İnsanlar, iki başlı veya üç ayaklı bir insan görünce neden onu merakla seyretmek istiyor? Şaşılacak ve hayret edilecek olan şey; insanın ahenk ve intizam ile normal bedeni iken, felsefenin insana sunduğu ahenk dışı ucubeyi dikkate alıyor. Burada felsefe, insanın normal bedenindeki o ahenk ve intizam mucizelerini gaflet perdesine sararak iki ayaklı insanın mükemmel ve kusursuz […]

Aziz kardeşim; senin birinci sualin ki, “Sahabeler nazar-ı velâyetle müfsitleri neden keşfedemediler? Tâ, Hulefâ-yı Râşidînin üçünün şehadetini netice verdi. Halbuki, küçük Sahabelere, büyük velîlerden daha büyük deniliyor.” Elcevap: Bunda iki makam var. Birinci Makam Dakik bir sırr-ı velâyetin beyanıyla sual halledilir. Şöyle ki: Sahabelerin velâyeti, velâyet-i kübrâ denilen, veraset-i nübüvvetten gelen, berzah tarikine uğramayarak, doğrudan […]

İnsanın kaç çeşit fiili, yani yapabileceği iş vardır? İnsan için iki çeşit fiil, iş söz konusudur. Biri ızdırarî, yani mecburi olduğu, diğeri ihtiyarî, arzu etme kendi isteği ile bir şeyi seçme halidir. Izdırari fiil de kulun hiçbir rolü, hiçbir vazifesi yoktur. Dileyen de Allah’tır yaratan da. Cinsiyetimiz, boyumuz, rengimiz, ırkımız, ülkemiz, organlarımızın çalışması gibi. Dünyaya […]