Ben de onlara teşekkürle beraber derim ki: Onların Risale-i Nur’a…