,

EBU KUHAFE (RA)

Ebu Kuhafe, İslamın ilk halifesi Hz. Ebu Bekir (RA)ın babasıdır. Künyesi Ebu Kuhafe Osman bin Amir bin Amr et-Teymi el Kureşi. Cahiliye döneminde Kureyş'in ileri gelenleri arasında yeralır. Bütün ailesi müslüman olduğu halde…
,

KUR’AN’IN DÖRT ESASINDAN BİRİ

İKİNCİ NOKTA Hakikat-ı haşriyenin hadsiz burhanlarından, sair erkân-ı imaniyeden gelen şehadetlerin hülâsasından çıkan bir burhanı, gayet muhtasar bir surette beyan eder. Şöyle ki: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın…
,

BİTLİSLİ ABDULLAH SAĞCI

Abdullah Sağcı, 1872 yılında Bitlis'e bağlı Tatvanın Reşadiye ilçesi Bölüh köyünde dünyaya gelmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Molla Said dönemi talebeleri araında yeralır. Birinci Dünya Savaşından önce…
,

NAMAZ TESBİHATININ ÖNEMİ

Namaz sonunda nasıl tesbihat yapmalıyız? Namazı gerek yalnız başımıza, gerekse cemaatle kıldıktan sonra tesbihat yapmak Sünnet-i Seniyyedir. Allah'ı zikretmek, noksanlıklardan uzak tutmak şükretmek namazın aslı ve özüdür.…
,

İRTİBAT, MUHABBET, İHLAS

Vezirzâde Mustafa’nın fıkrasıdır. Aziz, kıymettar Üstadım; Hesapsız hamd ve şükür, ol Hâlık-ı Mennân Hazretlerine ki, ben ümmî olduğum halde, hissiyat ve emellerimi, şu fâni ve âfil olan hayat-ı dünyadan tecritle,…
,

EBU BERZE ESLEMİ(RA)

İlk Müslümanlar arasında sayılan Ebu Berze'nin künyesi Ebu Berze Nadle bin Ubeyd bin el-Haris el Kalemi'dir. Adı Nadle iken Hz. Peygamber tarafından Abdullah olarak değiştirilmişse de Ebu Berze künyesiyle meşhur olmuştur. Ebu…
,

EVET, EVET BİZ DE İSTİYORUZ

DÖRDÜNCÜ SURET Bak: Had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz mat’umat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehâveti, hesapsız, dolu hazineleri vardır. Halbuki,…
,

TURGUTLU’LU CAFER SADIK ÇİM

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1924 yılında dünyaya gelen Cafer Sadık Çim, Turgutlu Risale-i Nur Talebelerinin öncüleri arasında yeralmıştır. 17 yaşında PTT'de işe giren Cafer Sadık daha sonra telgraf memuru olarak çalışmaya…
,

HZ. İLYAS ALEYHİSSELAM’IN HAYATI

Hz. İlyas Aleyhisselam nasıl bir hayata sahiptir? Hz. İlyas Aleyhisselam, Kur'an'da adı geçen Peygamberlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de adı iki surede geçmektedir. En'am Suresi 85 nci ayeti ile Saffat Suresi 123-124-125-126 ncı…
,

FELAKETLER HELAKETLER SEFALETLER

Gayet ehemmiyetlidir. بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla. وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ “Hiçbir şey yoktur…