MİKDAD BİN ESVED(RA)

İslamın insanlara tebliğ edildiği, müşriklerin büyük baskı ve zulümlerinin başladığı o ilk yıllarda Mikdad bin Esved (RA) hiç tereddüde düşmeden iman edip müslüman olmuştu. Mekke'li Esved bin Abdüyegûs'ün evlatlığı…

İNSAN BİR YOLCU

İşte ey namazsız adam! Ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim! O hâkim ise, Rabbimiz, Hâlıkımızdır. O iki hizmetkâr yolcu ise: Biri mütedeyyin, namazını şevkle kılar; diğeri gafil, namazsız insanlardır. O yirmi dört altın…

BİSMİKE ALLAHÜMME NE ZAMAN KULLANILDI

''Bismike Allahümme'' tabiri ilk defa nezaman kullanılmıştır? ''Bismike Allahümme'' tabiri ilk defa Taif halkının reisi ve arabın meşhur şairlerinden Umeyye bin Ebi Said tarafından kullanılmıştır. Bu tabir daha sonra Arapların…

HUZUR-U İLAHİYE ULAŞMAK İÇİN

''Risaletü’n-Nur, Mektubatü’n-Nur’un mütalâası, tahrir edilmesi, başkalara neşir ve tebliğe alâ-kadri’l-istitâa çalışılması gibi emr-i hayr-i azîme havl ve kuvvet-i Samedanî ve inâyet ve lûtf-u Rabbânîyle muvaffak…

KUR’AN MUALLİMİ HABBAB BİN ERET (RA)

Habbab bin Eret, Ümm-i Anmar isimli Mekke'li müşrik bir kadının kölesiydi. Kılıç yapan bir demirci ustası olarak Mekke’de meşhur olmuştu. Peygamber Efendimiz ile de tanışır ve görüşürdü. İslam davasını duymuş, yakından…

NAMAZ İBADETİ HEM KOLAY HEM DE UCUZDUR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَلصَّلاٰةُ عِمَادُ الدِّينِ "Namaz dinin direğidir."(Hadis-i Şerif) NAMAZ ne kadar kıymettar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla…

EFENDİMİZ (ASV)IN İSMİNİ KİM KOYDU

Efendimiz(ASV)a ismini kim koymuştur? Peygamber Efendimiz (ASV)ın ismini dedesi Abdulmuttalip koymuştur. Efendimiz(ASV)ın Annesi Âmine, doğumdan sonra dedesi Abdülmuttalib’e haber göndererek bir erkek torununun dünyaya geldiğini…

RİSALE-İ NUR’LA ALAKADAR OLMAK

''Niyetim büyük, tevfik Hüdâdan. Yalnız oda cemaatimize Yirmi Beşinci Söze kadar okudum. Ve inşaallah devam edeceğim. Emrinize tebean ve duanıza binaen fütur getirmiyorum. Maddî vazifem oradakinden daha ağırdır. Fakat her umurumda…