NEFSİ TERBİYE ETME YOLU

Halimi, istirahatimi düşünen ve her musibete karşı sabırla sükûtumu istiğrap eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki: “Sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetli…

HER MAHLUKUN BİR GAYESİ VAR

İnsan ile hayvan ve mahlukat arasındaki farkı kısaca nasıl özetleyebiliriz? Kainatta, her varlığın bir vazifesi ve gayesi vardır. Tavuk yumurta yapmakla vazifelidir. İneğin işi süt vermektir. Ağacın işi meyve vermektir. Hayvanlar…

ZAMAN İMAN KURTARMA ZAMANIDIR

بِاسْمِهِوَ  اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ حُرُوفِ…

İNSAN DUYGULARINI SÖKÜP ATAMAZ

"DÖRDÜNCÜ SUAL: Mahbuplara olan aşk-ı mecazî aşk-ı hakikîye inkılâp ettiği gibi, acaba ekser nasta bulunan, dünyaya karşı olan aşk-ı mecazî dahi bir aşk-ı hakikîye inkılâp edebilir mi?" Elcevap: Evet. Dünyanın fâni…

AKILLI, GÜÇLÜ, ZEKİ OLANLAR

Canlılar rızıklarını kendi aklılları ve güçleri ile mi elde ederler? Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur adlı eserinde şöyle bir ifade dikkatimizi çekmektedir: ''Rızık,iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil,…

MANEVİ KURTULUŞ REÇETESİ

Ey fedakâr kardeşlerim; Sizinle dört beş kelime konuşacağım. Birincisi: Bu defaki mektuplarınızın verdiği şevk ve sürurla derim ki: Ben, hizmet-i Kur’âniyedeki tam sadakat ve gayret ve sebat ve metanetinizi gördükten sonra…

ÖLÜMÜN İÇİNDEKİ GÜZELLİKLER

''Amma mevt nimet olduğunun ciheti ise, çok vücuhundan dört vechine işaret ederiz. Birincisi: Ağırlaşmış olan vazife-i hayattan ve tekâlif-i hayatiyeden âzâd edip, yüzde doksan dokuz ahbabına kavuşmak için âlem-i berzahta…

YEDİ BÜYÜK GÜNAH

"Yedi büyük günah" ifadesi ile anlatılmak istenen günahlar nelerdir? Yedi büyük günah, cinayet, zina, şarap içmek, anne ve babaya asi olmak, kumar oynamak, yalancı şahitlik etmek, dine zarar veren batıl fikirlere taraftar olmak…

HAKİKATLER KARŞISINDA DURMAK

Aziz sıddık kardeşlerim; Âyetü’l-Kübrâ’nın matbu nüshaları perde altında çok hizmet görmüşler. Baştaki ihtarın âhirinde, beyaz yerde bir haşiye olarak size altı satır suretini gönderdik; siz münasip görürseniz…