İSLAMI İLK KABUL EDENLERDEN EBU HUZEYFE (RA)

Müşriklerin önde gelenlerinden biri olan Utbe bin Rebîa'nın oğlu Ebu Huzeyfe, İslamı duyar duymaz ailesiyle birlikte ilk kabul edenlerdendir. Müminlerin sayısının 40'ı bulmadan İslam'la tanışan Ebû Huzeyfe, İslâm’ın ilk…

GEÇMİŞ HAYATIMIZI DÜŞÜNMEK

''Bir iki Sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya “ah” veya “oh” gelir. Yani, ya teessüf eder, ya “Elhamdü lillâh” der. Teessüfü dedirten, eski zamanın lezâizinin…

DOST VE TALEBE SEYYİD ŞEFİK

Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde Seyyid Şefik, Seyyid Şefik Efendi, Seyyid Mehmet Şefik, Seyyid Şefik Arvasî şeklinde anılan Seyyid Şefik, 1884 yılında Bitlis’in Hizan kazâsının Arvas köyünde dünyaya gelmiştir. Seyyid…

İNSANIN KAÇ TÜRLÜ HASTALIĞI VAR

İnsanın hastalıkları kaç türlüdür? Günah işleyen insanın imanından şüphe edilmesi ve kalbinin mühürlenmesi nedir? Hastalık ve musibet, Allah'ın insana bir imtihanıdır. Allah imtihanı onu taşıyabilecek, kaldıracak kullarına…

SİYASET HİÇ ANLAMADIĞIM BİR İŞ

Şu fıkra Hulûsi’nindir. Esasen siyaset anlamadığım bir iş; şunun bunun âmâline hizmet, menfurum. Zilletle yaşamak, tahammül edemediğim hallerdir. Felillâhilhamd, Allah’ımız bir, Peygamberimiz bir, kitabımız bir, dînimiz…

İMRAN BİN HUSAYN (RA)

Peygamber Efendimizin davetine ilk uyan sahabilerden biri de İmran bin Husayn idi. İslam davasına gönül veren İmran, başına gelecek hertürlü çile ve ıstırabı peşinen kabul etmişti. O, İslam’la müşer­ref olduğu sırada,…

ŞEFKAT AŞKLA KARIŞTIRILMAMALI

بِاسْمِهِ بِاسْمِهِ وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ “Hiçbir şey yoktur ki, Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 44 ncü ayeti'' اَلرَّحْمٰنِ…

GÜL AİLESİNDEN, İBRAHİM GÜL

Risale-i Nur'un neşrine büyük katkı sağlamış evini teksir makinesine tahsis etmiş Savlı bir Nur Talebesi olan İbrahim Gül, 1892 yılında Sav'da dünyaya gelmiştir. El yazması ile çoğaltılan risaleleri, matbaaların basmaya…

KILIÇ İHTİYARA HÜRMET ETMEZ

Mevlana Hazretleri'nin Mesnevi adlı eserinde Hazret-i Hamza (RA) ın,ölüm hakikatı ile ilgili hayli enteresan ve oldukça ibretli şöyle bir hikâyesi yer almaktadır. Peygamber Efendimiz(ASV)ın amcası Hazreti Hamza(RA) gençlik çağında…

NURDAKİ RAHMET YAĞMURU

Aziz kardeşlerim; Risale-i Nur’un zuhurundan kırk sene evvel, geniş bir hiss-i kablelvuku, acip bir tarzda, hem bende, hem bizim köyde, hem nahiyemizde tezahür ettiğini şimdi bir ihtar-ı mânevî ile kat’î kanaatim gelmiş. Şefik…