NUAYM BİN ABDULLAH (RA)

Nuaym bin Abdullah, Kureyş kabilesinin Adi bin Kab koluna mensuptur. İslam davetinin başladığı ilk günlerde, dini kabul edip kelime şehadet getirip, Rasulullah'a biat etmiştir. Müslümanlığını uzun süre gizlemiş daha sonra açık…

ÖLÜM HAKİKATI İLE YAŞAMAK

Bir zaman rabıta-i mevtten ve اَلْمَوْتُ حَقٌّ kaziyesindeki tasdikten ve âlemin zeval ve fenâsından gelen bir hâlet-i ruhiyeden, kendimi acip bir âlemde gördüm. Baktım ki, ben bir cenazeyim, üç mühim büyük cenazenin…

RİSALE-İ NUR SEVDALISI İBRAHİM CANAN

İbrahim Canan, 1940 yılında Karaman'a bağlı Ermenekte, dünyaya geldi. Ortaokulu Ermenek'te okurken Risale-i Nur'ları ve Bediüzzaman ismini duyar. Canan, o yılları hatıralarında ''Henüz kitaplarını okumamıştım. Sadece büyük…

BEDEVİ’NİN DUASI

  Aylardan Ramazan Ayı, ibadetin zirveye çıktığı zamanlardan bir an. Mescid-i Nebi, Rasulullah'ın kabrini ziyaret etmek için oraya gelen Hz. Ömer(RA) kabre doğru ilerler. Bir bedevi, yani köylü kabrin önünde durmuş dua…

HERBİR NÜSHASINA ON ALTIN VERİRDİM

Aziz, sıddık kardeşlerim; Cenâb-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki, gayet şiddetli, dehşetli hastalığım, gayet merhametli ve çok sevaplı olarak âfiyete yerini bırakıp gitti. Çok büyük bir nimet içinde bulunduğunu ben ve…

ŞEHİD EVLADI AMMAR BİN YASİR(RA)

Ammar bin Yasir, Yasir Ailesinin ilk çocuklarıdır. Babası Yasir bin Amir, annesi Sümeyye bin Hubbat'tır. İslamiyetin ilk yıllarında dine davetin gizli olduğu dönemde Ammar, İslamiyeti seçip müminler arasında yeralmıştır. Annesi…

ANNE KARNINDA ÜÇ KARANLIK

Birinci Hakikat Fettâhiyet hakikatidir. Yani Fettâh isminin tecellîsiyle, basit bir maddeden ayrı ayrı, çeşit çeşit, hadsiz muntazam suretlerin, beraber, her tarafta, bir anda, bir fiil ile açılmasıdır. Evet, nasıl ki…

ZİKRİM, FİKRİM ALLAH’DIR

Afyon'lu Avukat Ahmet Hikmet Gönen, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve talebelerinin Afyon Mahkemesinde müdafi avukat sıfatı ile onları savunmaya çalışan ve mahkemenin bütün safahatını takip etmiş bir kişi. Üstad Bediüzzaman…

NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT

Risale-i Nur'da iman ve tevhid ile ilgili çok fazla tahşidat, imani dayanakların sebebi nedir? İslamiyetin birinci hedefi insanların Allah'a olan imanlarını ve tevhid inancını güçlendirmektir. Bu imanlarını namaz, ezan, oruç,…

DAHA CAMİYE GİTMEYECEKSİN

Aziz, sıddık kardeşlerim; Birkaç aydan beri aleyhime çevrilen desiseleri meydana çıktı. Hıfz-ı İlâhî ile o musibet, yirmiden bire indi. Hâli zamanda camiye gidiyordum. Haberim olmadan, talebeler beni üşütmemek için, mahfelde…