Rasulullah’ın ümmeti, ve ümmetine karşı sevecen, şefkatli olması neden? Peygamber Efendimiz(ASM) hayatı onun ümmetine karşı eşsiz şefkatinin bir delilidir. Ümmetinin dünyada ve ahirette sıkıntıya düşmesi ona çok ağır gelir, onu üzer ve mahzun eder. Rasulullah’ın ümmetine ne derece müşfik, sevecen ve düşkün olduğu Tevbe Suresi 128 nci ayetinde bizlere şöyle haber verilir: ”Size kendi aranızdan […]

Peygamber Efendimiz (ASM) hangi devlet başkanlarına İslam’a davet mektubu göndermiştir? Mukavkis’e de davet mektubu göndermiş midir? Bütün insanlığa Peygamber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz(AS) İslam dinini tebliğ etmek üzere Bizans İmparatoruna, İran, Mısır, Habeşistan, Umman ve Bahreyn devlet başkanlarına davet mektubları göndermiştir. Hicri 6 ncı yılda yapılan Hudeybiye anlaşmasından sonra Peygamber Efendimiz (ASM) hükümdarlara mektup yazdırmak […]

Eğer desen: Ne için ehl-i küfür ve dalâlet dünyada ehl-i hidayete galip oluyor? Elcevap: Çünkü, küfrün divaneliğiyle ve dalâletin sarhoşluğuyla ve gafletin sersemliğiyle, ebedî elmasları satın almak için verilen letâif ve istidâdât-ı insaniye sermayesini, fâni şişelere, soğuk buzlara veriyor. Elbette ham cam ve câmid cemed, elmas fiyatıyla alındığı için, en âlâ cam ve en eclâ […]