İNSAN TERCİHİNİ KENDİ YAPAR

Birgün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben de, eskiden Risale-i Nur’dan medet isteyen gençlere dediğim gibi,…

SELAM VERİNCE İKİ GÜN SORGULANAN, ÇAPRAZZADE ABDULLAH

  Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Barlalı talebelerinden olan Çaprazzade Abdullah Efendi, l884 yılında Barla'da dünyaya gelmiştir. Ticaretle uğraşan Çaprazzade Abdullah Efendi, Üstad Hazretleri ile 1926 yıllarında Barla'da…

HARAM AYLAR, HÜRMETE LAYIK AYLAR

  Haram aylar ne demektir? Haram aylar hangi aylardır? Arapça tabirle, EŞHURU`L-HURUM, Haram Aylar, hürmete layık aylar, Recep, Zilkâde, Zilhicce, Muharrem aylarıdır. Bu aylarda insanlar hac için hazırlık yapar ve Zilhicce…

GERÇEK VE HAYALİ SEVGİ

(Ehemmiyetlidir.) Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin, benim haddimin çok fevkinde hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını tâdil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan kırk elli sene evvel, büyük kardeşim…

DÜNYA YARATILIŞI İLE YARATICI’YI İSPAT EDER

  Yirmi İkinci Pencere اَلَمْ نَجْعَلِ اْلاَرْضَ مِهَادًا - والْجِبَالَ اَوْتَادًا - وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا 1 فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثَارِ…

AĞIR CEZA DA YARGILANAN İLK HANIM

  1908'de Isparta'da doğan Fitnan Güngör, Risale-i Nur'da Isparta'daki evini Üstad Hazretlerine kiralıyan kişi olarak tanınır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri yedi yıl boyunca bu ev de kiracı olarak oturmuştur. 1953’ün…

RİSALE İ NUR VE DİĞER KİTAPLAR

Bir suale cevap olarak yazdığım bir fıkrayı, size de fâidesi olur ihtimaliyle beyan ediyorum: Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütalâa eden bir kısım zâtlar taraflarından soruldu: “Risaletü’n-Nur’un…

GENİŞ VE DAR DAİRE

Ehemmiyetli, fakat bir derece mahremdir. Aziz kardeşlerim; Mahrem sırr-ı   اِنَّاۤ اَعْطَيْنَا  “Biz verdik.” (Kevser Sûresi,1 ayeti) da, cifirle istihracım aynen Münâzarat risalesinde, “Bir nur çıkacak…

TOHUM VE ÇEKİRDEKLER

  ''Ey muannid arkadaş! Gel, sana daha acibini göstereceğim. Bak, bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti, değişiyor. Bir halette durmuyor. Dikkat et ki, bu gördüğümüz câmid cisimler, hissiz kutular, birer hâkim-i…

GENÇLİK REHBERİ NAŞİRİ: ABDULMUHSİN ALEV

  Abdulmuhsin Alev, veya risalelerde bilinen adıyla Muhsin Alev 1931 Konya doğumludur. Muhsin Alev, 1944 senelerini takip eden okul yıllarında, Konya’da Risale-i Nur'ları tanır. Zübeyir Gündüzalp Ağabey'le beraber Nur hizmetlerini…