ABDULLAH BİN ÜMMÜ MEKTUM (RA)

İslam’ın ilk yıllarında iman saadetine eren,Abdullah bin Ümmü Mektûm (RA)Peygamberimizin müezzinlerinden ve Medine’ye ilk hicret eden Muhacirlerdendir. Peygamberimiz(ASV) tarafından Medine’de 13 defa vekil bırakılarak Müs­lümanlara…

İMANDAN MAHRUM BİR GÖZ

İKİNCİ ALÂMET VE HÜCCET ki, لاَ شَرِيكَ لَهُ "Onun hiçbir ortağı yoktur." kelimesini intaç ediyor. Bütün kâinatta, zerrelerden tâ yıldızlara kadar herşeyde kusursuz bir intizam-ı ekmel ve noksansız bir insicam-ı…

SENETÜ’L-HÜZÜN, HÜZÜN YILI

''Hüzün yılı'' ne demektir, hangi yıla bu isim verilmiştir? Peygamber Efendimiz,Peygamberliğinin 10. yılında ard arda yaşanan acı hadiseler ve derin üzüntü ve elem sebebiyle, bu yıla "senetü'l-hüzün (hüzün yılı)" olarak…

DAİMA ŞÜKÜR ELHAMDÜLİLLAH

Aziz, tam sıddık kardeşlerim, Benim, bu dünyada medâr-ı tesellîm ve sürurum sizlersiniz. Eğer sizler olmasaydınız, bu dört sene azaba dayanamazdım. Sizin sebat ve metanetiniz, bana da kuvvetli bir sabır ve tahammülü verdi.…

ABDULLAH BİN SÜHEHL (RA)

İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman olan Abdullah bin Süheyl (RA), müşriklerin dayanıl­maz işkencelerine maruz kaldı. İlk kafile ile birlikte Habeşis­tan’a hicret etti. Bir müddet orada kaldıktan sonra,her türlü çile…

GÜL GONCASI YAPRAKLARI

BİRİNCİ ALÂMET VE HÜCCET ki, وَحْدَهُ kelimesi onun neticesidir. Herşeyde bir vahdet var. Vahdet ise, bir vâhide delâlet ve işaret eder. Evet, vâhid bir eser, bilbedahe vâhid bir sâniden sudur eder. Bir, elbette birden…

KUR’AN’DA EFENDİMİZ (ASV)IN İSMİ

Peygamber Efendimiz (ASV)ın ismi Kur'an-ı Kerim'de hangi surelerde geçmektedir? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz (ASV) ın ismi dört surede geçmektedir. Kur'an'ın 47. suresinin adı Muhammed Suresidir. Bu surenin İkinci ayetinde…

SABRİ EFENDİ VE ON DOKUZUNCU MEKTUB

Hulûsi-i Sânî ve büyük bir âlim olan Sabri Efendinin fıkralarıdır. Meb’us-u Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz Hazretlerinin insanları hayrette bırakan ve cüz’î şuûru olana iman-ı kâmil bahşeden, fevkalhad ve…