FİRAS BİN NADR (R.A)

Mekke’de doğan Firas bin Nadr, Kureyş kabilesinden olup, İslamiyeti ilk günlerde kabul edenlerdendir. Babasının ismi, Nadr bin Haris, künyesi ise, Ebu’l-Haris dir. Kureyş müşrikleri, Habeş ülkesinden Mekke’ye dönen muhacir…

AHİRZAMANDA DİNSİZLİĞİN İKİ CEREYANI

DÖRDÜNCÜ SUALİNİZİN MEÂLİ: Âhirzamanda Hazret-i İsâ Aleyhisselâm Deccalı öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki, rivayetlerde gelmiştir ki, “Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet…

EMİRDAĞLI SAĞLIKÇI HAYRİ DİNÇER

Risalelerde ismi geçen Sağlıkçı Hayri Dinçer, Emirdağ Nur Talebeleri arasında yeralmaktadır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 1950 yılının ilk aylarında Emirdağ’a geldiği günlerde, Emirdağ’daki Çalışkanlar…

DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ

Laik nedir, kısaca, Risale-i Nur'da bu konu nasıl geçmektedir? Laikliğin ortak ve genel bir tarifinde bugün insanlık ittifak edemediği için, en genel tanımı din ve vicdan hürriyeti şeklinde ifade edilebilir. Ama maalesef Türkiye’de…

ALTINDAN BİR KERPİÇ YANLARINDA HAZIR OLDU

Aziz, sıddık kardeşlerim; Size dört meseleyi beyan etmek kalbime ihtar edildi: Birincisi: Hem lisan-ı hal, hem lisan-ı kal ile ve başka tezahüratlarla sorulan bir suale cevaptır. Deniliyor ki: “Madem Risale-i Nur hem kerametlidir,…

İLK HANIM MUHACİR LEYLA BİNTİ EBİ HASME (R. ANHA)

Leyla binti Ebi Hasme, İslamiyetin ilk yılarında kocası Amir bin Rebia ile birlikte Resul-i Ekrem’e biat ederek müslüman olmuştur. Mekke'li müşriklerin baskıları üzerine kocası ile birlikte Habeşistan’a yapılan iki hicrete…

KUR’AN ALLAH’IN KELAMIDIR

SÛRE-İ FETH’İN bu üç âyetinin çok vücuh-u i’câzı vardır. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın on vücuh-u külliye-i i’câziyesinden ihbar-ı bilgayb vechi, şu üç âyette, yedi sekiz vecihle görünüyor. BİRİNCİSİ لَقَدْ…

İNEBOLU NUR TALEBELERİNDEN HALİL ENERCAN

İnebolu Nur Talebeleri arasında yeralan Halil Enercan 1902 yılında Kastamonu’nun Küre İlçesinin Saman Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Rüştiye mezunu olan Halil Enercan, İbrahim ve İsmail isimli kardeşleriyle zahire ticaretiyle…

EVLİLİK İNSANIN EN ZOR KARARI

Bizler evlilik kararı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Evlilik, insan hayatında önemli dönüm noktalarından biridir. Kişinin evlenmeye karar vermesi ve eşini seçmesi, hayatında aldığı en önemli kararlardan birisidir. Eş seçimi…

KAFİRLER, MÜŞRİKLER, İMANA GELSELER…

Hulûsi Beyin fıkrasıdır. Maddeten uzak düşen bu biçare talebenizi yakından temsil eden Hafız Sabri Efendiyle diğer zevatın Nurlar hakkındaki ihtisasları çok kıymetli ve yüksek ve lâyıklı bir surette ifade edilmiştir. Bir…