İNTİZAM TAM BİR VAHDETTİR

''Kâinatın mecmuunda ve erkânında ve eczasında ve her mevcudunda bir intizam-ı ekmelin bulunması ve o memleket-i vâsianın tedvir ve idaresine medar olan ve heyet-i umumiyesine taallûk eden maddeler ve vazifedarlar birer vâhid olması…

TEVHİD-İ KIBLE ET

"Tevhid-i kıble et" ne demektir? Bu tabir herkes için geçerli midir? Kimlere aittir. Tevhid-i kıble, yalnız bir yere bağlı olmak ve o kişiden ders alıp istifade etmek anlamına gelir. İmam-ı Rabbani Hazretlerine ait olan bu…

SIDDIK VE SADAKAT

Risale-i Nur'un, Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lahikaları adlı eserlerde,  birçok mektub ''Sadakat ve Sıddık'' ifadeleri ile başlamaktadır. Kısaca, bu lahika mektublarına baktığımız zaman, şöyle bir tablo ile karşılaşırız.…

KAİNAT İNSAN VE İBADET

"Evet, nev-i beşerin her taifesi birer nevi ibadetle fıtrî gibi meşgul olması; ve sâir zîhayatın, belki cemâdâtın dahi fıtrî hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması; ve kâinatta maddî ve mânevî bütün nimetlerin…

BEŞ VAKİT NAMAZ

Hergün kıldığımız beş vakit namaz ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir? Beş vakit namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları, Kur'an-ı Kerim içinde değişik surelerde ve ayetlerde zikredilmektedir.…

MÜBAREKLER HEYETİ

Kuleönü, Isparta’ya 23 km. uzaklıkta bulunan Atabey ilçesinin güneyindeki bir kasabadır. Isparta’nın birçok kasabasında olduğu gibi Kuleönün de birçok Nur talebesi vardı. Risale-i…

İNSAN ALLAH’IN MÜKEMMEL BİR SANATI VE ESERİDİR

"Evet, bu kâinatın bütün ulvî hikmetleri harika güzellikleri, âdilâne kanunları, hakîmâne gayeleri, hakikat-ı kemâlâtın vücuduna bedahetle delâlet ve bilhassa bu kâinatı hiçten icad edip her cihetle mucizatlı ve cemalli…

BÜTÜN ALEMLERİN RABBİ

Kur’ân-ı Kerim, Fatiha sûresi ile başlar. Cenâb-ı Hak kendisini bizlere “Rabb’ül-âlemin” (bütün âlemlerin Rabbi) olarak tanıtır. Sema âleminin de Rabbi, arz âleminin de. Canlılar âleminin de cansızlar âleminin de Rabbi.…

AZİZ SIDDIK FEDAKAR KAHRAMAN

Lahika Mektublarında, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, talebelerine sıklıkla, "Aziz, Sıddık, Fedakar, Kahraman Gayretli Kardeşlerim." şeklinde hitap ediyor. Bu kelime ve tabirlerle verilmek istenen mesajı nasıl anlamalıyız? Evet,…

SAHABE GİBİ OLMAK

"Cadde-i kübrâ, elbette velayet-i kübra sahibleri olan Sahabe ve Asfiya ve Tâbiîn ve Eimme-i Ehl-i Beyt ve Eimme-i Müçtehidînin caddesidir ki, doğrudan doğruya Kur'anın birinci tabaka şâkirdleridir."(Mektubat, On Sekizinci Mektub)) "Sahâbelerin…