Bizler evlilik kararı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Evlilik, insan hayatında önemli dönüm noktalarından biridir. Kişinin evlenmeye karar vermesi ve eşini seçmesi, hayatında aldığı en önemli kararlardan birisidir. Eş seçimi rastgele bir süreç değildir. Evlilik, insanın en zor olaylardan biridir, araştırır, düşünür taşınır kaidelere uyularak evlilik yapar ama yapılan her evliliğin de istediğin şekilde sonuçlanması söz […]

Risale-i Nur mesleğinin tecavüz değil müdafaa, tahrip değil tamir olduğu ifadelerinden ne anlamalıyız? ”Ey kardeşlerim; Mesleğimiz, tecavüz değil tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hâkim değiliz, mahkûmuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler. Mesleklerinde, elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatler var. O hakikatlerin intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Binler o şeyleri okur, neşreder adamları var. Biz […]

Kaf Dağı denilen yer varmıdır, nerededir? Bazı evliyaların gördük dedikleri yer neresidir? Kaf Dağı varlığı tartışmalara konu olmuş bir dağın adıdır. Kimine göre, coğrafi varlığı olan bir dağ, kimine göre de mistik bir sembol olarak kabul edilmektedir. Genel eğilim, dağın coğrafi olarak mevcut olduğu ve dünyayı kuşattığı şeklindedir. Kaf Dağı, ayetler de ya da bilinen […]