İLK MÜMİNLERDEN HUNEYS BİN HUZAFE(RA)

Huneys bin Huzafe, Mekke doğumlu olup, Kureyş Kabilesinin Sehm kolundadır. Sahabe Abdullah bin Huzafe'nin kardeşi, Hz. Ömer bin Hattab'ın damadıdır. Rasulullah (SAV)in Dar-ül Erkam'dan önce gizli davetini duyan Huneys Bin Huzafe,…

İBADET VE UBUDİYET YOLUNDA GİTMEK

''İşte şu mübarek akıllı zât gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlâklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat…

BURDURLU ABDURRAHMAN CERRAHOĞLU

Abdurrahman Cerrahoğlu,1917 Burdur doğumludur.Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi 1926 yılında Burdur'da tanımıştır. O yıllarda İlk Okul talebesi olduğunu anlatan Adurrahman Ağabey, ''Muallimimiz bizi bir gün Maşat Tepesine götürdü.…

AKTAPLAR VE İMAMLAR

Hz. Hasan(RA) ın soyundan Aktaplar, Hz. Hüseyin(RA)ın soyundan gelenlere İmam denilmesi nedendir? Aktap kelime olarak kutup, büyük veli, tasavvufta ise, evrenin manevi yönetiminden sorumlu veliler topluluğunun başı, başkanı demektir.…

ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR

''Ona “Kürdî” denilmesi ve kaside-i Hazret-i İmam-ı Ali’de (r.a.) görülen يَامُدْرِكًا kelimesinin hazf ve kalbiyle “Kürt” îma ve işaretinin bulunması, gerçekten Kürtlüğüne delâlet etmez ve onun mânevî…

VAHİY KATİBİ ŞURAHBİL BİN HASENE(RA)

Şurahbil bin Hasene, Miladi 574 de Mekke'de doğmuştur. Babası Abdullah, çok küçük yaşta vefat ettiği için annesi Hasene'nin ismi ile tanınmıştır. Şurahbil, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiği Kureyş kabilesine…

İNSANIN YEMESİ İÇMESİ UYUMASI

''BİRİNCİ ESAS: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın, çendan her hali ve her tavrı, sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Fakat her hali, her tavrı harikulâde olmak lâzım değildir. Çünkü, Cenâb-ı Hak onu beşer suretinde…

VANLI TALEBE ABDULLAH EKİNCİ

Van'lı talebeler arasında yeralan Abdullah Ekinci 1899 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ilk defa Birinci Dünya Savaşı öncesinde tanıdığını söyleyen Abdullah Ekinci, o günleri şöyle anlatır: ''Harpten…

DÜNYA SALTANATI ALDATICIDIR

Eğer denilse: “Neden hilâfet-i İslâmiye Âl-i Beyt-i Nebevîde takarrur etmedi? Halbuki en ziyâde lâyık ve müstehak onlardı.” Elcevap: Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise, hakaik-i İslâmiyeyi ve ahkâm-ı…

ARAPÇA OKUMAK VE YAZMAK

Çok muhterem, sevgili Üstadım; Yirmi Dokuzuncu Mektubun Üçüncü Kısmını okuduk. Mektup münderecatı hepimizi şevke getirmiş, sevinçle her tarafımızı doldurmuştu. Kur’ân-ı Hakîmin bazı âyâtından çıkan kıvılcımlarıyla,…