,

ENSARDAN ABBAD BİN BİŞR (RA)

Yiğitliğiyle meşhur sahabilerden Abbad bin Bişr’in künyesi Abbad bin Bişr bin Vakş el-Ensari’dir. Medine’de dünyaya geldi. Evs kabilesinin Eşheloğulları kolundandır. Hicretten önce Medine’ye öğretmen olarak gönderilen Mus’ab bin Umeyr vasıtasıyla müslüman olmuştur.

Bedir ve Uhud başta olmak üzere Peygamber Efendimiz(ASM)ın katıldığı bütün savaşlara iştirak etmiştir. Ensarın ileri gelenlerinden olan Abbad bin Bişr, cihat meydanlarında büyük fedakarlıklar göstermiştir.

Peygamber Efendimiz (ASM) bazı mühim vazifelere Abbad’ı gönderirdi. Hicretin altıncı yılında umre için hazırlık yapıldığı sırada yirmi kişilik öncü süvari birliğinin başında Abbad vardı. Müşriklerin hareketlerini gözetleme ve keşif vazifesi ile görevlendirilmişti. Yine bir seferde Abbad, Beni Mustalık kabilesine Kur’an öğretmek ve zekat toplamakla vazifelendirildi. Beni Mustalık’lara Kur’an okutan ve İslamın esaslarını öğreten Abbad daha sonra zekatlarını da toplayarak Medine’ye döndü.

Abbad bin Bişr’in sabahlara kadar ibadet ettiği gecelerden bir gün Peygamberimiz mescitte onun sesini duydu. Onun ibadete olan düşkünlüğünü görünce, ”Allah’ın, Abbad bin Bişr’e rahmet et!” diye dua etti. (Üsdül Gabe, 3- 100)

Rasulullah’ın ”Ensar arasında üç kişi çok iyi kimselerdir: Sa’d bin Muaz, Üseyd bin Hudayr ve Abbad bin Bişr” şeklinde övgüsüne de mazhar olan Abbad, namazlarını son derce huşu içerisinde kılar, o anda kıldığı namazın son namaz olduğunu düşünürdü.

Allah yolunda şehit olma arzusuyla yanan Abbad bin Bişr, son olarak Yemame Savaşına katıldı. Şehit olmadan bir gün önce Ebu Said el Hudri’ye, ”Ey Ebu Said! Bu gece rüyamda göklerin bana açıldığını, sonra tekrar kapandığını gördüm. İnşaallah, bu rüya şehit düşmeme işarettir.”dedi. Harp başlayında yiğitçe ileri atıldı, Ensar’a seslendi:

”Ey Ensar! Kılıçlarınızın kınlarını kırın ve bir tarafa ayırın” dedi. Bu davet üzerine Ensar’dan 500 sahabi Abbad’ın yanına geldi. Abbad bu sahabilerle birlikte düşman saflarına daldı, şiddetli çarpışmalar oldu. Bir çok sahabi şehit düştü. Yüzünden aldığı kılıç darbesiyle şehit olan, Abbad bin Bişr o zaman 45 yaşındaydı.

Allah onlardan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir