AMİR BİN EBİ VAKKAS (RA)

Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi olan Amir bin Ebi Vakkas, ağabeyi vasıtasıyla İslamiyetin ilk yıllarında müslüman olmuştur. Annesi, Sad gibi, Amir'in de Müslüman olmasından rahatsız oldu. Sad bin Ebi Vakkas ve kardeşi Amir bin…

İNSAN MODEL VE MANKEN

Yirmi Altıncı Sözde sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda insanların şekvâya üç vecihle hakları yoktur. BİRİNCİ VECİH: Cenâb-ı Hak, insana giydirdiği vücut libasını san’atına mazhar ediyor.…

ÜMMİ TALEBE VEZİRZADE MUSTAFA

Risale-i Nur'un,Isparta talebeleri arasında yeralan Vezirzade Mustafa, 1902 yılında İslamköy'de dünyaya gelmiştir. Ümmi ve kalemsiz olduğu halde iman, Kur'an hizmetinin ön saflarında bulunmuştur. Geçimini seyyar manifaturacılık…

CUMA VE SAKAL MESELESİ

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, Cuma Namazına gitmeyişi ve sakal bırakmaması niçin bazı çevrelerce yanlış yorumlanıyor? Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, Cuma Namazına gitmemesi ve sakal bırakmaması bazı özel sebeplere…

RİSALE-İ NUR DEĞERİNİ İSTİKBALDE GÖSTERECEK

Afyon Emniyet Müdürlüğüne; Ben, sizin, insaniyet ve vicdanınıza itimaden, mahrem işlerimi size beyan ediyorum. Hem vazife itibarıyla, siz, bizimle pek çok alâkadarsınız. Çünkü Risale-i Nur’un âsâyiş noktasında yirmi…

ELÇİ SAHABE ABDULLAH BİN HUZAFE(RA)

İlk müslümanlar arasında yeralan Abdullah bin Huzafe, Mekkeli müşriklerin işkence ve zulümlerine ugradı. İslamiyet’in yayılmaya başladığı ilk günlerdeki çileli hayatı O da yaşadı. Kardeşi, Kays bin Huzafe ile birlikte…

EHLİ SÜNNET VE CEMAAT

Amma Şîa-i Hilâfet ise, Ehl-i Sünnet ve Cemaate karşı mahcubiyetinden başka hiçbir hakları yoktur. Çünkü bunlar Hazret-i Ali’yi (r.a.) fevkalâde sevmek dâvâsında oldukları halde tenkis ediyorlar ve sû-i ahlâkta bulunduğunu…

İMAN HİZMETİNDE ÖN SAFTA İLAMALI SABRİ

Genç yaşında Üstad Bediüzzaman Hazretlerine talebe olan İlamalı Sabri Gönenç, 1900 yılında Isparta'nın İlama Köyünde doğmuştur. İlamalı Sabri, genç yaşına rağmen iman Kur'an hizmetinde ön saflarda bulunmuştur. Zulüm…

MUSİBET VE HASTALIKLAR

Musibetler, hastalıklar, sıkıntıların insana faydası olduğu söyleniyor, bu fayda nasıldır? اَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً اَ ْلاَنْبِيَاۤءُ ثُمَّ اْلاَوْلِيَاۤءُ، ثُمَّ اْلاَمْثَلُ…

EHLİ İMAN HAKİKATE MUHTAÇ

Aziz, sıddık, sebatkâr, muhlis kardeşlerim; Hem maddî, hem mânevî, hem nefsim, hem benimle, temas edenler gayet ehemmiyetli benden suâl ediyorlar ki: “Neden herkese muhalif olarak, hiç kimsenin yapmadığı gibi, sana yardım edecek…