KAYS BİN ABDULLAH (RA)

Kays bin Abdullah, İslamiyetin ilk günlerinde davete uyarak Mekke'de İslamı ilk kabul edenler arasında yeralmıştır. Kays bin Abdullah müslüman oluşu ile birlikte müşrikler tarafından işkence ve hakarete uğramıştır. Ağır…

MADEM O VAR HERŞEY VAR

DÖRDÜNCÜ NÜKTE Bir zaman rabıta-i mevtten ve اَلْمَوْتُ حَقٌّ kaziyesindeki tasdikten ve âlemin zeval ve fenâsından gelen bir hâlet-i ruhiyeden, kendimi acip bir âlemde gördüm.Baktım ki, ben bir cenazeyim, üç…

SAV KAHRAMANLARINDAN MUSTAFA YILDIZ

Mustafa Yıldız, 1917 yılında Isparta'ya bağlı Sav köyünde dünyaya gelmiştir. Kardeşi Salih ile birlikte Sav'da iman ve Kur'an hizmetinde bulunmuştur. Sav Köyü kahramanlarından olan Mustafa Yıldız, Risale-i Nur'un elle yazılıp…

ŞEYTANIN EN BÜYÜK SİLAHI

Şeytanın en büyük silahlarından birisi nedir? Şeytan insanı nasıl tahrik eder? Şeytanın en büyük silahı,insana kusurunu itiraf ettirmemektir. İnsan olarak bu hali hepimiz yaşarız. Kimse kolaylıkla hata ve kusurunu kabul etmez.…

VAZİFEMİZ DUAYA DEVAM

Sabri’nin fıkrasıdır. Üstad-ı Âlîşânım Efendim; Şu iki geceden iğtinam edebildiğim vakitlerde, Yirmi Dokuzuncu Mektubun Birinci Kısmını istinsah ederek, kendi nüshamı Ali Efendiye ve aslını zât-ı Üstadânelerine iade…

EBU AHMED BİN CAHŞ(RA)

Peygamber Efendimiz (ASM)ın halası Ümeyye bint-i Abdülmuttalip bin Haşim'in oğlu olan Ebu Ahmed bin Cahş Mekke'de dünyaya gelmiştir. Ebu Ahmed'in, Abdullah, Ubeydullah adlı iki erkek kardeşi ve Zeyneb, Ümmü Habibe, Hamme bint-i…

ÇEKİRDEK TEVHİD NURUNUN EN PARLAK DELİLİ

Elhâsıl; herbir ağacın evveli, öyle bir sandukça ve program, ve âhiri, öyle bir târifename ve nümune; ve zahiri, öyle bir musannâ hulle ve bir münakkaş libas; ve bâtını, öyle bir fabrika ve destgâhtır ki, bu dört cihet öyle…

SAVLI HÜSEYİN BEŞLİ

Isparta'nın Sav köyünde 1908 yılında doğan Hüseyin Beşli, Denizli Mahkemesi kahramanlarındandır.  Yazı yazmayı bilmeyen Hüseyin Beşli, evinde bulunan eski yazı sebebiyle tutuklanarak Denizli'ye götürülmüştür. Hatıralarında…

FATİHA SURESİNDEKİ DOĞRU YOL EHLİ

Fatiha Suresin de geçen ''İhdinas sıratal mustakim'' ayeti ile işaret edilen sıratal müstakim doğru yol ehli kimlerdir? Sırat-ı mustakim, saadet-i ebediyeye,sonsuz mutluluğa, Cennete giden nurani bir yoldur. Mümin bir insanın…

HER MAHLUKUN MELEĞİ FARKLI

''Sualin ikinci şıkkı: “Sen, bir mektubunda, şairane bir lâtifeyi, yani kuşların, mektuplarını yazmak ve okumak zamanında yanınıza ve şakirtlerin yanına gelmelerini, o lâtifeyi ciddî bir tarzda kardeşlerine yazdın. Halbuki…