Dünya tarihine adalet timsali olarak geçen Halife Hz. Ömer (RA),bir grup müslümanlar ile sohbet halindeydi. İki güçlü delikanlının bir kişiyi kolllarından tutup kendilerine doğru geldiklerini gördü: ”Nedir bu haliniz, bu adamı niye böyle getirdiniz?” diye sordu. ”Ya Ömer! Bu adam bizim babamızı öldürdü. Biz de adaletin gerçekleşmesi için bu adamı tutup sana getirdik. Sizden adaleti […]

Bursa Nur Talebelerinden Yaşar Şahin Ağabey aynı zamanda nakşi tarikatına mensuptu. Bursa Yenişehir’de bulunan Şeyhi Muhammed Necati Efendi’yi zaman zaman ziyarete giderdi. Bir ziyaret sırasında Yaşar Ağabey, Şeyhine ”Efendim ben Said Nursi Hazretlerinin kitaplarını okuyorum, sizin tavsiyeniz nedir? Yoksa okumayayım mı?” diye sorması üzerine Nakşi Şeyhi Muhammed Necati Efendi, ona şöyle hitap ediyor: ”Kardeşim otur […]

Ölüm hakikatini her daim aklımızda tutmak, o gerçekle yaşamak için ne yapmalıyız? Ölüm hak hükmünün tasdik etmek ve bu hakikat ile hayatımızı düzenlemek için Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Lem’alar adlı eserinden On Birinci Lem’a da bizlerin nazarına sunulan şu bölümü tekrar tekrar okuyup ders almaya çalışmalıyız. Ölüm hak, ölümü düşünmek, alemin yok olacağını bilmek, hayalen, fikren […]