Her zaman sıkça karşılaştığımız, şahs-ı manevi nedir? Niçin çok önemlidir? Risale-i Nur Külliyatında sıkça yeralan bir tabir olan şahsı manevi kısaca, “Aynı gaye için çalışan bir topluluğun manevî kişiliği” yani insanların “Manevi kar için ortak çalışma yapan fertlerin kazanç şirketi” şeklinde anlatılabilir. Emirdağ Lahikasında yer alan : “Bu zaman, cemaat zamanıdır. Ferdî şahısların dehası, ne […]

Vefat eden bir kimsenin yanına gidilği zaman ne yapıp nasıl davranmalıyız? İnsanlar, ölüm olayı karşısında ilk anlarda ne yapacaklarını ne söyleyeceklerini şaşırırlar. İşte o şaşkınlık anında paniğe kapılmadan, teslimiyet göstererek güzel temennilerde bulunmak çok önemlidir. Herşeyimizde rehber aldığımız Peygamber Efendimiz (ASM)in bu konuda hadis kitablarında yeralan Ebu Seleme Abdullah İbni Abdülesed el-Mahzumî(RA)ın vefatı üzerine yapmış […]

Sahabelerden Ebu Zerr(RA)ın melekler arasında meşhur olan duası nasıldır? Sahabe Efendilerimizden Ebu Zerr (RA)ın göklerde ve melekler arasında meşhur olduğu rivayet edilen bir duası bulunmaktadır. Şeyh Hakim et-Tirmiz’inin Nevadirü’l-Usul fî Ma’rifeti Ehadisi’r-Rasul adlı kitabında Hazret-i Ali (RA) dan rivayet edilen bir Hadis-i Şerif’te bu konu şöyle yer almaktadır: ”Hz.Ali(RA) anlatıyor: “Bir ara Cebrail aleyhisselam, Rasûlullah(SAV)e […]