ALLAH’IN RIZASINI KAZANMAK

''Ehl-i hakkın ihtilâfı himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehl-i dalâletin ittifakı ulüvv-ü himmetten değildir. Belki ehl-i hidayetin ihtilâfı, ulüvv-ü himmetin sû-i istimalinden ve ehl-i dalâletin ittifakı, himmetsizlikten…

EĞRİDİR’Lİ ÇİLİNGİR ALİ

''Çilingir Ali'' ya da Ali Savran 1311 Eğridir doğumludur. Eğridirli Nur Talebelerinin Çilingir Ali Ağabey'i, 1948 Afyon Mahkemesinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile birlikte ''gizli cemiyet kurmak suçundan'' yargılanmıştır. Barla’ya…

AFYON HAPİSHANESİ MAZLUMLARI

Afyon Mahkemesince tutuklanan Nur Talebeleri kimlerdir? Mahkeme ne kadar sürmüştür? Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatında çok önemli bir safhanın yaşandığı yer Afyon. Üstad Hazretlerinin çok sıkıntı çektiği, zehirlendiği,…

RİSALE-İ NUR SIRF AHİRETE BAKAR

Evet, efendiler! Gerçi Risale-i Nur sırf âhirete bakar; gayesi Rıza-yı İlâhî ve imanı kurtarmak ve şakirtlerinin ise, kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebedîden ve ebedî haps-i münferitten kurtarmaya çalışmaktır. Fakat…

İLİM VE DİNE ÇALIŞANLAR

Birincisi: Ehl-i dalâlet, ehl-i ilmi, ilmi vasıta-i cer etmekle ittiham ediyorlar, “İlmi ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar” deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lâzımdır. İkincisi:…

KÖYÜ ADI İLE ANILAN TALEBE HAFIZ MEHMED

Hacı Hafız Mehmed Avşar, l877'de Isparta'nın Sav köyünde dünyaya gelmiştir. Risale-i Nurların Isparta'nın Sav Köy'üne girmesine Hacı Hâfız Mehmed Avşar vesile olmuştur. Lahikalarda birçok mektupta, Sav için, Hacı Hâfız'ın…

ZENGİN İNSANI NİYE KISKANIRIZ?

Niçin evliya veya alim bir zatı kıskanmayız da, zengin ve cesur bir insanı kıskanırız? Kıskanma, ahirete ait meziyetlerde olmaz, daha çok dünyaya ait meselelerde olur. Dünya ve nimetleri, ahirete göre az ve bunlara talip olan…

SEVAP VE ŞEREF HEPİMİZİNDİR

Ey Üstad; Kur’ân’ın bir mâkesi olan yazdığın risaleler, senin ne büyük üstad olduğunu kabul ve teslime kâfidir. Sen ki, ey aziz Üstad, İslâmiyet üzerine çöken zulmet ve gaflet perdelerini risalelerinle yırttın. O mülevves…

RÜŞVET VE HARAM YOLLAR

“İktisat eden, maişetçe aile belâsını çekmez” meâlindeki لاَ يَعُولُ مَنِ اقْتَصَدَ hadis-i şerifi sırrıyla, “iktisat eden, maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez.” Evet, iktisat kat’î…

KISA ZAMANDA BÜYÜK HİZMET YAPAN MEHMED ZÜHTÜ

Mehmed Zühtü, 1884 yılında Isparta'da doğmuştur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Mehmed Zühtü'yü, ''Sözlerin Hameleleri'' arasında saymaktadır. Babası Şeyh Mustafa, yaşlılığından dolayı daha evvel Üstad Hazretlerini ziyaret…