SİNEK KANADI

''Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı imaniyeye birer kelâmla kısacık birer işarettir. Ey insan-ı gafil! Gel bir kere düşün ve bu risalenin üç makamında beyan edilen Üç Meyve, Üç Muktazî, Üç Hücceti nazara al, bak ki,…

İMAN ŞUURU İLE BAKMA

Kainata iman şuuruyla bakılmazsa ne olur? İman ile bakılırsa ne olur? İnsan iman şuuruyla, Allah'ın zatını sever, O'nun kainatta yarattığı mülküne, mevcudata bakar ve iman gözüyle manen istifade eder. İnsanın kabiliyeti…

KÜFRE RIZA

'' Aziz, sıddık kardeşlerim; Dün, Emin, bu havaliye gelen bir kolordu münasebetiyle, istemediğim ve Rusun harbe devamını bilmediğim halde, Rusya’nın Kafkasla ittisali kesilmesini söyledi. Ben, onun sözünü kesip susturduğum…

SEBEBLER BİRER PERDE

''Ey daire-i esbabdan zuhur eden işleri, hâdiseleri esbaba isnad eden gafil, cahil! Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar, ancak o kudretten gelen…

MEHMED SEYRANİ (GEZGİÇ)

Asıl ismi Mehmed Gezgiç olan Seyrânî, 1896’da Isparta’da dünyaya gelmiştir. Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinde ismi Terzi Mehmed olarak da geçer. Mehmed Gezgiç, Seyranî'nin “Onuncu Lem’a” olan “Şefkat Tokatları”…

EVLATLARIMIZ İÇİN NE YAPMALIYIZ

İnsan zaman zaman, kendisine, Cenab-ı Hakk'ın bir emaneti olan evlatlarının geleceğini ve nasıl bir hayat süreceğini düşünür. Hepimiz evlâdlarımızın kalpleri imanlı, kafaları aydın, anne-babalarına itaatkâr, vatan ve milletlerine…

GÖKYÜZÜ MUHTEŞEM BİR KİTAP

''Ve madem tanzim etmek ve bilhassa gayeleri takip etmek ve maslahatları gözeterek bir intizam vermek, yalnız ilim ve hikmetle olur ve irade ve ihtiyar ile yapılır. Elbette ve her halde, bu hikmetperverâne intizam ve bu gözümüz önündeki…