Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 3 Ekim 1943 yılında Isparta Savcısının talimatı ile Kastamonu’da tutuklanır, askeri konvoy eşliğinde Çankırı üzerinden Ankara’ya ve oradan da Isparta’ya getirilir. Isparta, Kastamonu ve Denizli’deki Nur Talebeleriyle beraber 25 Ekim 1943 de Denizli’ye sevkedilir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Denizli Hapsine gelmeden namı yayılır. O’nu tanıyan veya ismini duyanlar mahkumlara O’nu anlatmaya […]

Risale-i Nur’ları okuyarak bir insan velayet, yani veli makamına ulaşabilir mi? Risale-i Nur’lar da ana hedef önce kendi imanını sonra insanların imanını kurtarma yolunda gayret ve çaba göstermekdir. İnsanı imani konuda güçlendirip onları mümin mertebesine ulaştırmaktır. Risale-i Nurlar sadece iman kurtarmıyor, aynı zamanda insanlara ilim ve velayette veriyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri eserlerinin tamamında iman konusunu […]

Kıyametin hâdisâtından ervâh-ı bâkiye müteessir olacaklar mı? Elcevap: Derecatlarına göre müteessir olacaklar. Melâikelerin tecelliyât-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar. Nasıl ki bir insan, sıcak bir yerde iken, hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse, akıl ve vicdan itibarıyla müteessir olur. Öyle de, zîşuur olan ervâh-ı bâkiye, kâinatla alâkadar oldukları için, kâinatın hâdisât-ı […]