İLK ELÇİ AMR BİN ÜMEYYE(RA)

Peygamber Efendimiz (ASM)ın elçilerinden olan Amr bin Ümeyye, Ebu Ümeyye Amr bin Ümeyye bin Huveylid ed-Damri künyesi ile tanınmıştır. Bedir yöresinde yaşayan Beni Damre kabilesi mensubudur. Peygamber (ASM)ın amcası Haris'in torunu…

PEYGAMBERLER SIDDIKLAR ŞEHİDLER

Sûre-i Feth’in âhirindeki âyetin mânâ-yı işarîsiyle verdiği ihbar-ı gaybî münasebetiyle, gelecek âyette aynı haber, aynı mânâ-yı işarî ile verdiği münasebetle, bir nebze ondan bahsedilecek. Bir tetimme وَلَهَدَيْنَاهُمْ…

ANKARA NUR TALEBELERİNDEN ABDÜLKADİR AKÇİÇEK

Ankara Nur Talebeleri arasında yer alan Abdülkadir Akçiçek, Üstad Bediüzzaman Hazretlerini görüp elini öpüp duasını almıştır. Ankara Nur Talebelerinin daveti üzerine Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 4 Ocak 1960'da…

EN HAYIRLI GENÇ KİMDİR?

خَيْرُ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِكُهُولِكُمْ وَشَرُّ كُهُولِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِشَبَابِكُمْ “Gençlerinizin en hayırlısı, ihtiyarlarınıza benzemeye…

KÜFÜR VE İNKARA KARŞI KAHRAMANLIK GÖSTERMEK

Merhum büyük kardeşim Mustafa, Risalenin şakirtleriyle velâyetin şakirtlerini ve birbirinin arasındaki dereceyi anlatmak istiyor. Bu meseleyi Risale-i Nur halletmiş. Hem tevhid-i âmi ile tevhid-i hakikîyi göstermiş. Hem gözü…

EBU SÜFYAN EL HAŞİMİ (RA)

Ebu Süfyan bin Haris bin Abdülmuttalib el Haşimi, künyesi ile bilinen Ebu Süfyan, 570 yılında Mekke'de doğmuştur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın amcası Haris'in oğludur. Halime, Efendimiz ile birlikte Ebu Süfyan'ı da emzirdiği için…

İNSANIN EVİ KÜÇÜK DÜNYASIDIR

Dördüncü delil: Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce bir tahassungâh ise, aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve…

NAŞİRLERDEN AHMED URAL

1939 Rize doğumlu olan Ahmet Ural, Atıf Ural ve Kemal Ural'ın küçük kardeşidir. 1956 yılında Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin arzusu ve teşvikiyle Ankara'da tab edilen Sözler adlı eserin iç kapağında teşekkür edilenler içinde…

ÜMMÜ EY ALİM

Hulûsi bak gaybî ihbarnameye, Gör Üstadım neler izhar eylemiş Kitab-ı Sinan'dan edip tefe'ül, Hakka ki kerâmet ibrâz eylemiş. "Ümmî Alîm"le HAŞİYE-1"Sinan-ı Ümmî"de, Hesâb-ı ebcedle var mutabakat. Görünür bakılınca…

DÜNYA SALTANATINA ALET ETMEM

''Risale-i Nur’a intisap etmezden evvel, maddî ve dünyevî her işlerimizde ve ticarethanemizin kazançlarında ve şahsî ve hususî işlerimizde Risale-i Nur’a intisaptan sonraki hârikulâde farkları ve bereketleri görmekle beraber,…