KUR’AN’IN DÖRT ESASINDAN BİRİ

İKİNCİ NOKTA

Hakikat-ı haşriyenin hadsiz burhanlarından, sair erkân-ı imaniyeden gelen şehadetlerin hülâsasından çıkan bir burhanı, gayet muhtasar bir surette beyan eder. Şöyle ki:

Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın risaletine delâlet eden bütün mucizeleri ve bütün delâil-i nübüvveti ve hakkaniyetinin bütün burhanları, birden hakikat-ı haşriyenin tahakkukuna şehadet ederek ispat ederler. Çünkü; bu zâtın bütün hayatında bütün dâvaları, vahdâniyetten sonra haşirde temerküz ediyor.

Hem, umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mucizeleri ve hüccetleri aynı hakikate şehadet eder. Hem وَبِرُسُلِهِ kelimesinden gelen şehadeti bedahet derecesine çıkaran وَبِكُتُبِه şehadeti de aynı hakikate şehadet eder. Şöyle ki:

Başta Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyânın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri, hüccetleri ve hakikatleri birden hakikat-i haşriyenin tahakkukuna ve vukuuna şehadet edip ispat ederler. Çünkü, Kur’ân’ın hemen üçten birisi haşirdir. Ve ekser kısa sûrelerinin başlarında gayet kuvvetli âyât-ı haşriyedir. Sarîhan ve işareten binler âyâtıyla aynı hakikati haber verir, ispat eder, gösterir. Meselâ,

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ – يَاۤ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ – اِذَا
زُلْزِلَتِ اْلاَرْضُ زِلْزَالَهَا – اِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ – اِذَا السَّمَاۤءُ انْشَقَّتْ – عَمَّ يَتَسَاۤءَلُونَ
هَلْ أَتٰيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
“Güneş dürülüp toplandığında…” Tekvir Sûresi,1 nci ayeti, “Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Kıyâmet gününün zelzelesi, muhakkak ki pek büyük birşeydir.” Hac Sûresi,1 nci ayeti, “Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır.” Zilzâl Sûresi, 1-4 ncü ayeti, “Gök yarıldığı zaman.” İnfitar Sûresi,1-5 nci ayeti, “Gök yarıldığında.”İnşikak Sûresi,1-6 ncı ayeti, “Onlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar?” Nebe’ Sûresi,1-7 nci ayeti “Dehşeti herşeyi kaplayan kıyâmetin haberi sana geldi mi?” Gàşiye Sûresi,1 nci ayeti) gibi,otuz kırk surelerin başlarında bütün kat’iyetle hakikat-ı haşriyeyi kâinatın en ehemmiyetli ve vâcip bir hakikati olduğunu göstermekle beraber, sair âyetler dahi o hakikatin çeşit çeşit delillerini beyan edip ikna eder.? (Şualar, Dokuzuncu Şua)

Peygamber Efendimiz (ASM)ın Peygamberliğine işaret eden bütün mucizeleri, Haşir gerçeğini doğrulamaktadır. Efendimiz (ASM) Allah’ın varlığını, birliğini anlatıp sonra haşir ve ahiret gerçeğini bildirmektedir.

Kur’an’ın dört esasından biri olan Haşir, Kur’an’ın üçte birinde yer alır. Otuz kırk surelerin başında Haşir gerçeği ilan edilir. Kur’an Haşir hakikatini ayrıntıları ve bütün delilleriyle iddia ve ispat etmiştir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir