GENÇ SAHABE HUSAYN BİN HARİS(RA)

Husayn bin Haris, Peygamber Efendimiz (ASM) ın dedesi Abdülmuttalib'in amcasının oğludur. Babası Haris bin Muttalib, annesi Sühayle bint Huzai bin Huveyris'tir. Abdümenafoğulları kabilesinden olup Mekke'de doğmuştur. Kardeşlerinin…

ELİNİ KALDIRMIŞ YAĞMUR YAĞMIŞ

SEKİZİNCİ MİSAL: Başta meşhur İbni Huzeyme, Sahih’inde, râviler Hazret-i Ömer’den naklediyorlar ki: Gazve-i Tebük’te susuz kaldık. Hattâ bazılar devesini keser, susuzluktan içini sıkar, içerdi. Ebu Bekri’s-Sıddık,…

TORBALILI KADİR İNCİ

Kadir İnci, Konya'nın Ermenek kazası Büyükkarapınar köyünde 1941 yılında dünyaya gelir. İlkokulu burada okur,daha sonra Tire Kur'an Kursuna kaydolur. Burada okurken Musa Yukarı vasıtasıyla Risale-i Nur'larla tanışır. Sohbet…

”BEN KAYBOLUP GİDENLERİ SEVMEM”

  Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın, ''Ben kaybolup gidenleri sevmem'' demesinden neleri anlamalıyız? Hz. İbrahim (AS)ın Kur'an-ı Kerim'de En'am Suresi 76 ncı ayetinde geçen, “Gece bastırınca İbrahim bir yıldız gördü,…

ZORLUKLARA BASKILARA YILMADAN GÖĞÜS GERMEK

Aziz, sıddık ve sebatkâr metin kardeşlerim; Sizin faaliyetiniz ve sebatkârâne çalışmanız, Risale-i Nur dairesinin zembereği hükmünde bizleri ve çok yerleri harekete getiriyorsunuz. Allah sizden ebeden razı olsun. Bin âmin,…

KUMANDAN SAHABE İYAZ BİN GANM(RA)

Miladi 582 de Mekke'de doğan, İyaz bin Ganm, Hudeybiye anlaşmasından önce İslamiyeti kabul edip, müminlerin safına katılmıştır. Mekke'de müminlere yapılan eziyet ve baskıdan dolayı İyaz bin Ganm'da İkinci Habeşistan hicretine…

İNSAN İYİLİK VE İHSANIN KÖLESİDİR

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” Âl-i İmrân Sûresi,31 nci…

NURUN HAMİSİ EŞREF EDİP

1882 yılında Selanik'te dünyaya gelen Eşref Edip Fergan, 14 Ağustos 1908 yılında Mehmed Akif Ersoy ile birlikte Sırat-ı Müstakim adıyla haftalık bir dergi çıkarmıştır. Dergi daha sonra Sebilürreşad adıyla yayın hayatına…

EFENDİMİZ (ASM)IN YÜZÜĞÜ

Peygamber Efendimiz(ASM) ne zaman yüzük kullanmıştır? İslamın tebliğinin başladığı Medine döneminde Efendimiz (ASM) ilk olarak İran Kralına mektup yazmayı düşünür. O dönemde devletler arası yazışmalarda mektupların…

DÜNYA DAİMİ OLMADIĞI GİBİ

Kardeşlerim; Şimdi tam tahakkuk etti ki, resmen bana ihanet ve hakaret etmek, onunla, teveccüh-ü âmmeyi hakkımda kırmak için gizli bir tedbir kurulmuş. Benim bütün dostlarımı perde altında soğutmak ve ürkütmeye çalışıyorlar.…