Makamı İbrahim nedir? Bu tabir, Kur’an’da nerede geçmektedir? Hazret-i İbrahim (AS)ın Kabe’nin inşaatı sırasında üzerine çıkıp duvar örmek üzere kullandığı taşa ”Makam-ı İbrahim” denilmektedir. Mescid-i Haram içerisinde Kabe’ye yaklaşık 15-16 metre uzaklıktadır. Üzerinde Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın ayak izleri olarak kabul edilen iki çukur bulunur. İbrahim Aleyhisselam daha sonra bu taşın üzerine çıkarak insanları Hacc’a davet […]

  Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın, ”Ben kaybolup gidenleri sevmem” demesinden neleri anlamalıyız? Hz. İbrahim (AS)ın Kur’an-ı Kerim’de En’am Suresi 76 ncı ayetinde geçen, “Gece bastırınca İbrahim bir yıldız gördü, ‘Rabbim budur!’ dedi. Yıldız sönünce de, ‘Ben öyle sönüp batanları tanrı diye sevmem’ (dedi).” bu kıssayı Cenab-ı Hakk Rasulullah’a vahy etmiştir. Efendimiz (ASM) da bunu Mekke halkına […]

Peygamber Efendimiz(ASM) ne zaman yüzük kullanmıştır? İslamın tebliğinin başladığı Medine döneminde Efendimiz (ASM) ilk olarak İran Kralına mektup yazmayı düşünür. O dönemde devletler arası yazışmalarda mektupların mühürlenmesi bir adetti. Sahabeler, Efendimiz (ASM)a, ”Eğer mektubunuz mühürsüz olursa, onlar bunu kabul etmezler” demeleri üzerine O da yüzük kaşı üzerine bir mühür yaptırır. Bir yüzük kaşına ”Allah”, ”Resul”,  […]