,

ENSARDAN EBU LÜBABE (RA)

Ensar'ın ileri gelenleri arasında yer alan Ebu Lübabe'nin künyesi Ebu Lübabe Beşir bin Abdilmünzir el-Ensari el-Evsi'dir. Hicretten önce müslüman olmuş, İkinci Akabe Biatına katılan 75 sahabiden birisidir. Bedir Gazvesine gitmek…
,

İNSAN DA HAFIZA BİTKİ DE TOHUM

YEDİNCİ SURET Gel, bir parça gezelim. Şu medenî ahali içinde ne var, ne yok, görelim. İşte, bak: Her yerde, her köşede müteaddit fotoğraflar kurulmuş, suret alıyorlar. Bak, her yerde müteaddit kâtipler oturmuşlar, birşeyler…
,

VAN’LI TALEBE ABDURRAHİM KAYA

Siirt'in Pervari ilçesinde 1932 yılında dünyaya gelen Abdurrahim Kaya, 16 sene boyunca medreselerde sarf, nahiv, mantık,fıkıh, tefsir, hadis ilimleri tahsil eder. 1955 yılında Van'ın Boyaroğlu Camiine imam tayin edilir. Çatak,Beytüşşebap,Gürpınar,Muradiye,…
,

ÖLÜM BİR TESADÜF DAĞILMA DEĞİLDİR

Risale-i Nur'un çeşitli Risalelerinde ölüm ile ilgili olarak vazife-i hayattan terhis, paydos, tebdil-i mekan tabirleri yer almaktadır neden? Risale-i Nur'da hedef inanan bir insanın imanını zirveye çıkarmaktır. Allah'a, Peygambere,…
,

BİR ÇOCUĞA KUR’AN ÖĞRETMELİYİZ

Hâfız Ali’nin fıkrasıdır. Eyyühe’l-Üstadü’l-Muhterem; Yirmi Dokuzuncu Mektubun Üçüncü Kısmının Dokuzuncu Meselesinde emir buyurulan hizmet-i Kur’ân’dan fakirin hissesine iki erkek ve bir kız çocuğu düşmüş…
,

ENSARDAN ABBAD BİN BİŞR (RA)

Yiğitliğiyle meşhur sahabilerden Abbad bin Bişr'in künyesi Abbad bin Bişr bin Vakş el-Ensari'dir. Medine'de dünyaya geldi. Evs kabilesinin Eşheloğulları kolundandır. Hicretten önce Medine'ye öğretmen olarak gönderilen Mus'ab…
,

BİR AVUÇ TOPRAK

ON İKİNCİ İŞARET On Birinci İşaretle alâkadar olan üç misal, fakat gayet mühim misallerdir. BİRİNCİ MİSAL: وَماَ رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ رَمٰ “Attığın zaman…
,

HAKKI YAVUZTÜRK

Hakkı Yavuztürk, 1934 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ortaokul talebeliği sırasında okul arkadaşı Özer(Üzeyr) Şenler'den aldığı Küçük Sözler, Gençlik Rehberi ve Onuncu Söz adlı eserleri okuyarak…
,

BESMELE ALLAH’I ANMAKTIR

Besmele ne demektir ne zamandan beri kullanılmaktadır? Besmele ''Bismillahirrahmanirrahim'' demektir. Bütün Peygamberler tarafından kullanılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamınadır, ''Bismillahirrahmanirrahim''…
,

ŞAKİRTLER TERFİ VE TERAKKİ FERMANINI

Aziz, sıddık, mübarek, mâsum kardeşlerim; Sizin çok mübarek ve nazarımızda çok kıymettar ve benim nazarımda Cennetin وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ “Ebediyen yaşlanmayacak çocuklar.” Vakıa Suresi, 17, İnsan…