KAİNAT, SARAY, ŞEHİR, MEMLEKET

Ey vesveseli arkadaş! Gel, bu azîm sarayın nakışlarına dikkat et. Ve bütün bu şehrin ziynetlerine bak. Ve bütün bu memleketin tanzimatını gör. Ve bütün bu âlemin san’atlarını tefekkür et. İşte, bak: Eğer nihayetsiz…

ABBAS MEHMED : ÜSTAD KİMSEYİ BOŞ GÖNDERMEZDİ

Abbas Mehmed Kara, 1906 yılında isparta’ nın Barla nahiyesinde doğmuştur. Köyde marangozluk yaparak geçimini sağlamıştır. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, Barla yıllarında evinin odununu kırmak,sobasını yakmak ve suyunu getirmek…

İNSANLARIN TAKDİRİ NASIL ZARARLI OLUR

''İnsanlar beni saysın, beni sevsin, beni dinlesin duygusundan nasıl kurtulabiliriz? Bu huylardan kurtulup vazgeçmemiz için neler yapmalıyız? Sevilmek,sayılmak, hürmet görmek güzel bir duygudur. İnsanlar beni sevsin, beni saysın…

HAYATINI VE RAHATINI TERKETMEK

''Size hayatımda vefattan sonra elinize geçecek mânevî malımı ve hukukumu size vermeye ve  مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا  “Ölüm gelip çatmadan evvel, şehvet ve nefsî arzularınızla ilgili duygularınızı…

TURRA VE SİKKE İLE TEVHİD DERSİ

''Gel, bütün bu ovaları, bu meydanları, bu menzilleri süslendiren şeyler üstünde dikkat et. Herbirisinde o gizli zattan haber veren işler var. Adeta herbiri birer turra, birer sikke gibi, o gaybî zattan haber veriyorlar. İşte, gözünün…

ABDURRAHMAN NURSİ

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Ağabeyi Molla Abdullah’ın oğlu Abdurrahman Nursî, 1903 yılında Nurs’ta dünyaya geldi. Henüz çok genç yaşlarda iken İstanbul’a yerleşen Abdurrahman, Amcası Üstad Hazretleri'nin Rusya’daki…

HANİFE, HANEFİ İSMİ NERDEN GELİR

Hanefi Mezhebinin ismi nereden gelmektedir. Niçin Hanefi Mezhebindeniz denilir? Mezhebin ismi kurucusunun künyesi olan Ebû Hanife'den gelir. Hanife sözcüğü Hanif kökünden gelir. Hanif sözcüğü İslam öncesinde Allah'ın birliğine…

GÜNEŞ IŞIĞI KARANLIĞI DAĞITIR

Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: Cennetü’l-Firdevsin meyveleri ve Medresetü’z-Zehranın heyet-i fa’âlesinin sahaif-i amelleri ve defter-i haseneleri olan Zülfikar ve arkadaşlarını, selâmetle Cuma gecesi serçe kuşunun verdiği…

HASTALIK İNSANI TERBİYE EDER

''Ey mâsum hasta çocuklara ve mâsum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar! Sizin önünüzde mühim bir ticaret-i uhreviye var. Şevk ve gayretle o ticareti kazanınız. Mâsum çocukların hastalıklarını,…

TENEKECİ MEHMED EFENDİ

Mehmed Sözer, Risale-i Nur'larda, Tenekeci Mehmed Efendi adıyla bilinir. 1892'de Isparta'da doğmuştur. Tenekeci Mehmed diye bilinsede, asıl mesleği hattatlıktır. Isparta ve civarı camileri, onun levhalarıyla süslüdür. On İki Isparta…