Şeytanın en büyük silahlarından birisi nedir? Şeytan insanı nasıl tahrik eder? Şeytanın en büyük silahı,insana kusurunu itiraf ettirmemektir. İnsan olarak bu hali hepimiz yaşarız. Kimse kolaylıkla hata ve kusurunu kabul etmez. Kusurunu kabul etse,özür dileyecek. İşte tam bu anda devreye şeytan girer. Ya ne özürü, sen haklısın, haksız değilsin ki diye telkin yapar.İnsanın tövbe ve […]

Fatiha Suresin de geçen ”İhdinas sıratal mustakim” ayeti ile işaret edilen sıratal müstakim doğru yol ehli kimlerdir? Sırat-ı mustakim, saadet-i ebediyeye,sonsuz mutluluğa, Cennete giden nurani bir yoldur. Mümin bir insanın günde beş vakit namaz kılarken kırk kere okuduğu Fatiha Suresinde işaret edilen doğru yol ehli, Kur’an-ı Kerim’de Nisa Suresi 69 ncu ayetinde ”Peygamberlerin, Sıddıkların, Şüheda […]

SUAL: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? ELCEVAP: Evet,o Mün’im-i Hakikî, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta “Bismillâh” zikirdir. Âhirde “Elhamdülillâh” şükürdür. Ortada, bu kıymettar harika-i san’at olan nimetler Ehad, Samed’in mucize-i kudreti […]