EBU KUHAFE (RA)

Ebu Kuhafe, İslamın ilk halifesi Hz. Ebu Bekir (RA)ın babasıdır. Künyesi Ebu Kuhafe Osman bin Amir bin Amr et-Teymi el Kureşi. Cahiliye döneminde Kureyş'in ileri gelenleri arasında yeralır. Bütün ailesi müslüman olduğu halde…

KUR’AN’IN DÖRT ESASINDAN BİRİ

İKİNCİ NOKTA Hakikat-ı haşriyenin hadsiz burhanlarından, sair erkân-ı imaniyeden gelen şehadetlerin hülâsasından çıkan bir burhanı, gayet muhtasar bir surette beyan eder. Şöyle ki: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın…

BİTLİSLİ ABDULLAH SAĞCI

Abdullah Sağcı, 1872 yılında Bitlis'e bağlı Tatvanın Reşadiye ilçesi Bölüh köyünde dünyaya gelmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Molla Said dönemi talebeleri araında yeralır. Birinci Dünya Savaşından önce…

NAMAZ TESBİHATININ ÖNEMİ

Namaz sonunda nasıl tesbihat yapmalıyız? Namazı gerek yalnız başımıza, gerekse cemaatle kıldıktan sonra tesbihat yapmak Sünnet-i Seniyyedir. Allah'ı zikretmek, noksanlıklardan uzak tutmak şükretmek namazın aslı ve özüdür.…

İRTİBAT, MUHABBET, İHLAS

Vezirzâde Mustafa’nın fıkrasıdır. Aziz, kıymettar Üstadım; Hesapsız hamd ve şükür, ol Hâlık-ı Mennân Hazretlerine ki, ben ümmî olduğum halde, hissiyat ve emellerimi, şu fâni ve âfil olan hayat-ı dünyadan tecritle,…

EBU BERZE ESLEMİ(RA)

İlk Müslümanlar arasında sayılan Ebu Berze'nin künyesi Ebu Berze Nadle bin Ubeyd bin el-Haris el Kalemi'dir. Adı Nadle iken Hz. Peygamber tarafından Abdullah olarak değiştirilmişse de Ebu Berze künyesiyle meşhur olmuştur. Ebu…

EVET, EVET BİZ DE İSTİYORUZ

DÖRDÜNCÜ SURET Bak: Had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz mat’umat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehâveti, hesapsız, dolu hazineleri vardır. Halbuki,…

TURGUTLU’LU CAFER SADIK ÇİM

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1924 yılında dünyaya gelen Cafer Sadık Çim, Turgutlu Risale-i Nur Talebelerinin öncüleri arasında yeralmıştır. 17 yaşında PTT'de işe giren Cafer Sadık daha sonra telgraf memuru olarak çalışmaya…

HZ. İLYAS ALEYHİSSELAM’IN HAYATI

Hz. İlyas Aleyhisselam nasıl bir hayata sahiptir? Hz. İlyas Aleyhisselam, Kur'an'da adı geçen Peygamberlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de adı iki surede geçmektedir. En'am Suresi 85 nci ayeti ile Saffat Suresi 123-124-125-126 ncı…

FELAKETLER HELAKETLER SEFALETLER

Gayet ehemmiyetlidir. بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla. وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ “Hiçbir şey yoktur…